• Vyučování a přestávky

    Škola se otevírá v 7.35

    1. vyuč. hod. 7:55 - 8:40, přestávka 8:40 - 8:55
    2. vyuč. hod. 8:55 - 9:40, přestávka 9:40 - 9:50
    3. vyuč. hod. 9:50 - 10:35, hlavní přestávka 10:35 - 10:55
    4. vyuč. hod. 10:55 - 11:40, přestávka 11:40 - 11:50
    5. vyuč. hod. 11:50 - 12:35, přestávka 12:35 - 12:45
    6. vyuč. hod. 12:45 - 13:30
     
    Odpolední výuka
    7. vyuč. hod. 13:40 - 14:25
    8. vyuč. hod. 14:35 - 15:20
    9. vyuč. hod. 15:30 - 16:15

    Dny volna a svátky ve školním roce 2022/2023

    Podzimní prázdniny
    středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

    Vánoční prázdniny
    začínají v pátek 23. prosince 2021 - do pondělí 2. ledna 2023,
    vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

    Jednodenní pololetní prázdniny
    pátek 3. února 2023

    Jarní prázdniny
    pondělí 20. února - do neděle 26. února 2023

    Velikonoční prázdniny
    čtvrtek 6. dubna 2023,
    pátek 7. dubna je tzv. ostatním svátkem

    Hlavní prázdniny
    od soboty 1. července 2023 - do neděle 3. září 2023

    Školní rok 2022/2023
    vyučování začne v pondělí 4. září 2023

    Omluvy žáků

    Povinnosti rodičů při plnění povinné školní docházky - Zákon 29/1984 Sb., školský zákon, § 36
    Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit školou povinné dítě do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas. Přihlásí-li žáka k docházce do školní družiny nebo školního klubu, je povinen dbát, aby i tam docházel žák pravidelně a včas.

    Omlouvání absence
    Vyhláška č.291/1991 Sb., o základní škole, § 3 - Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou uvolní žáka třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví řád školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka.

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec 15 Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 226
   • 65100280
   • icumn6h
   • 482 751 233 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
   • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
   • 775 856 356 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
   • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje