• Novinky

       • Školní jarmark

        LETNÍ ŠKOLNÍ JARMARK 2024

        Jako již tradičně naše škola pořádala jednou za dva roky letní jarmark. Jarmark proběhl 5.6.2024 od 14:00 do 17:00 v prostorách školního hřiště. Návštěvníci si mohli zakoupit různé rukodělné výrobky, občerstvit se teplým nebo studeným nápojem, ochutnat slané a sladké dobroty nebo si zastřílet na střelnici.

       • FIMFÁRUM - společný projekt 1.C a 6.C

        V návaznosti na čtvrteční promítání Werichova Fimfára v kinu Varšava, jsme společně prožili páteční dvě hodiny. Opět v duchu Fimfára. V diskuzi jsme rozebrali některé situace v pohádkách a vytvořili vlastní příběh na nesmyslné slovo ŽUJEH. Nejpodstatnější hodnotou pro všechny bylo propojení prvňáků se šesťáky, kteří pracovali, vymýšleli a vytvářeli společně. Zasmáli se, poznali se a pro prvňáky naprosto důležitá věc - mají svého kamaráda šesťáka. Prý, kdy se zase budeme učit společně.

       • Návštěva botanické zahrady

        V úterý 30.4. třída 5.C v rámci projektového dne navštívila naši libereckou botanickou zahradu. Ještě před samotnou návštěvou se žáci seznámili s fakty a informacemi ohledně její historie.

        Dozvěděli se například, že zahrada byla založena v roce 1876 z iniciativy Spolku přátel přírody a od roku 1895 je nestarší botanickou zahradou v České republice. V období 1996 – 2000 byl vystaven komplex 9 skleníků, které zavedou návštěvníky do rozmanitých prostředí tropů a subtropů celého světa. V roce 2014 pak přibyl další specializovaný pavilon věnovaný lotosům a tropickým leknínům. Od roku 2022 se stal jejím zřizovatelem Liberecký kraj.

       • VELIKONOČNÍ PEČENÍ JIDÁŠŮ

        V úterý 26. 3. 2024 si žáci ze 3.C v rámci projektového dne věnovanému Velikonocům celý den o tomto svátku povídali, prozkoumávali symboliku, porovnávali křesťanské i pohanské pojetí a především se učili péct tradiční velikonoční pečivo - jidáše. Velikonoce lze chápat jako oslavu období, ve kterém se znovuprobouzí příroda, v křesťanském pojetí pak jako znovuzrození, zmrtvíchvstání Ježíše Krista. Není tedy náhoda, že jsme se pustili do přípravy pečiva, které se nám probouzelo, ožívalo pod rukama. Zdařilá práce každého z nás ukázala, že o Velikonocích toho víme opravdu hodně a práce v kuchyni nám jde krásně od ruky.

       • HODY, HODY, DOPROVODY

        Ve středu 20. 3. 2024 slavili žáci 3.B a 3.C první jarní den v Severočeském muzeu v Liberci programem Hody, hody, do provody. Pod vedením lektorky jsme si povídali o původu, zvycích a tradičních praktikách spojenými s Velikonocemi a Pašijovým týdnem. Výklad nás zavedl i do historie Velikonoc. Jedním z vrcholů programu bylo vytvoření vlastních velikonočních zajíčků, které si žáci odnesli domů jako památku na jejich zážitek v muzeu. Kromě toho se také naučili tradiční dovednost - plést pomlázku, což byla pro mnohé z nich zábavná výzva.

       • Den otevřených dveří a škola hravě

        V sobotu 16. 3. 2024 se Základní škola Aloisina výšina v Liberci otevřela rodičům prvňáčků, budoucím školákům, jejich rodičům i široké veřejnosti. Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do každodenního života školy, prohlédnout si učebny, poznat pedagogický tým, dozvědět se více o vzdělávací koncepci, seznámit se se zájmovými aktivitami a v neposlední řadě posedět v kavárně VeseláMalina, která se každoročně, právě u příležitosti tohoto dne, otvírá.

       • ÚSPĚCHY NAŠICH RECITÁTORŮ

        Poezie a přednes je jednou z oblastí, které se na naší škole aktivně věnujeme. Je tedy pro nás velikou odměnou, že se našim žákům podařilo dosáhnout vynikajících úspěchů ve veliké konkurenci žáků ostatních libereckých škol.

        V okresním kole recitační soutěže, které pořádal 8. 3. 2024 Dům dětí a mládeže Větrník, získali Anna Zoe Nováková a Ondřej Vašíček (ze třídy 3.C) v kategorii žáků 2. a 3. tříd 1. místo a zajistili si tak postup do krajského kola, Vítek Trešl (ze třídy 4.A) byl v kategorii žáků 4. a 5. tříd porotou oceněn "Uznáním poroty za komunikaci s divákem", Filip Máslo (ze třídy 6.C) vybojoval ve své kategorii 1. místo a i on postupuje do "kraje".

       • Předškoláček

        Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. od 15.45 do 16.30. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

       • Exkurze Drážďany - Hygienické muzeum

        Ve čtvrtek 22. února jsme se s naší třídou 8.C vypravili na exkurzi do Drážďan. Náš výlet začal na vlakovém nádraží v Liberci, odkud jsme vyrazili na dvouhodinovou cestu vlakem do Drážďan. Cestou jsme se stihli pokochat okolím, a když jsme dorazili do Drážďan, tak jsme začali obdivovat krásu města. Jako první jsme se šli podívat do Muzea hygieny, kde jsme se podívali na exponáty na téma lidské tělo a zdraví, člověk jako dobrodružství a také našich pět smyslů. Zde jsme se dozvěděli spoustu nových informací z historie i ze současnosti, týkajících se lidského těla. Celé to bylo interaktivní, a tak jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy i na vlastním těle. Jakmile jsme vyšli z muzea, tak jsme se vydali do starého centra města. Cestou zpět k nádraží jsme se ještě zašli podívat do různých obchodů, někteří si nakoupily suvenýry a dárečky pro rodiče. Poté nás čekala už jen společná cesta vlakem zp

       • BAREVNÉ SEVEROČESKÉ MUZEUM

        Po projektovém dopoledni jsme si udělali na odpoledních hodinách Vohryzku barevnou pohodu. Tentokrát jsme měli prohlídku obrazů výtvarníka Františka Štorma v Severočeském muzeu zpestřenou výkladem kurátora výstavy pana Lukuvky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o osobě autora i jeho výtvarných dílech. Potěšila nás i výstava Symbiosis - práce studentů ateliéru skla a šperku místní TUL.

    • Zvonění

     Pondělí 22. 7. 2024
    • Kalendář

      zatím žádné údaje
    • Fotogalerie

      zatím žádné údaje