• Od 1.3.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Rozvoj moderních metod ve vyučování IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005313, který je spolufinancován Evropskou unií.
        Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 3 998 118,00,- Kč.