•  

    Vážení rodiče,

    na těchto stránkách najdete potřebné informace k zápisu do 1. tříd na naši školu pro školní rok 2023-24..

    Zápis proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2023 v době od 14:00 do 17.30 hodin.

    Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti po odkladu povinné školní docházky. Zápis se týká i ukrajinských dětí, které budou od 1. 9. 2023 navštěvovat naši ZŠ.

    Podrobné informace k zápisu do základních škol v Liberci na webových stránkách města http://zapisyzs.liberec.cz/. Zde je možné elektronicky podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky od 27. 3. 2023.

    V případě, že nemáte přístup k internetu nebo vám onemocnělo dítě, se na nás neváhejte obrátit. Předem si prosím domluvte termín návštěvy. Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@zs-aloisinavysina.cz, neprodleně se s Vámi spojíme a domluvíme si termín schůzky.

    Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy. 

    Organizace a průběh zápisů do základních škol budou upřesněny před datem elektronického vydávání žádosti. 

    Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec 15 Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 226
   • 65100280
   • icumn6h
   • 482 751 233 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
   • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
   • 775 856 356 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
   • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje