• Les - třída i učebnice zároveň

    • V pondělí 3. dubna 2023 se žáci 2.C vypravili do lesa, aby společně hledali známky jara. I když bylo mrazivo,  sluníčko nechybělo, příroda se už opravdu jarně tvářila. A o to nám šlo. Za mocného štěbetání ptáčků jsme se pustili do hledání známek jara. Tak se stalo, že během chvilky bylo naše lesní místo "osázeno" zelenými vlaječkami - tak jsme značili známky jara, žlutými vlaječkami jsme upozornili na místo, které je pěkné, lahodí oku i duši, červenými vlaječkami jsme naopak označili to, co by chtělo nějak změnit, popř. vylepšit. Pozorování, zkoumání, všímání si a diskuze, nic z toho nechybělo. Shodli jsme se na tom, že v lese nám vadí nejvíc to, co není z přírody (plastová celdule na stromě, odpadky válející se v lese,...). Ač neplánovaně, bouřlivá diskuze se strhla okolo pařezů. Jedna skupina označila pařez porostlý mechem žlutou vlaječkou, tedy jako objekt pozoruhodný, jiná skupina pařez naopak označila z důvodu nebezpečně vyčnívajících kusů dřeva a kůry červenou vlajkou. Díky pádným argumentům i pozorování jsme usoudili, že pařez je důležitým domovem pro mnoho živáčků a v lese má nezastupitelné místo. 

     V týmech jsme zkoumali rostliny - pozorně jsme si posvítili na sasanku - důležitého lesního posla jara.  Stonožky, mnohonožky, žížaly a slimáky jsme si mohli díky týmu "živočichů" (našli je právě v jednom z pařezů), pozorně prohlédnout. Skupina měřičů - "lidí" zjistila, že nejtepleji bylo v půdě, ve vodě a na souši  bylo o poznání chladněji.

     Les je místem, kde se dá zažít mnoho dobrodružného, můžeme si zde pohrát, odpočinout si, něčemu se přiučit. K tomu všemu jsme náš kousek lesa využili. Také jsme si zde povídali o Velikonocích - i ty k jaru neodmyslitelně patří. A o vše jarní nám tentokrát šlo. 

    • DUBNOVÉ VV a FOTO soutěže

    • VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

      

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: 

     Tereza Chaloupková 6.C                                            Karolína Suchánková 9.C                                         Stela Landová 5.C

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     Dubnové VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ODĚV a TEXTIL, Liberec 2023 " - Módní kresba, Tvoříme nejen z textilu,

     uzávěrka soutěže 31.5.2023

     www.modni-kresba

     www.tvorime -nejen-z-textilu

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - VÝTVARNÁ A GRAFICKÁ SOUTĚŽ PLAKÁT 2023 uzávěrka soutěže 12.5.2023

     https://www.artecon.cz/projekt/vytvarna-a-graficka-soutez-plakat-2023/

     3/ Celostátní výtvarná soutěž - " Mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA… CO SE DĚJE V KRAJINĚ " uzávěrka soutěže 5.5.2023

      http://www.zsfrydecka.eu/31-rocnik 

     4/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrka soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     5/ Celostátní výtvarná soutěž - "  20. ročník soutěže Svět očima dětí - 30 let ČR, PHISING" uzávěrka soutěže 10.5. 2023

     https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2023.aspx.

     6/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     7/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

      

     R. Hodboď

    • Předškoláček

    • Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 4.4., 11.4.,18.4., 25.4., 2.5., 9.5. od 15.30 do 16.15. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

     Registrace

    • Finanční pohádky - kniha Libereckého kraje

    • rádi bychom podpořili hlasováním knihu Finanční pohádky, kterou ilustrovala naše děvčata ze školy. Kniha Finanční pohádky byla nominována na knihu roku Libereckého kraje v kategorii dětská literatura.

     Nominaci knihy pomohlo určitě i to, že si knížku oblíbila Krajská vědecká knihovna a my jsme ji využili v projektovém dni na téma Finanční gramotnost, kde jsme měli i autorské čtení. 

     Odkaz pro hlasování:
     https://forms.gle/RiXZABmUSdXRKixD8

    • Naši recitátoři míří do krajského kola

    • V pátek 3. března 2023 proběhlo v Domu dětí a mládeže Větrník okresní kolo v recitaci. Máme velikou radost, že právě recitátorům z naší školy se podařilo získat  nejen srdce publika, ale i ocenění poroty. V kategorii 2. a 3. tříd Ondra Vašíček z 2. C a Daniel Světlík ze 3.C vybojovali se svými texty první místo a postupují do krajského kola! V kategorii 4. a 5. tříd obdržel Miroslav Tetour ze 4.B ve veliké konkurenci uznání poroty.

     Moc gratulujeme a Odnrovi s Danem držíme palce v "kraji". 

    • Březnové akce pro předškoláky

    • Na měsíc březen připravila naše škola pro předškoláky hned několik akcí.

     V sobotu 11. 3. proběhne od 9. 30 do 12.00 akce Škola hravě spojená s Dnem otevřených dveří. Škola se otevře rodičům i jejich dětem. Rodiče si budou moci prohlédnout školu, seznámí se s jejím ŠVP, navnímají atmosféru školy. Na případné otázky dostanou odpovědi přímo od vedení školy. Předškoláci prožijí tvořivé dopoledne v dílnách. Na tuto akci není třeba se předem registrovat.

     Další akce Škola nanečisto je určena pro předškoláčky, kteří si chtějí zkusit usednout do lavic a zažít školní práci. Probíhá ve třech termínech - 15.3., 22.3., 29.3., od 16.00 do 17. 30, bez přítomnosti rodičů. Podmínkou není účast na všech lekcích, lekce na sebe ale volně navazují. Na tuto akci je dobré se předem registrovat. 

     Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 4.4., 11.4.,18.4., 25.4., 2.5., 9.5. od 15.30 do 16.15. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

      

      

    • RUR v 8.B

    • Třetí projektový den jsme prožili s roboty, které jsme v rámci projektového dne vytvořili. Nejprve jsme zhlédli prezentaci o robotech, dále jsme ve skupinách vyráběli za pomoci nejrůznějších, často velmi netradičních materiálů naše roboty, poté jsme vytvořili popisy a odprezentovali roboty po skupinách. Tvorba nás bavila, prohlédnout si je můžete v hale školy.

     Žáci 8.B

     R. Hodboď

    • SOUZNĚNÍ s OGL

    • V uterý v rámci hodin Vohryzku jsme vyrazili za kreativitou umělců do OGL. Souznění byl i název výstavy abstraktního umění. Vedle velkých i malých objektů jsme poprvé vyzkoušeli na výstavě i QR kód přes Spotifi, který odhalil, jaké skladby, písničky poslouchají malíři při tvorbě obrazů. Potěšením pro nás byly kreativní místnosti, kde jsme se mohli podílet na vytváření obrazu fixem, světly i  netradičními materiály. Hodně jsme si to užili.

     Jan Zástěra

     R. Hodboď

      

      

      

    • Darujeme kroužky dětem

    • Vážení rodiče,

     rádi bychom vám touto cestou představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase v 2. pololetí školního roku 2022/2023, tedy i na úhradu nákladů ve vašich kroužků, klubů etc...

     Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dítě”, “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.

     Dne 5. 1. 2023 spustili Česká rada dětí a mládeže výzvu na 2. pololetí školního roku. Celkem rozdělují částku převyšující 5 mil. Kč. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další instituce, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s.

     Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci, které budou peníze převedeny (například vašeho kroužku, klubů). Vy následně obdržíte peníze ve formě daru, který je vázán na aktivity daného dítěte.

     Prostředky pak lze použít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, členských příspěvků, nebo potřebného materiálu. Z peněz je tedy možné platit náklady na účast na aktivitách kroužků, sportovní klubů, dále půjčovné za sportovní vybavení, soustředění, tréninky apod. Online systém neslouží jako rezervační systém pro účast ve vašich kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.

     Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz. S registrací vám rádi rovněž pomohou na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz.

     DKD_letak_leden_CZ_A4_1.pdf
     DKD_Pravidla-akceptace-prispevku_2.pol_.pdf
     DKD_Pravidla-cerpani-prispevku_2.pol_.pdf
     ПРАВИЛА_Даруємо-Гуртки-Дітям_2_семестр--.pdf

    • BŘEZNOVÉ VV a FOTO soutěže

    • VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

      

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                 Karolína Suchánková 9.C

                                                                 Stela Landová 5.C

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     Březnové VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ODĚV a TEXTIL, Liberec 2023 " - Módní kresba, Tvoříme nejen z textilu,

     uzávěrka soutěže 31.5.2023

     www.modni-kresba

     www.tvorime -nejen-z-textilu

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - " 32. ročníku tradiční soutěže Moje město Liberec - Liberec 21. století " uzávěrka soutěže 31.3.2023

     http://www.vklub-ddmliberec.cz/?page_id=911

     3/ Celostátní výtvarná soutěž - " Mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA… CO SE DĚJE V KRAJINĚ " uzávěrka soutěže 5.5.2023

      http://www.zsfrydecka.eu/31-rocnik 

     4/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrka soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     5/ Celostátní výtvarná soutěž - "  20. ročník soutěže Svět očima dětí - 30 let ČR, PHISING" uzávěrka soutěže 10.5. 2023

     https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2023.aspx.

     6/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     7/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

      

     R. Hodboď

    • IVANA ŠTANCLOVÁ - PORTRÉTY, 7.C

    • V rámci úkolu vytvořit portrét ve 3D jsme vyrazili za inspirací do vratislavického kulturního centra 101010 na výstavu Ivany Štenclové. Portréty byly vytvořeny různými technikami, některé jsme rozpoznali teprve při nafocení mobilem. Přesvědčili jsme se, že portréty se dají dělat různými netradičními způsoby. Těšíme se, že i nám se podaří svými výtvory zaujmout.

     Kája Ederová

     Výstava trvá do 28. 2. 2023

     Ivana ŠTENCLOVÁ : Na rovinu

     R. Hodboď

      

    • Maškarní karneval

    • Dne 31.1.2023 se od 13.30 do 15.00 v rámci škoní družiny v tělocvičně uskuteční maškarní karneval. Oslavíme pololetní vysvědčení, discotéka, soutěže.

    • ROBOTI z 8.A

    • Dnešní projektový den jsme prožili s LOYDEM, ROKOSEM, ERNESTEM, POPPY, ELONEM a KAKAEM - s roboty, které jsme v rámci projektového dne vytvořili. Ve skupinách jsme využili své tvořivosti a zručnosti a pomocí nejrůznějších, často velmi netradičních materiálů jsme naše roboty vytvořili. Prohlédnout si je můžete cestou do jídelny ZŠ.

     Žáci 8.A

     R. Hodboď

    • Vánoční vystoupení našich zpěváků a flétnistů pro seniory

    • Dne 13. 12. jsme se vydali s našimi nejmenšími zpěváky z 1. – 3. tříd – Lojzíky a Sluníčky - do Domu s pečovatelskou službou v Liberci. Doprovodili nás také členové flétnového souboru Altenzzo, se kterými jsme si pro místní seniory připravili pásmo koled a vánočních písní. Babičky vyrobily dětem za jejich vystoupení drobné dárečky a pohoštění. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali naše nejoblíbenější koledy, popřáli jsme si krásné vánoční svátky a věřím, že jsme přinesli radost všem posluchačům.

                                                                                                               T. Šilarová a J. Kuklová