• Výchovný poradce

    Garant: L. Poláková, M. Lubasová Mrázková

    Poradenská pomoc při volbě střední školy nebo povolání, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, služby kariérového poradenství žákům - cizincům, pomoc při zajišťování vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

     

     

    Školní metodik prevence rizikového chování

    Garant: V. Voltrová, M. Lubasová Mrázková

    Škola má zpracovaný plán primární prevence rizikového chování, který vychází z metodických doporučení MŠMT a z ŠVP, jeho součástí jsou i konkrétní postupy při řešení případných problémů. Žákům i rodičům jsou ve vstupní hale přístupné potřebné informace. Škola spolupracuje s o. p. s. Maják, během školní docházky žáci absolvují komplexní preventivní program Jdi dál! zaměřený na různé oblasti rizikového chování. Škola nabízí žákům i rodičům pomoc při řešení případných problémů.

    Dokument primární prevence najdete v menu: O škole/ dokumenty.

     

    Kariérové poradenství na naší škole

    Garant: Marcela Lubasová Mrázková, kariérový poradce

    Otázek, které vedou naše žáky k rozhodnutí, na kterou střední školu půjdou z devátého ročníku, si klademe všichni spoustu. Žáci chtějí na školu, která je bude bavit a nejlépe se nebudou „tolik učit“. Rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší, chtějí, aby něčeho v životě dosáhli a podle svých zkušeností se snaží poradit. Navést na správnou cestu je i úkolem nás, učitelů.

    Kariérový poradce se proto mimo jiné snaží nabízet nejrůznější příležitosti, při nichž se žáci dostanou přímo do již fungujících firem nebo na střední školy, kde mohou na vlastní oči vidět, jak vše funguje. Při workshopech si na vlastní kůži vyzkouší, co je při studiu může čekat, poznají i samotné prostředí. Na školách se potkají s učiteli i se samotnými studenty, kteří jsou zdrojem informací, které se jinde nedozví. Důležité je se nebát a ptát se.

    Na začátku roku to byli především deváťáci, kteří využili příležitost a podívali se například do Modelárny firmy Liaz, do firmy Elitronic a na střední průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou.
    Řemeslo není OUT byla další akce, pořádaná pro žáky základních škol, do které se naše děti zapojily. Ve druhém pololetí dostali přednost žáci osmých ročníků. Zúčastnili se například projektu Zapomenutá řemesla. Zajeli se podívat na projektový den hospodářské školy ve Frýdlantu. Vyzkoušeli si práci v truhlárně a s CNC stroji na střední škole v Kateřinkách a nyní máme za sebou již druhou návštěvu střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou. Zde si ve čtyřech dílnách vyzkoušeli práci i mladší žáci, kteří mají předpoklad jít v budoucnu uměleckým směrem. Už nyní víme, že naše spolupráce se středními školami bude aktivně pokračovat na začátku nového školního roku. Další skupina dostane šanci tvořit v uměleckých dílnách na SUPŠ v Jablonci nad Nisou. Workshop čeká naše žáky i na hospodářské škole ve Frýdlantu a na liberecké průmyslové škole strojní a elektrotechnické.

    Pomoc v rozhodování může poskytnout i návštěva veletrhu vzdělávání EDUCA a testování studijních předpokladů COMDI. Testy se nám letos podařilo získat zdarma pro všechny osmé ročníky.

    Doufejme, že již nebudeme tolik bojovat s Covidem a dojde i na návštěvu pracovního úřadu, kde se deváťáci dozví spoustu užitečných rad, vyzkouší si jeden z dalších testů, jehož výsledky hned na místě zkušená pracovnice s dětmi probere a poradí jim.

     

    Školní speciální pedagog

    Garant: D. Šourková - dsourkova@zs-aloisinavysina.cz

    Od školního roku 2016/2017 se můžete obrátit na školního speciálního pedagoga.

    •    vyhledávání a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
    •    speciálně pedagogická diagnostika ( pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce žáka)
    •    pomoc při vytváření  individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
    •    skupinová práce s kolektivy tříd ve spolupráci s třídními učiteli (diagnostika kolektivů tříd a následné aktivity se třídou)
    •    konzultace s žáky (chování, prospěch, osobní problémy)
    •    poradenská pomoc pro rodiče žáků
    •    spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), dalšími institucemi a odbornými pracovníky
    •    metodické vedení asistentů pedagoga na škole
    •    kurz Předškoláček

     

    Školní speciální pedagog - etoped

    Garant: E. Janíková Koubková - janikova.koubkova@gmail.com

    Od školního roku 2022/2023 se můžete obrátit na školního speciálního pedagoga - etopeda.

    •   práce s třídními kolektivy - klima třídy

    •   individuální práce s žáky i rodiči

    •   poradenství pro učitele

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec 15 Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 226
   • 65100280
   • icumn6h
   • 482 751 233 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
   • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
   • 775 856 356 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
   • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje