• Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

    Objednávky jídel můžete provádět zde OBJEDNÁVKY
    Přihlášky a odhlášky jídel vždy jeden den dopředu.

    Platby stravného

    Ceny stravného od 1. 9. 2022

    Zálohu na stravné můžete platit ze svého účtu převodem
    na účet školy: 7663392/0800 var. symbol = stávající pořadové číslo žáka, do poznámek prosím napište jméno žáka.
    Zálohy: 1.-4.tř. 726,- Kč (33,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                  5.-8.tř. 770,- Kč (35,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                  9.tř. 836,- Kč (38,-Kč na žáka nad 15 let, 22 pracovních dní)

    Cizí strávníci 90,- Kč/oběd

    Další informace o způsobu stravování, výběru jídla, platbách, odhlašování stravy atd. najdete v O škole / dokumenty -  řád školní jídelny.

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec XV. Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • info@zs-aloisinavysina.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje