• Mgr. Lucie Poláková

    • Vedoucí školního poradenského pracoviště, školní výchovný poradce

     konzultační hodiny: úterý 10.35 - 11.40
     kontakt: 733 169 621

     lpolakova@zs-aloisinavysina.cz

     • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
     • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
     • řešení problémů spojených se školní docházkou
     • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
     • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
     • metodická pomoc pro učitele
     • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
    • Mgr. Marcela Lubasová Mrázková

    • Školní výchovný poradce, kariérový poradce

     konzultační hodiny: středa 8.55 - 9.40
     kontakt: 482 751 233
     mlubasova@zs-aloisinavysina.cz

     • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
     • řešení problémů spojených se školní docházkou
     • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
     • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků