• Informace k stravnému na  školní rok 2023/2024


    Strávníci, kteří platí stravování účtem, mají automaticky přihlášený oběd od začátku měsíce.  

    Od října už bude probíhat vše, jak v loňském školním roce. Zkontrolujte si prosím zálohy na stravování. 

     

    Děkuji  

    Fialová Ladislava 775 856 356. 

     

    Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

    Objednávky jídel můžete provádět zde OBJEDNÁVKY
    Přihlášky a odhlášky jídel vždy jeden den dopředu.

    Platby stravného

    Ceny stravného od 1. 9. 2022

    Zálohu na stravné můžete platit ze svého účtu převodem
    na účet školy: 7663392/0800 var. symbol = stávající pořadové číslo žáka, do poznámek prosím napište jméno žáka.
    Zálohy:  1. - 4. tř. 726,- Kč (33,- Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                  5. - 8. tř. 770,- Kč (35,- Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                  9. tř. 836,- Kč (38,- Kč na žáka nad 15 let, 22 pracovních dní)

    Cizí strávníci 90,- Kč/oběd

    Další informace o způsobu stravování, výběru jídla, platbách, odhlašování stravy atd. najdete v O škole / dokumenty -  řád školní jídelny.

     

    Řád školní jídelny