Zpátky na začátek

Nadcházející akce

Nejsou naplánovány žádné akce.

14. 6. 2022

PŘIJATÍ/NEPŘIJATÍ ŽÁCI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ ALOISINA VÝŠINA

9. 6. 2022

Vážení rodiče,
zveme Vás na schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční
ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16:30 hodin v naší základní škole.
Schůzka proběhne v budoucích prvních třídách a je určena pouze pro rodiče.
Do které první třídy vaše dítě v září nastoupí se dozvíte při příchodu do školy.

27. 5. 2022

Konečně jsme se mohli nadechnout a po dlouhých třech letech jsme znovu uskutečnili tradiční Jarmark na ZŠ Aloisina výšina. Již sedmý ročník se díky všem zúčastněným báječně povedl. Potkali se tu kamarádi, rodiny, sousedé, přátelé, všichni si užili příjemnou atmosféru společného setkání. V programu nemohla chybět taneční a hudební vystoupení, ve třídních stáncích nemohly chybět krásné výrobky a dobroty. Díky všem jsme zažili krásné odpoledne na školním hřišti, které ještě podtrhlo slunné počasí. Přišli mezi nás i rodiče dětí, kteří se na naší škole učí češtinu v adaptačních skupinách.

24. 5. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. 

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи:     Mgr. Jaroslav Vykoukal

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

6. 5. 2022

Srdečně vás zveme na 7. školní jarmark - viz letáček.

4. 5. 2022

Vážení rodiče, 
výsledky zápisu (přijetí) budou zveřejněny na webových stránkách a ve vstupním vestibulu školy formou registračních čísel (číslo pojištěnce) dne 16. května 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých žáků

Aktuálně ve třídách

26. 6. 2022

NEZAPOMEŇTE PŘES PRÁZDNINY FOTIT - zajímavosti, krajiny, makra a vše krásné, co vás cestou prázdnin potká.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

25. 6. 2022

Žáci 8. ročníku na závěr školního roku využili návštěvu Tecnického muzea Liberec k upevňování učiva o technice. Učivo si doplnili zajímavými ukázkami strojů, přístrojů a vozidel z tech. historie celého světa. Z odborného výkladu se dozvěděli spoustu neznámých skutečností z vývoje techniky i průmyslového rozvoje Liberecka. Prohlídka se nám velmi líbila, a proto bychom na ni rádi v příští školním roce navázali.

11. 6. 2022

V pátek 10.6.2022 byl cílem naší exkurze Ještěd. Tuto stavbu, která se stala ikonou celého Libereckého kraje, sice každý zná, ale my jsme měli možnost si prohlédnout hotel zevnitř. Po nenáročném výstupu po modré turistické značce a po krátkém odpočinku u chaty Rohanka nás přivítala naše průvodkyně, která nás nejprve seznámila s historií tohoto místa.

2. 6. 2022

Ve středu 1. 6. 2022 se v roli účinkujících zúčastnili prvňáčci z kroužku odpolední tvořivé dramatiky  doprovodného programu na  Festivale dětského čtenářství. Na náměstí Dr. Eduarda Beneše před libereckou radnicí reprezentovali naši školu s pásmem Škola není obyčejný domeček sestaveným z veršů Radka Malého z knihy Kam až smí smích. Z vystoupení našich prvňáčků čišelo nadšení z pohybu, radost, hravost a dynamika.  

2. 6. 2022

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína Suchánková z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

Festival dětského čtenářství - výstavy

2. 6. 2022

Originální ilustraci ke knize si zkusili vytvořit žáci 6. C na kreativní výtvarné dílně uspořádané při příležitosti již tradičního Festivalu čtenářství. Děti dostaly k dispozici staré knihy, nechaly se inspirovat textem, vybraly si krátkou část, která je dovedla k vytvoření doprovodného obrázku. Svými povedenými ilustracemi ve středu ráno zahájily výtvarné dílny, které připravila Oblastní galerie Lázně.
Probíhají po celou dobu festivalu od středy 1. 6. do pátku 3. 6. 2022.


Marcela Lubasová, tř. uč. 6.C

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku