• ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

    Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

    Elektronická přihláška do školní družiny.

    Elektronická přihláška do školního klubu.

    Kontakty - školní družina:

    1. oddělení – Jana Kuklová – 2.B a 4.A - jakuklova@zs-aloisinavysina.cz
    2. oddělení - Bc. Tereza Lukuvková –1.A a 3.A - tlukuvkova@zs-aloisinavysina.cz
    3. oddělení – Šárka Malinová – 1.C a ½ 3.C (vedoucí vychovatelka) - smalinova@zs-aloisinavysina.cz
    4. oddělení – Monika Veselá – 1.B a ½ 3.B - mvesela@zs-aloisinavysina.cz
    5. oddělení – Ivana Pavlů – 2.A a ½ 3.C - Ivana.pavlu@zs-aloisinavysina.cz
    6. oddělení – Monika Ježková – 2.C a ½ 3.B - mjezkova@zs-aloisinavysina.cz
    7. oddělení – Školní klub – Pavla Korábová – 4. a 5. třídy - pkorabova@zs-aloisinavysina.cz

    O školní družině

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.
    Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
    Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17.00 hodin. Součástí jsou zájmové útvary organizované ŠD, které se konají od pondělka do pátku v době od 15:15 do 16.30 hod. Do zájmových útvarů mohou být přihlášeni žáci všech ročníků prvního stupně ZŠ.
    Odchody dětí jsou možné do 13.30 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný program (vycházka, cílená práce).
    Další informace o organizaci provozu školní družiny (Vnitřní řád ŠD) a kritéria přijímání žáků naleznete v odkazu:  O  škole / dokumenty.

    Platba školní družiny

    Úhradu platby školní družiny provádějte nejpozději do 20. dne předchozího měsíce (na měsíc říjen uhraďte nejdéle 20. září) na účet 6496502/0800 ve výši 300,- Kč, za každého dalšího sourozence 150,- Kč.
    Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a třídu dítěte.

    Řád_ŠD_2023-24.docx

     

    Zpracovala Šárka Malinová
    smalinova@zs-aloisinavysina.cz
    vedoucí vychovatelka dne 1. 9. 2023