• Vážení rodiče,

    na těchto stránkách najdete potřebné informace k zápisu do 1. tříd na naši školu.

    Zápis proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2024 v době od 14:00 do 17:00 hodin.

     

    >> SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ <<

    Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy proti podpisu.

     

    Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti po odkladu povinné školní docházky.

     

    Podrobné informace k zápisu do základních škol v Liberci na webových stránkách města http://zapisyzs.liberec.cz/. Zde je možné elektronicky podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky od 25. 3. 2024.

     

    V případě, že nemáte přístup k internetu nebo vám onemocnělo dítě, se na nás neváhejte obrátit. Předem si prosím domluvte termín návštěvy. Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@zs-aloisinavysina.cz, neprodleně se s Vámi spojíme a domluvíme si termín schůzky.

     

    Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy. 

     

    Organizace a průběh zápisů do základních škol budou upřesněny před datem elektronického vydávání žádosti. 

     

    Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.