• Novinky

       • LYRICKÉ KRAJINY a LINIE v OGL

        V rámci přípravy na přijímací zkoušky jsme zvolili doplnění učiva zhlédnutím dalších vv stylů a výtvarných forem v OGL Liberec. Tentokrát meditativní krajiny, linie pro všechny výtvarné styly i nebezpečné vázy / kombinaci skla a řezacích kotoučů /. Našli jsme i spoustu námětů pro tvorbu do druhého pololetí VOHRYZKU.

       • Dobročinná sbírka pro útulek Archa

        V září 2023 se žáci 5. A rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku pro opuštěná zvířátka z libereckého útulku. Sbírka probíhala 3 měsíce a nejvíce se zapojily děti 1. stupně. Vybralo se hodně věcí: konzervy, různé granule, podestýlky, deky, vodítka, pamlsky, pelíšky, hračky, misky. 18. prosince byla sbírka ukončena a odevzdána útulku Archa. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a pomohli tak dobré věci.

       • Školní kolo anglické olympiády

        Ve čtvrtek 18. ledna se u nás ve škole uskutečnilo školní kolo anglické olympiády. Účast v prvním kole, kteréžto zahrnovalo vcelku těžký poslech, byla hojná v obou kategoriích a do ústní části následně postoupilo šest nejlepších žáků.

        V ústním kole museli žáci prokázat svou schopnost vést konverzaci s rodilým mluvčím na zvolené téma a všichni si vedli skvěle. Vítěz však vždy může být jen jeden, komise to neměla úplně jednoduché a výsledek soutěže v obou kategoriích uvádím níže. Všem zúčastněným gratulujeme a vítězové, Verča a David, nás budou za měsíc reprezentovat v okresním kole olmypiády z anglického jazyka.

       • Vánoční TECHNICKÉ MUZEUM

        Vánoce mohou být i v Technickém muzeu LBC. O tom se přesvědčili žáci 9.A v rámci PČ přímo v muzeu.

        Vedle stálé expozice jsme mohli zkoumat originální restaurované automobiliy firmy Liebig, starou hasičskou techniku, audiovizuální techniku našich rodičů a zajímavé přístroje pro diagnostiku.

        Poznali jsme i základy a vývoj cyklistiky, lyžováni v regionu.

       • Václav PLECHATÝ, vánoční pohoda

        Také ÚT Vohryzek využil nabídky potěšit se vánoční inspirací, pohodou a navštívil výstavu řezbáře, výtvarníka Václava PLECHATÉHO na libereckém náměsti v MVS. Potěšily nás zajímavé nápady, vánoční náměty i pečlivé zpracování dřeva. Celou výstavu doplnil i betlém v rohu náměstí a spousta řemeslných krámečků. Vánoce jsou již opravdu za dveřmi.

       • Vánoční DESÍTKA

        Předvánoční pohodu jsme si v rámci PČ vylepšili výstavou v Desítkách ve Vratislavicích - "KŮŽE LÍNÁ", Veroniky Psotkové.

        Zjistili jsme, že z pletiva se mohou šít lidské postavy i objekty.

        Pohodu jsme doladili v blízké cukrárně.

        Děvčata ze 7.C

        R. Hodboď

        Výstava trvá do 7.1. 2024.

        Galerie - desítky

       • Pozvánka na veřejné setkání

        Vážení rodiče,
        zde zasíláme novou pozvánku na veřejné setkání ohledně parkování na našem sídlišti.

        Město Liberec nechává zpracovávat analýzu a návrh parkování na pěti vybraných sídlištích, lokalita Kunratická je součástí tohoto projektu „Studie organizace rezidentního parkování na sídlištích – etapa II“. Zpracovatel dokumentu a město Liberec by Vás tímto chtěli pozvat na veřejné setkání dne 15. 11. 2023 na Základní škole Aloisina výšina 642/51 Liberec 15. Ve školení jídelně od 17.00 hodin. A dát Vám příležitost vyjádřit se ke koncepčnímu projektu, jehož výstupy mají na Vás a Vaše sousedy přímý vliv. Máte tímto unikátní příležitost sdělit svůj pohled na stávající situaci a podělit se o preferovaný rozvoj.

       • Ukázkové hodiny s hokejbalem

        Během října nás několikrát navštívil hokejbalový tým HBC Liberec, což představovalo zajímavou příležitost pro naše žáky během hodin tělesné výchovy.

        Naši žáci měli možnost vyzkoušet netradiční sport, jakým je hokejbal, a zároveň si prohlédnout výstroj gólmana a všechny potřebné vybavení pro tento sport. Za své skvělé výkony obdrželi žáci drobnou odměnu v podobě týmové nálepky a kartiček s významnými hráči České republiky.

       • Olympiáda mediální gramotnosti

        V týdnu od 16. do 20. října se naše škola zapojila do 1. ročníku Olympiády mediální gramotnosti. V rámci soutěže žáci řešili otázky týkající se masmédií, sociálních sítí, dezinformací, argumentačních faulů. Museli prokázat znalosti při řešení otázek bez použití internetu, ale i důvtip a vyhledávací schopnosti při otázkách, ve kterých bylo nutné hledat a ověřovat informace. Do 1. ročníku soutěže se zapojilo na 12 tisíc žáků z celé republiky. Saša Dlasková z 9. A obsadila 17. místo a jako jediná ze základních škol Libereckého kraje, které se do soutěže zapojily, postoupila do finálového kola pro 50 nejlepších, které se bude konat v Praze.

       • Projektový den 6.C

        Dne 25.10.2023 navštívili žáci 6.C Domov seniorů SeneCura. Návštěva se konala v rámci projektu #jsemlaskavec, ve kterém jde o rozdávání dobra. Děti se samy rozhodly rozdat radost seniorům. V jídelně, kde proběhlo společné setkání, žáci nejprve klientům jeden po druhém přednesli krásné básně, dvě děvčata s úsměvem zazpívala a dokonce se klienti dočkali i úžasného gymnastického vystoupení. Také děti ve škole napekly pro klienty muffiny, k nimž přidali milé vzkazy jako například: „Doufáme, že vám bude chutnat.“, „Přeji hodně štěstí a zdraví a ať vám to chutná.“, „Mějte hezký zbytek dne.“, „Užijte si podzim!“. Poté si žáci s klienty i popovídali. Zajímalo je totiž, jak se v domově pro seniory lidem žije. Na závěr si pro ně připravila sociální pracovnice Bc. Hana Zummerová malou přednášku o tom, jak se sem klienti dostávají a proč, a co jim je zde poskytováno. Domov seniorů také projevil záj

       • Projektový den 1.C

        Barevný podzim již v plném proudu, počasí procházkové, nálada dobrá - tak to vše využili prvňáčci ve svém projektovém dni a zaměřili se na "S - jako strom, poznáváme podzimní přírodu". Na podzimní procházce si každý vytvořil svou podzimní paletu jako inspiraci od mistra malíře jménem Podzim, všichni pak plnili úkoly, poznávali stromy, zpívali si, hráli hry a užili si zábavně-výukové školní dopoledne před podzimními prázdniny.

       • PROJEKTOVÝ DEN 6.A

        POZNÁVAT KRAJ, VE KTRÉM ŽIJEME, LZE RŮZNÝMI CESTAMI.

        My jsme se rozhodli, že v rámci projektového dne náš kraj poznáme prostřednictvím regionálních pověstí. Vybrali jsme si k tomu knížku Františka Patočky Čerti na Ještědu.

        Ve skupinách jsme se nejprve s pověstmi seznámili. Zajímalo nás, zda se v pověstech objevují i nadpřirozené bytosti, pátrali jsme po významu slov, která dnes již nepoužíváme.

       • Exkurze na horu Říp aneb jak jsme potkali praotce Čecha

        „Uf, to je ale kopec!“ říkali jsme si, když jsme šplhali z obce Rovné na horu Říp. K ní se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha a tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů našeho národa. Je známo, že na Říp by měl jednou za život vystoupat každý Čech. Tak my máme splněno. Po namáhavé cestě jsme konečně stanuli u rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Občerstvili jsme z vlastních zásob a po krátkém odpočinku nás čekala prohlídka rotundy. Nejprve jsme zhlédli krátký animovaný film a pak jsme se od průvodce dozvěděli spoustu informací a zajímavostí. Na zpáteční cestě jsme dokonce praotce Čecha potkali a také jsme se s ním vyfotografovali. Další částí exkurze byl Mělník. Prohlédli jsme si náměstí, zámek, podívali se na soutok Labe s Vltavou, každý se odměnil nějakou dobrotou. Počasí nám přálo a exkurzi jsme zhodnotili jako velice zajímavou a zábavnou. Dobrou náladu nám tedy nemohla zkaz

       • ONLINE anonymní schránka důvěry

        Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.

       • CESTA DO MUZEA

        V pátek 6. 10. 2023 se žáci 3.C vypravili do Severočeského muzea na program, jehož cílem bylo naučit všímat si zajímavé architektury libereckých domů a osvojit si umění vnímat to, co nás v Liberci obklopuje. Z nasbíraných inspirací si pak žáci dokázali vytvořiz návrhy vlastních domů. Cesta do muzea začínala na Benešově náměstí. Každý účastník si vylosoval specializaci. Architekti pozorovali tvary domů, "oknaři" si všímali oken, "dveřníci" dveří, "střechaři" tvarů střech, "zdobiči" zdobných prvků.

       • Osadníci z Kristiánova

        Naše cesta za osadníky začala na autobusové zastávce, odkud jsme společně odjeli do Bedřichova. Odtud jsme se vydali pěšky kolem josefodolské přehrady do Kristiánova. Z původní osady zde zůstala jen tzv. Liščí bouda, původně domek skláře Fuchse. Dnes je zde muzeum. Byli jsme rozděleni do skupin a naše práce začala u trojrozměrného modelu osady Kristiánov v době největšího rozkvětu. Z informačních cedulí jsme se dozvěděli to nejdůležitější z historie osady, podrobnosti o budovách a obyvatelích. Dále jsme si mohli prohlédnout typické výrobky zdejší sklárny a byla zde popsána i výroba skla. Další část úkolů jsme museli splnit venku na místech, kde stála sklárna, panský dům, škola a hřbitov. Na památku jsme si mohli vyrobit korálkový přívěšek. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili Novou Louku a dozvěděli se, proč se chatě říká Šámalka, a dále pokračovali do Bedřichova na stadion, kde jsme

    • Zvonění

     Středa 29. 5. 2024
    • Fotogalerie

      zatím žádné údaje