• EU - Peníze školám

    Dále zmiňované přílohy naleznete vespod této stránky.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 6.ročník, PŘÍRODOPIS
    V příloze  (32-ict-pr1) najdete tematický obsah jednotlivých DUM,  jméno autora a jeho emailový kontakt - na požádání poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 7.ročník, PŘÍRODOPIS
    V příloze (32-ict-pr2) najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt - na požádání poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 8.ročník, PŘÍRODOPIS
    V příloze (32-ict-pr3) najdete tématický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt-na požádádní poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 5.ročník, INFORMATIKA
    V příloze  (32_ict_inf1) a  (32_ict_inf2) najdete tematický obsah jednotlivých DUM,  jméno autora a jeho emailový kontakt - na požádání poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 6.ročník, INFORMATIKA
    V příloze (32_ICT_INF3) najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt - na požádání poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 6.-9.ročník, HUDEBNÍ VÝCHOVA
    V příloze (Seznam dumu 1, 2 a 3 sada) najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt - na požádání poskytne tyto DUMy ostatním pedag.pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro 1 ročník, ČLOVĚK A JEHO SVĚT.
    V přílohách 32_ICT_CJSv1 a 32_ICT_CJSv2 najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt. Na požádání poskytne tyto DUM ostatním pedagogickým pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro 9 ročník ZEMĚPIS.
    V přílohách 32_ICT_Z9 najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt. Na požádání poskytne tyto DUM ostatním pedagogickým pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro 3 ročník, ČLOVĚK A JEHO SVĚT.
    V přílohách 32_ICT_CJS2 najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt. Na požádání poskytne tyto DUM ostatním pedagogickým pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro 3 ročník, ČESKÝ JAZYK.
    V přílohách 32_ICT_CJ1 najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt. Na požádání poskytne tyto DUM ostatním pedagogickým pracovníkům.

    ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro 3 ročník, MATEMATIKA.
    V přílohách 32_ICT_M3 najdete tematický obsah jednotlivých DUM, jméno autora a jeho emailový kontakt. Na požádání poskytne tyto DUM ostatním pedagogickým pracovníkům.

    Čteme nejen v Anglii

    Projekt OPVK, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva číslo 56, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1449 Čteme nejen v Anglii.

    Smlouva o poskytnutí služby

    Pochopit a vytvořit

    Kvalitní vzdělání pro všechny