• Novinky

      • PLESL - abstraktní výzva 7.B

       V rámci doprovodného programu měli žáci 7.B možnost odhalit tajemství abstraktního umění. Vyzkoušeli si oba protipóly tvorby. Nejprve žáci konkretizovali abstraktní obrazy, rozluštili přímo v expozici Oblastní galerie Liberec, co se za abstrakcí skrývá. Poté si sami jako umělci vyzkoušeli, jak se abstraktní umění tvoří a jaké způsoby a techniky mohou použít.

      • Ke svatému Martinovi patří nejenom sníh

       Svatomartinské rohlíčky ve 2.C

       V pátek 11. 11. 2022 jsme ve 2.C netrpělivě vyhlíželi první sníh. Martin sice na bílém koni nepřijel, my jsme se ale o jeho postavě a legendě, která tohoto světce doprovází, ledacos dozvěděli. Hlavním bodem našeho projektové dne ovšem bylo pečení svatomartinských rohlíčků, kterým se také říkalo i vandrovníčci. Vandrovníčci proto, že selka pekla plněné rohlíčky svým děvečkám a pacholkům na cestu do jejich domovů. Tvar pečiva ne náhodou připomíná koňskou podkovu, čímž jsme znovu u svatého Martina. V kuchyňce nám šla práce pěkně od ruky. Ale nezůstalo pouze u pekařských dovedností. Při seznamování se s receptem jsme společně propočítali, kolik vajíček, mouky, špetek soli, lžic cukru a mouky padlo na přípravu těsta. Při dělení těsta jsme si zopakovali pojmy jako třetina, čtvrtina, polovina, tři čtvrtiny,...Potřebné ingredience jsme řadili podle abecedy. Všec

      • Ekologická VV soutěž

       Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

       Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

       Karolína Suchánková 9.C

       Stela Landová 5.C

      • Průmyslovka tvořivá

       Vykovat si svou vlastní podkovičku, zhotovit hlavolam, ozdobičku na stromeček nebo se naučit správně zapojit zásuvku, tak to všechno si mohli naši žáci vyzkoušet na liberecké průmyslové škole strojní a elektrotechnické. Projektový den, kterého se zúčastnili, byl zaměřen především na praktickou ukázku toho, jak se pracuje přímo v dílnách. Studium na odborné škole není jen o tradičních učebnách, ale právě o dílnách, kde se projeví studentova zručnost.

      • 7. C začala hledat své Místo na slunci

       Začít si uvědomovat své pocity a emoce, které jsou naší součástí, umět je pojmenovat, zjistit, že k nám neoddělitelně patří a co s námi dělají, to vše si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci 7. C. Programem s názvem „Já a já“, který pořádá volnočasová organizace Motyčkovic klika, zahájili cyklus „Moje místo na slunci“. Velkým zážitkem bylo závěrečné setkání se zhmotněnými emocemi. Loutky, které emoci dokonale vystihly nejen svým tvarem, ale i barvou, si děti okamžitě zamilovaly. Snad každý si chtěl emoci pochovat a nechat na sebe působit její energii. Dopoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další setkání s příjemnými lektorkami.

      • PROJEKTOVÝ DEN 6.A

       První projektový den v tomto školním roce jsme strávili nad regionálními pověstmi z knihy F. Patočky Čerti na Ještědu. Nejprve jsme se ve skupinách seznámili s obsahem vybrané pověsti, poté jsme vyhledávali nám neznámé výrazy a také informace o místech, kde se děj pověsti odehrává. Nakonec jsme všechny získané materiály doplnili obrázky a ilustracemi a vše jsme uspořádali do podoby plakátu. Svou práci jsme pak před třídou prezentovali. Projektový den se vydařil a někteří z nás získali náměty na výlety během podzimních prázdnin.

      • Terezín - exkurze

       Ve čtvrtek 13.10.2022 jsme byli se spolužáky z devátých tříd na exkurzi v Památníku
       Terezín. Téma bylo rozhodně zajímavé, souviselo s tím, co se budeme brzy ve škole
       učit. V plánu byla prohlídka Muzea ghetta, Malé pevnosti, bývalých Magdeburských
       kasáren, kolumbária a krematoria. V Malé pevnosti, která za 2. sv. války fungovala
       jako koncentrační tábor, jsme si mohli prohlédnout cely, samotky, kanceláře
       dozorců, marodku, odvšivárnu, holírnu. Překvapilo nás, že se označuje jako Malá
       pevnost, protože se jedná o celkem rozsáhlý komplex. V malém kinosále jsme zhlédli
       film, který byl ukázkou nacistické propagandy. Bývalá Magdeburská kasárna byla
       spíš muzeum, ale zajímavá byla rekonstrukce vězeňské ubikace. Další částí exkurze
       byla prohlídka modlitebny a malého kumbálku - nouzového bydlení. Posledním
       místem, které jsme navštívili, bylo kolumbárium, které sloužilo k ukládání
       zpopelněných ostatků

     • FINANČNÍ POHÁDKY
      • FINANČNÍ POHÁDKY

       V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

       S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

       www.finacnipohadky.cz

     • Jarmark po dlouhých třech letech
      • Jarmark po dlouhých třech letech

       Konečně jsme se mohli nadechnout a po dlouhých třech letech jsme znovu uskutečnili tradiční Jarmark na ZŠ Aloisina výšina. Již sedmý ročník se díky všem zúčastněným báječně povedl. Potkali se tu kamarádi, rodiny, sousedé, přátelé, všichni si užili příjemnou atmosféru společného setkání. V programu nemohla chybět taneční a hudební vystoupení, ve třídních stáncích nemohly chybět krásné výrobky a dobroty. Díky všem jsme zažili krásné odpoledne na školním hřišti, které ještě podtrhlo slunné počasí. Přišli mezi nás i rodiče dětí, kteří se na naší škole učí češtinu v adaptačních skupinách. I ti se přidali a ukázali nám kousek z ukrajinské kuchyně.

    • Kalendář
  • Odkazy

   Nejčastěji používané sekce.
    • Kontakty

     • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
     • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec XV. Czech Republic
     • +420 482 751 233
     • info@zs-aloisinavysina.cz
     • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 221
     • 65100280
     • icumn6h
     • 482 751 233, 724 156 055 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
     • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
     • sdruzina@zs-aloisinavysina.cz
     • 482 751 131 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
     • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje