• ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKONÍ DRUŽINĚ

    Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

    Kontakty - školní družina:

    Email: sdruzina@zs-aloisinavysina.cz

    Bc. Tereza Lukuvková - 1. oddělení, 1.A a ½ 3.B
    Jana Kuklová - 2. oddělení, 1.B a ½ 3.C
    Šárka Malinová (vedoucí vychovatelka) - 3. oddělení, 2.C a ½ 2.A
    Monika Veselá - 4. odděleni, 2.B a ½ 2.A
    Jaroslava Chlubnová - 5. oddělení, 3.A  a ½ 3.C
    Monika Ježková - 6. oddělení,  1.C a ½ 2.B
    Pavla Korábová - 7. oddělení, 4. - 5.roč.

    O školní družině

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.
    Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
    Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17.00 hodin. Součástí jsou zájmové útvary organizované ŠD, které se konají od pondělka do pátku v době od 15:15 do 16.30 hod. Do zájmových útvarů mohou být přihlášeni žáci všech ročníků prvního stupně ZŠ.
    Odchody dětí jsou možné do 14.00 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný program (vycházka, cílená práce).
    Další informace o organizaci provozu školní družiny (Vnitřní řád ŠD) a kritéria přijímání žáků naleznete v odkazu:  O  škole / dokumenty.

    Platba školní družiny

    Úhradu platby školní družiny provádějte nejpozději do 20. dne předchozího měsíce (na měsíc říjen uhraďte nejdéle 20. září) na účet 6496502/0800 ve výši 300,- Kč, za každého dalšího sourozence 150,- Kč.
    Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a třídu dítěte.

    Zpracovala Šárka Malinová
    vedoucí vychovatelka dne 1. 9. 2022

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec 15 Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 221
   • 65100280
   • icumn6h
   • 482 751 233, 724 156 055 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
   • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
   • 482 751 131 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
   • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje