• Kontakt

   • Předseda spolku - Jana Vraštilová, mail: vrastilova.j@seznam.cz
    Místopředseda spolku – Matěj Ploch, mail: matejploch@seznam.cz
    Účetní spolku – Jana Kučerová, mail.: jana.kucerova@vkdukla.cz

    Základní identifikační údaje
    Spisová značka: L 10362 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
    Obchodní jméno: Spolek rodičů při ZŠ Aloisina výšina Liberec
    Identifikační číslo: 05743893 (viz obchodní rejstřík)
    Adresa
    Sídlo společnosti:

    Aloisina výšina 642/51, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

    Listina
    Značka: L 10362/SL1/KSUL
    Typ: stanovy společnosti
    Kdy vznikla: 8.11.2016
    Kdy měla být založena:  
    Kdy došla: 5.1.2017
    Kdy byla založena: 16.2.2017
     
    Stanovy: