• Do programu Adopce na dálku se naše třída zapojila na začátku prosince 2017. Celá akce vzešla z iniciativy paní učitelky Věry Kadlecové a její třídy 7.B.
     Jde o projekt Arcidiecézní charity Praha, který finančně podporuje chudé děti z méně rozvinutých zemí (více na http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku). Umožňuje jim chodit do školy a získat tak vzdělání, které je v jejich životních podmínkách mnohem hůře dosažitelné.
     Informace o chlapci:

     Chlapec Kavuma Fahad žije v Ugandě. Narodil se dne 18.2.2001, má pět sourozenců a oba rodiče. Aktuálně studuje v 1. ročníku střední školy a rád by se jednou stal lékařem. Fahad žije se svými rodiči v třípokojovém domě. Jejich dům je zhotoven z nepálených cihel, starých železných plátů a částečně vybetonovaný. V domě žije osm lidí: otec, matka a šest dětí, které chodí do školy. Rodiče jsou farmáři a pěstují kolem svého domu plodiny na obživu, pronajímají si tak půdy k pěstování plodin na prodej. Je pro ně obtížné vydělat dostatek peněz na všechny potřeby rodiny a zajistit dětem školu. O víkendech a prázdninách pracují všichni na zahradě včetně dětí, ale i tak je jejich příjem nedostatečný. Pro vodu si chodí k prameni v kanystrech, ke svícení používají petrolej a svíčky.

     S Fahadem si děti dopisují v angličtině. Teď po prázdninách se mu opět chystáme napsat, kde a jak jsme trávili prázdniny a co náš čeká v novém školním roce.
     V odkaze DÁRCI jsou všichni, kteří nám na tuto částku přispěli. Pokud byste se rozhodli pravidelně nebo jednorázově přispívat na Fahadovo vzdělání, můžete své příspěvky posílat na bankovní účet k tomu určený: 1155583065/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Děkujeme.

     Na podporu Fahada  k 31.1.2018, na jeho vzdělání přispěli rodiče, žáci, pracovníci školy a další příznivci dobré věci na bankovní účet celkem 12 677 Kč.                DĚKUJEME.

     K dnešnímu dni 7.1.2019 jsme odeslali na podporu vzděláváni chlapce částku ve výši 10500,- Kc

     V rámci vánočního jarmarku, který se uskutečnil 1. 12. 2018 se nám podařilo na studium Fahada získat dalších neuvěřitelných 7866,- Kč. Zásluhu na tom mají nejen děti, které prodávaly vlastní výrobky nebo organizovaly dílničky (celkem utržily 4896,- Kč), ale také dobrovolní dárci z řad rodičů či pedagogů (na studium chlapce jsme od nich získali 2970,- Kč).
     Všem patří velké poděkování a přání všeho dobrého do roku 2019.

     Věříme, že se nám seznam bude postupně rozšiřovat.
     V. Kadlecová a žáci 7.B ZŠ Aloisina výšina, Liberec