• Novinky

      • VELIKONOČNÍ PEČENÍ JIDÁŠŮ

       V úterý 26. 3. 2024 si žáci ze 3.C v rámci projektového dne věnovanému Velikonocům celý den o tomto svátku povídali, prozkoumávali symboliku, porovnávali křesťanské i pohanské pojetí a především se učili péct tradiční velikonoční pečivo - jidáše. Velikonoce lze chápat jako oslavu období, ve kterém se znovuprobouzí příroda, v křesťanském pojetí pak jako znovuzrození, zmrtvíchvstání Ježíše Krista. Není tedy náhoda, že jsme se pustili do přípravy pečiva, které se nám probouzelo, ožívalo pod rukama. Zdařilá práce každého z nás ukázala, že o Velikonocích toho víme opravdu hodně a práce v kuchyni nám jde krásně od ruky.

      • HODY, HODY, DOPROVODY

       Ve středu 20. 3. 2024 slavili žáci 3.B a 3.C první jarní den v Severočeském muzeu v Liberci programem Hody, hody, do provody. Pod vedením lektorky jsme si povídali o původu, zvycích a tradičních praktikách spojenými s Velikonocemi a Pašijovým týdnem. Výklad nás zavedl i do historie Velikonoc. Jedním z vrcholů programu bylo vytvoření vlastních velikonočních zajíčků, které si žáci odnesli domů jako památku na jejich zážitek v muzeu. Kromě toho se také naučili tradiční dovednost - plést pomlázku, což byla pro mnohé z nich zábavná výzva.

      • Den otevřených dveří a škola hravě

       V sobotu 16. 3. 2024 se Základní škola Aloisina výšina v Liberci otevřela rodičům prvňáčků, budoucím školákům, jejich rodičům i široké veřejnosti. Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do každodenního života školy, prohlédnout si učebny, poznat pedagogický tým, dozvědět se více o vzdělávací koncepci, seznámit se se zájmovými aktivitami a v neposlední řadě posedět v kavárně VeseláMalina, která se každoročně, právě u příležitosti tohoto dne, otvírá.

      • ÚSPĚCHY NAŠICH RECITÁTORŮ

       Poezie a přednes je jednou z oblastí, které se na naší škole aktivně věnujeme. Je tedy pro nás velikou odměnou, že se našim žákům podařilo dosáhnout vynikajících úspěchů ve veliké konkurenci žáků ostatních libereckých škol.

       V okresním kole recitační soutěže, které pořádal 8. 3. 2024 Dům dětí a mládeže Větrník, získali Anna Zoe Nováková a Ondřej Vašíček (ze třídy 3.C) v kategorii žáků 2. a 3. tříd 1. místo a zajistili si tak postup do krajského kola, Vítek Trešl (ze třídy 4.A) byl v kategorii žáků 4. a 5. tříd porotou oceněn "Uznáním poroty za komunikaci s divákem", Filip Máslo (ze třídy 6.C) vybojoval ve své kategorii 1. místo a i on postupuje do "kraje".

      • Předškoláček

       Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. od 15.45 do 16.30. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

      • Exkurze Drážďany - Hygienické muzeum

       Ve čtvrtek 22. února jsme se s naší třídou 8.C vypravili na exkurzi do Drážďan. Náš výlet začal na vlakovém nádraží v Liberci, odkud jsme vyrazili na dvouhodinovou cestu vlakem do Drážďan. Cestou jsme se stihli pokochat okolím, a když jsme dorazili do Drážďan, tak jsme začali obdivovat krásu města. Jako první jsme se šli podívat do Muzea hygieny, kde jsme se podívali na exponáty na téma lidské tělo a zdraví, člověk jako dobrodružství a také našich pět smyslů. Zde jsme se dozvěděli spoustu nových informací z historie i ze současnosti, týkajících se lidského těla. Celé to bylo interaktivní, a tak jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy i na vlastním těle. Jakmile jsme vyšli z muzea, tak jsme se vydali do starého centra města. Cestou zpět k nádraží jsme se ještě zašli podívat do různých obchodů, někteří si nakoupily suvenýry a dárečky pro rodiče. Poté nás čekala už jen společná cesta vlakem zp

      • BAREVNÉ SEVEROČESKÉ MUZEUM

       Po projektovém dopoledni jsme si udělali na odpoledních hodinách Vohryzku barevnou pohodu. Tentokrát jsme měli prohlídku obrazů výtvarníka Františka Štorma v Severočeském muzeu zpestřenou výkladem kurátora výstavy pana Lukuvky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o osobě autora i jeho výtvarných dílech. Potěšila nás i výstava Symbiosis - práce studentů ateliéru skla a šperku místní TUL.

      • Příběh neobyčejného semínka

       Ve středu 31. 1. 2024 se žáci 3.C vypravili do střediska ekologické výchovy Divizna, aby společně s lektorkami prožili Příběh neobyčejného semínka. Cílem bylo přiblížit žákům proces vývoje rostliny od semínka až po dospělou rostlinu, a zároveň uvědomit si význam semen nejen v našem jídelníčku, ale i v přírodě. Pomocí her a prožitkových aktivit se děti seznámily s rozmanitostí semen a plodů v přírodě. Odhalily, jak se semínka šíří, pozorovaly zázrak života skrytý v obyčejném semínku. Ze semínek tvořily, vyzkoušely si, kolik práce je zapotřebí k výrobě chleba. A co si napekly, to si také snědly. Příběh neobyčejného semínka krásně doplnil sváteční den uzavření 1. pololetí a předávání pololetního vysvědčení.

      • „Sedm divů světa“

       V úterý 6. února se naše třída 5.C vypravila do liberecké ZOO, kde absolvovala velice zajímavý vzdělávací program „Sedm divů světa“. Provázel nás zkušený lektor ze Střediska ekologické výchovy při ZOO
       Liberec DIVIZNA.

       V rámci tohoto programu jsme se dozvěděli to NEJzajímavější o velbloudech, slonech, žirafách, supech, lvech, gibonech a krajtách. Přednáška pana lektora byla zpestřena o různé kvízy, hádanky a soutěže. Také jsme si například mohli potěžkat stoličku (zub) slona, která váží asi 4 kg.

      • Za vesmírem do IQ Landie

       V úterý 23. 1. 2024 se vypravili žáci třetích ročníků (respektive jen 3.A,C, třídu 3.B čeká stejný program v únoru) do liberecké IQ Landie na komentovaný pořad Vesmír pro nejmenší a promítání filmu Astronout. Volba programu nebyla náhodná. V rámci učiva o neživé přírodě se ukázalo, že vesmír je téma, které žáky zajímá a fascinuje. Pro podchycení jejich zájmu byla návštěva IQ Landie logická volba. Vedle programu v promítacím sále jsme navštívili i další expozice. Celý den se nesl v duchu fascinujících experimentů a chytré zabavy.

      • LYRICKÉ KRAJINY a LINIE v OGL

       V rámci přípravy na přijímací zkoušky jsme zvolili doplnění učiva zhlédnutím dalších vv stylů a výtvarných forem v OGL Liberec. Tentokrát meditativní krajiny, linie pro všechny výtvarné styly i nebezpečné vázy / kombinaci skla a řezacích kotoučů /. Našli jsme i spoustu námětů pro tvorbu do druhého pololetí VOHRYZKU.

      • Dobročinná sbírka pro útulek Archa

       V září 2023 se žáci 5. A rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku pro opuštěná zvířátka z libereckého útulku. Sbírka probíhala 3 měsíce a nejvíce se zapojily děti 1. stupně. Vybralo se hodně věcí: konzervy, různé granule, podestýlky, deky, vodítka, pamlsky, pelíšky, hračky, misky. 18. prosince byla sbírka ukončena a odevzdána útulku Archa. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a pomohli tak dobré věci.

      • Školní kolo anglické olympiády

       Ve čtvrtek 18. ledna se u nás ve škole uskutečnilo školní kolo anglické olympiády. Účast v prvním kole, kteréžto zahrnovalo vcelku těžký poslech, byla hojná v obou kategoriích a do ústní části následně postoupilo šest nejlepších žáků.

       V ústním kole museli žáci prokázat svou schopnost vést konverzaci s rodilým mluvčím na zvolené téma a všichni si vedli skvěle. Vítěz však vždy může být jen jeden, komise to neměla úplně jednoduché a výsledek soutěže v obou kategoriích uvádím níže. Všem zúčastněným gratulujeme a vítězové, Verča a David, nás budou za měsíc reprezentovat v okresním kole olmypiády z anglického jazyka.

      • Vánoční TECHNICKÉ MUZEUM

       Vánoce mohou být i v Technickém muzeu LBC. O tom se přesvědčili žáci 9.A v rámci PČ přímo v muzeu.

       Vedle stálé expozice jsme mohli zkoumat originální restaurované automobiliy firmy Liebig, starou hasičskou techniku, audiovizuální techniku našich rodičů a zajímavé přístroje pro diagnostiku.

       Poznali jsme i základy a vývoj cyklistiky, lyžováni v regionu.

      • Václav PLECHATÝ, vánoční pohoda

       Také ÚT Vohryzek využil nabídky potěšit se vánoční inspirací, pohodou a navštívil výstavu řezbáře, výtvarníka Václava PLECHATÉHO na libereckém náměsti v MVS. Potěšily nás zajímavé nápady, vánoční náměty i pečlivé zpracování dřeva. Celou výstavu doplnil i betlém v rohu náměstí a spousta řemeslných krámečků. Vánoce jsou již opravdu za dveřmi.

   • Zvonění

    Pondělí 22. 4. 2024
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje