• Vyučování a přestávky

    Škola se otevírá v 7.35

    1. vyuč. hod. 7:55 - 8:40, přestávka 8:40 - 8:55
    2. vyuč. hod. 8:55 - 9:40, přestávka 9:40 - 9:50
    3. vyuč. hod. 9:50 - 10:35, hlavní přestávka 10:35 - 10:55
    4. vyuč. hod. 10:55 - 11:40, přestávka 11:40 - 11:50
    5. vyuč. hod. 11:50 - 12:35, přestávka 12:35 - 12:45
    6. vyuč. hod. 12:45 - 13:30
     
    Odpolední výuka
    7. vyuč. hod. 13:40 - 14:25
    8. vyuč. hod. 14:35 - 15:20
    9. vyuč. hod. 15:30 - 16:15

     

    Začátek a konec školního roku

    Začátek školního roku pondělí 4. září 2023
    Konec 1. pololetí středa 31. ledna 2024
    Konec školního roku pátek 28. června 2024
    Začátek školního roku 2024/2025 pondělí 2. září 2024

     

    Prázdniny

    Podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
    Vánoční

    od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024,
    vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

    Pololetní pátek 2. února 2024
    Jarní od pondělí 26. února do neděle 3. března 2024
    Velikonoční čtvrtek 28. března, pátek 29. března a pondělí 1. dubna 2024 (státní svátky)
    Hlavní od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024

     

    Omluvy žáků

    Povinnosti rodičů při plnění povinné školní docházky - Zákon 29/1984 Sb., školský zákon, § 36
    Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit školou povinné dítě do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas. Přihlásí-li žáka k docházce do školní družiny nebo školního klubu, je povinen dbát, aby i tam docházel žák pravidelně a včas.

    Omlouvání absence
    Vyhláška č.291/1991 Sb., o základní škole, § 3 - Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou uvolní žáka třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví řád školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka.