• Projekty podpořené Statutárním městem Liberec

    Projekt Neuvíznout v pavučině I a II - 2017

    Na dvou pětidenních seminářích v Krkonoších a Jizerských horách se sešlo vždy 50 českých a německých dětí z naší školy a partnerské školy v Žitavě, aby společně prožily příběh dívky Rebeccy Ann Sedwick, která přišla o život díky kyberšikaně. Děti vycházely z jejího fiktivního deníku, doplňovaly bílá místa příběhu, prožívaly příběh, který začal "nevinnou" zábavou a končil tragicky. Na závěr projektu česko-německé skupiny dětí tvořily desatero pravidel pro matku Rebeccy a pro jednoho člena šikanující party. Šlo tragédii zabránit? Co vlastně rodiče dívky mohli udělat? Co mohla udělat ona? Jak se cítí ti, kteří se na "zábavě" podíleli? I přes těžké otázky a ještě těžší odpovědi si děti užily týden se svými kamarády. Přidanou hodnotou byla neustálá komunikace v angličtině. Dvě z inscenací, které na konci projektu děti natočily, jsou na youtube pod názvem Neuvíznout v pavučině. Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti (260 000,-Kč) a Fond rozvojové spolupráce Statutárního města Liberec (200 000,-Kč).

    Projekt Jsem to já - 2016

    Někteří naši žáci školu neopouštějí ani po vstupu na střední školu. I nadále zpívají v našich sborech, hrají v našich dramatických souborech, pomáhají nám na našich akcích. Tentokrát jsme se věnovali my jim. Díky podpoře Fondu vzdělávání SML na škole proběhl cyklus seminářů nazvaný "Jsem to já". Cílem seminářů byl rozvoj měkkých kompetencí skupiny mladých lidí, především studentů středních škol. Důraz byl kladen na efektivní komunikaci, kooperaci v týmu, rozvoj kreativity, schopnosti řešení problémů, asertivní chování, řešení konfliktů, sebereflexi, osobní efektivitu, strukturované myšlení, schopnost přijímat kritiku, ochotu riskovat, emoční inteligenci atd. Vrcholem projektu byl výkendový seminář improvizace pod vedením Jany Machalíkové, zakončený vystoupením pro veřejnost.

    Projekt Předvánoční jarmark - 2016

    V sobotu 26.listopadu se v prostorách školy konal předvánoční jarmark. Chodby lemovaly stánky jednotlivých tříd, u kterých děti prodávaly vlastní výrobky. Ve třídách malé návštěvníky vítali učitelé a vychovatelé s vánočními dílničkami – příchozí si mohli ozdobit perníčky, vyrobit adventní věnec, svíčky, přáníčka, ozdoby na stromek a mnoho dalších věcí. V improvizované kavárně paní kuchařky ze školní jídelny prodávaly kávu, čaj, zákusky a cukroví. V jídelně vystupoval pěvecký sbor a flétnový soubor, vyhlašovaly se zde soutěže o nejlepší linecké cukroví a nejhezčí vánoční ozdobu. Mezi tím vším pobíhali andílci, za jejichž maskami se skrývaly dívky z devátých tříd. Od rána do pozdního odpoledne bylo co poslouchat, na co se dívat, co ochutnat, čím se pobavit. Paní kuchařky, učitelé i vychovatelé se veřejnosti představili jako parta skvělých lidí, jejichž nadšení nekončí se zazvoněním. Projekt podpořil Fond vzdělávání Statutárního města Liberec.

    Projekt Než zazvoní zvonec - 2016

    21.června 2016 se v Naivním divadle konal již tradiční festival dramatických souborů naší školy Než zazvoní zvonec. Jednotlivé soubory zde předvedly výsledky své práce. V závěru festivalu diváci shlédly i inscenaci Leni, která letos vyhrála krajské kolo Dětské scény a reprezentovala naši školu na celostátní přehlídce. Projekt podpořil Fond vzdělávání SML.

    Projekt Když děti vypráví - 2016

    Díky štědré podpoře fondu vzdělávání SML mohlo 7 dramatických souborů naší školy vydat sborník inscenací uplynulých 5 let s názvem "Když děti vypráví". Součástí sborníku je kromě fotografií dětí a popisi inscenací také DVD se sestřihem všech představení. Sborník je dárkem pro všechny děti, které v dramatických souborech pracují.

    Projekt Žijeme zdravě - 2016

    50 dětí školy strávilo i díky příspěvku Fondu zdraví a prevence SML podzimní prázdniny na chatě Slovanka v Jizerských horách. Kromě tradičních aktivit naší školy (především zpěv, výtvarné aktivity a dramatické hry) se děti věnovaly také pohybu na čerstvém vzduchu, sportu, hrám v přírodě a životnímu stylu. O zdravé a přitom velmi chutné stravování se postarala vedoucí hotelu a zdravotní sestra Michala Trojanová. O aktivity dětí nejen učitelé, ale také instruktoři z řad bývalých žáků školy. Jen to počasí mohlo být lepší.

    Projekt Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století - festival - 2016

    29. září 2016 se v aule TUL konal festival pěveckých sborů Liberce zaměřený na českou tvorbu 20.století. Sbory Lojzík, Sluníčka, Výšinka, Kokrháček, Cum Amore a Jektet prezentovaly repertoár z dílny českých autorů. Diváci byli vstřícní, atmosféra úžasná. Zpěváčci z Výšinky se zde navíc mohli pochlubit novými kroji, ve kterých budou školu a Liberec reprezentovat na celostátní soutěži Porta Musicae Nový Jičín.

    Projekt podpořil Fond kultury a cestovního ruchu.  

    Projekt Zajímáš mě, cizinče - 2016

    V srpnu a v listopadu roku 2016 se konaly dva semináře česko-německého kolektivu dětí s tématem imigrace. Každý ze dvou projektů podpořil Česko-německý fond budoucnosti. srpnový navíc podpořilo Statutární město Liberec.

    V srpnu děti prošly imaginárním příběhem středoevropských uprchlíků, které z jejich vlasti vyhnala katastrofa v podobě havárie jaderné elektrárny. Jediná země, ochotná je přijmout, byl smyšlený Island of Hope. Děti dostaly barevné náramky, přesídlily do uprchlického tábora a začaly plnit úkoly, za něž dostávaly body do karty migranta. Na konci jejich souboje čekala čtvrtinu z nich odměna ve formě vysněného rautu. Pizza, zmrzlina, řízky, palačinky atd., to vše bylo synonymem bohaté země, o jejíž azyl všichni usilovali. Obyvatelé země (lektoři) se však rozhodli, že přijmou jen čtvrtinu uprchlíků a to podle kritéria, které si zvolí sama přijímající země. Zděšení žáci v závěru projektu zjistili, že kritérium není objektivní, netýká se jejich snahy a bodů, ale že  přijati budou pouze ti se žlutým náramkem. Nespravedlivý soud dohnal k slzám především ty, kteří "vyhráli". Výherci odmítli na raut jít. Na závěr projektu lektoři reflektovali dotazník na téma imigrace, který vyplnili sami hráči před projektem. Jedním z bodů, na kterém se všichni shodli, byla možnost přijímající země zvolit si vlastní kritérium přijetí a moci odmítnout migranty bez udání důvodu. Když ovšem hráči dotazníky vyplňovali, měli na mysli migranty směřující do Evropy, nikoli sebe samotné utíkající před katastrofou. Projekt nastolil mnoho otázek a málo odpovědí.

    V listopadu se sešly děti z Liberce a Žitavy nad tématem migrace podruhé. Tentokrát se děti naopak staly Iráčany. Děti samy na sobě nejprve poznaly, jak je nespravedlivé být "onálepkován" a poté se snažily zbavit se předsudků o uprchlících. Utvořily irácké rodiny, vymyslely jim historii, příběhy jednotlivých členů, jejich přání. Když naše "irácké" rodiny zjistily, že je okolnosti donutily k odchodu do Evropy a že finanční situace jim dovoluje vyslat jen jednoho z rodiny, musely učinit těžká rozhodnutí. Osud vybraného člena rodiny určovala hrací kostka, hráči postupovali jako živé figurky po hracím plánu na podlaze. Někteří skončili na dně moře, jeden byl repatriován, další získali azyl, ovšem bez práva přivézt si svoji rodinu. A tak naše imaginární rodiny zůstaly bez svých otců a bratrů. Děti nejdůležitější okamžiky projektu ilustrovaly v pracovních sešitech, které lektoři vytvořili speciálně pro tento projekt. Na závěr projektu se děti loučily jen nerady, se slibem vzájemného setkání. Učitelé si zde ověřili některé techniky, vedoucí k objektivnějšímu náhledu dětí na aktuální problémy světa. Ověřenou lekci učitelé nabízí všem zájemcům zdarma. Cílem lektorů není dávat dětem odpovědi, ale společně s dětmi pokládat otázky. Odpovědi mnohdy nezná nikdo. Nejsme ani "sluníčkáři", ani ti druzí. Snažíme se ptát, snažíme se něco dozvědět. Snažíme se pochopit.

    Projekty podpořili Česko-německý fond budoucnosti a Fond rozvojové spolupráce Statutárního města Liberec. Děkujeme za štědrou podporu.