• IVANA ŠTANCLOVÁ - PORTRÉTY, 7.C

    • V rámci úkolu vytvořit portrét ve 3D jsme vyrazili za inspirací do vratislavického kulturního centra 101010 na výstavu Ivany Štenclové. Portréty byly vytvořeny různými technikami, některé jsme rozpoznali teprve při nafocení mobilem. Přesvědčili jsme se, že portréty se dají dělat různými netradičními způsoby. Těšíme se, že i nám se podaří svými výtvory zaujmout.

     Kája Ederová

     Výstava trvá do 28. 2. 2023

     Ivana ŠTENCLOVÁ : Na rovinu

     R. Hodboď

      

    • Maškarní karneval

    • Dne 31.1.2023 se od 13.30 do 15.00 v rámci škoní družiny v tělocvičně uskuteční maškarní karneval. Oslavíme pololetní vysvědčení, discotéka, soutěže.

    • ROBOTI z 8.A

    • Dnešní projektový den jsme prožili s LOYDEM, ROKOSEM, ERNESTEM, POPPY, ELONEM a KAKAEM - s roboty, které jsme v rámci projektového dne vytvořili. Ve skupinách jsme využili své tvořivosti a zručnosti a pomocí nejrůznějších, často velmi netradičních materiálů jsme naše roboty vytvořili. Prohlédnout si je můžete cestou do jídelny ZŠ.

     Žáci 8.A

     R. Hodboď

    • Vánoční vystoupení našich zpěváků a flétnistů pro seniory

    • Dne 13. 12. jsme se vydali s našimi nejmenšími zpěváky z 1. – 3. tříd – Lojzíky a Sluníčky - do Domu s pečovatelskou službou v Liberci. Doprovodili nás také členové flétnového souboru Altenzzo, se kterými jsme si pro místní seniory připravili pásmo koled a vánočních písní. Babičky vyrobily dětem za jejich vystoupení drobné dárečky a pohoštění. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali naše nejoblíbenější koledy, popřáli jsme si krásné vánoční svátky a věřím, že jsme přinesli radost všem posluchačům.

                                                                                                               T. Šilarová a J. Kuklová

      

    • Olympiáda v českém jazyce

    • Vedle jiných vědomostních soutěží proběhlo na naší ZŠ v minulých dnech i školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letošního již 49. ročníku se zúčastnilo 25 žáků z 8. a 9. tříd. S úkoly z gramatiky a slohu si nejlépe poradily Hana Stéblová z 9. C a Klára Jachanová z 9. A.

     Všem zúčastněným děkujeme za účast a Hance a Klárce budeme v okresním kole držet palce.

     J. Hodboďová

    • Slavnosti Slabikáře

    •  

       V úterý  22.11. se konala ve všech našich prvních třídách Slavnost Slabikáře. Za účasti rodičů plnily děti pod dohledem starších spolužáků různé úkoly, v nichž prokázaly znalosti písmen, čtení slabik a tvoření jednoduchých slov. Po jejich splnění dostaly děti z rukou pohádkových bytostí klíč k písmenkovému království. Po vyřčení kouzelné básničky také Slabikář. 

    • PROSINCOVÉ a vánoční VV, FOTO soutěže

    • V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

     S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

     www.finacnipohadky.cz

     Knihu lze zakoupit na těchto web stránkách.

      

     VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                 Karolína Suchánková 9.C

                                                                 Stela Landová 5.C

      

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     PROSINCOVÉ  VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrká soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - " KRÁSA A ZDRAVÍ ZE ZAHRADY " uzávěrka soutěže 27.2. 2023

     www.zahradkari.cz

     3/ 1/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     4/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

      

     R. Hodboď

    • Úspěch ve čtenářské soutěži

    • Svým hlasem letos porotu čtenářské soutěže zaujala Tereza Vašková ze 6. C a získala tak roli při nahrávání knihy Metamorfórky. Jde o projekt pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a nese název "Čtení nevidomým dětem".  Konkurzu se účastní především žáci z libereckých základních škol a gymnázií a stává se již tradicí, že naši žáci vždy v soutěži uspějí.  

     Marcela Lubasová

    • Přírodovědná soutěž Dubák

    • Úspěšným účastníkem celokrajské přírodovědné soutěže Dubák se stal žák 7. C Josef Pícha. Letošní již 6. ročník nesl podtitul „Ptáci lesů, vod, luk, polí a měst“. Kromě vědomostního testu se žáci utkali v praktickém poznávání peří a hlasů ptáků. Soutěž se konala na ZŠ v Českém Dubu a Pepa se umístil na krásném 5. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

     Gabriela Vohradská, uč. přírodopisu

    • Dějepisná olympiáda - školní kolo

    • V pondělí 5.12.2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Letošního 52. ročníku, jehož zaměřením byl „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992, se zúčastnilo celkem 11 žáků z 9. tříd. O vítězství se dělí žáci Petr Áč z 9.A a Petr Severa z 9.C, kteří nás budou v lednu reprezentovat v okresním kole.

     Oběma Petrům gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

     L. Němcová

    • Písmohrátky

    • Umíme ještě psát rukou? Tak na tuto otázku jsme si pokusili dát odpověď V Severočeském muzeu, kde jsme se zúčastnili programu Písmohrátky. Nejprve jsme si prohlédli expozici Slepí svědkové doby – ukázky renesanční vazby. Pak jsme se ve skupinách pokusili výtvarně zpracovat iniciálu.

     Poté jsme se přesunuli do dílny, kde jsme si vyzkoušeli různé psací techniky - od vyrývání klínového písma do hliněných tabulek jako v Mezopotámii, středověké psaní brkem až po písanky z 19. století. 

     Také jsme si mohli vyzkoušet techniku slepotisku – pomocí nahřátých raznic jsme si vyrobili záložky. Všechny úkoly jsme zvládli, ale jsme rádi, že dnešní písemnou komunikaci za nás obstarává technika.

     E. Tatíčková 6.C

    • Vánoční jarmark

    • Opět po roce jsou tu Vánoce. Věta, kterou rády slyší snad všechny děti. Ty školní Vánoce začaly vánočním jarmarkem, tradičním zvykem naší školy, realizovaným po dlouhých třech letech.

     Snad všechny třídy se zapojily do jarmarkových příprav, spolu se svými rodiči, učiteli a vychovatelkami. Někdo připravil vánoční limonádu, kakao či čaj, jiní napekli sladké a slané dobroty. Někteří prodávali výrobky, které tvořili sami ve škole, jiní přinesli výrobky, které doma vyrobili spolu s rodiči. Z nakupování vánočních drobností měli radost snad všichni. Děti se pochlubily, co dokáží, skvěle se ujaly obchodování a užily si role obchodníků ve škole - v místě, které je pro ně důvěrně známé. Všichni s úsměvem na tváři a očekáváním všeho toho krásného, co vánoční mumraj přináší. A že to mumraj byl. Těch rodičů, prarodičů, sourozenců, ostatních co si přišli užít školní vánoční atmosféru! V několika dílničkách si děti a rodiče vyráběli adventní věnce, korálkové hvězdy, namalovali si na obličej a vyrobili jednoduché vánoční ozdobičky. Ve školní jídelně byla nazdobená vánoční kavárna s dobrou kávou a dobrotami. Nechyběly ani koledy zpívané našimi malými zpěváčky ze školních sborů Lojzíci a Sluníčka vedené paní učitelkou Táňou Šilarovou a paní učitelkou Janou Kuklovou. Navázali starší zpěváci Výšinka, kteří spolu s paní učitelkou Kristýnou Harisovou představení ukončili. Užít jsme si mohli nejenom dobroty, koledy a odpočinek, ale i ukázku z nového sportovního kroužku ropeskippingu – Skippies Liberec, kde děvčata předvedla, co všechno se švihadly dokáží. Sobotní den nám nakonec rychle utekl a nezbývá nic jiného, než poděkovat všem, kteří se zapojili, přišli, užili si a popřát krásné prožití dalšího předvánočního mumraje.

    • PLESL - abstraktní výzva 7.B

    • V rámci doprovodného programu měli žáci 7.B možnost odhalit tajemství abstraktního umění. Vyzkoušeli si oba protipóly tvorby. Nejprve žáci konkretizovali abstraktní obrazy, rozluštili přímo v expozici Oblastní galerie Liberec, co se za abstrakcí skrývá. Poté si sami jako umělci vyzkoušeli, jak se abstraktní umění tvoří a jaké způsoby a techniky mohou použít.

     Michaela Štípková

    • I hospodářská škola může být dobrou volbou

    • Nejen zážitky a nové zkušenosti, ale i vlastnoručně vyrobený sýr, pletenou housku, ptačí budku nebo podzimní dekoraci si přivezli naši žáci z projektového dne pořádaného střední hospodářskou školou ve Frýdlantu. Návštěva školy byla dalším střípkem do mozaiky tvořící průřez středními školami v Libereckém kraji.

     Hned po příjezdu nás pan ředitel uvítal v konferenční místnosti. Paní zástupně nás pak formou prezentace seznámila se školou, s jejími obory, maturitními i nematuritními, se stipendii, díky nimž mohou studenti některých oborů získat peníze.

     Protože má škola širokou škálu oborů, směřovala svůj projektový den na tři zaměření. Jedna skupinka žáků se soustředila na potravinářství, druhá na techniku a třetí na zemědělství. Potravináři se dostali do kuchyně, upletli si své housky a následně je upekli, dozvěděli ze, jak správně stolovat, jak rozeznat, ze které skleničky se co pije, nebo jak vypadá slavnostní tabule.

     Technici využili hned dvou moderních trenažérů. V jednom se učili řídit auto, ve druhém udělat správný svářečský svár. Chlapci zjistili, že ani jedno není úplně jednoduché. Mezi našimi žáky se ale našli tací, kteří by okamžitě mohli konkurovat tamějším studentům. Jejich šikovnost hned pan učitel ocenil.

     Stejně dobře si vedla i skupinka zemědělců. Postupně si všichni vyzkoušeli stlouci ptačí budku, podojit krávu, vyrobit si sýr. Studentky pak ukázaly, jak správně pracovat s přírodninami a jak pomocí vázacího drátku a větviček připravil vazbu k zavěšení. Každý si pak svůj výrobek ozdobil barevnými listy, šípky, šiškami nebo lýkem.

     Projektový den jsme zakončili obědem v místní jídelně. I tam jsme poznali, jak studenti této školy pracují. V jídelně totiž prostřeli stoly a naše žáky obsloužili jako v restauraci. 

      

     Marcela Lubasová, kariérový poradce

    • Vánoční jarmark

    • Vážení rodiče, zveme Vás všechny 26.11.2022 na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční v prostorách naší školy od 10.00 do 15.00.

    • Ke svatému Martinovi patří nejenom sníh

    • Svatomartinské rohlíčky ve 2.C

     V pátek 11. 11. 2022  jsme ve 2.C netrpělivě vyhlíželi první sníh. Martin sice na bílém koni nepřijel, my jsme se ale o jeho postavě a legendě, která tohoto světce doprovází, ledacos dozvěděli. Hlavním bodem našeho projektové dne ovšem bylo pečení svatomartinských rohlíčků, kterým se také říkalo i vandrovníčci. Vandrovníčci proto, že selka pekla plněné rohlíčky svým děvečkám a pacholkům na cestu do jejich domovů. Tvar  pečiva ne náhodou připomíná koňskou podkovu, čímž jsme znovu u svatého Martina. V kuchyňce nám šla práce pěkně od ruky. Ale nezůstalo pouze u pekařských dovedností. Při seznamování se s receptem jsme společně propočítali, kolik vajíček, mouky, špetek soli, lžic cukru a mouky padlo na přípravu těsta. Při dělení  těsta jsme si zopakovali pojmy jako třetina, čtvrtina, polovina, tři čtvrtiny,...Potřebné ingredience jsme řadili podle abecedy. Všechny rohlíčky se podařilo upéct dozlatova. Nechat alespoň nějaký vzorek na ochutnání domů, byla pro mnohé jedlíky veliká výzva. Po svačině jsme ještě dali hlavy dohromady nad skládáním obrázkové osnovy příběhu svatého Martina. Výtvarničení a společné zhodnocení celého dne završilo náš den plný vůně, dobrot a dobroty (ta k svatému Martinovi neodmyslitelně také patřila). A i když se žádná sněhová vločka neukázala, odcházeli jsme myslím všichni spokojení.

    • Ekologická VV soutěž

    • Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                  Karolína Suchánková 9.C

                                                                  Stela Landová 5.C

                                                                  Kolektiv dětí, které vytvořily jedinečné ztvárnění mraveniště 2.A

     Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme palce do dalších VV a fotografických soutěží.

     R. Hodboď

      

    • Průmyslovka tvořivá

    • Vykovat si svou vlastní podkovičku, zhotovit hlavolam, ozdobičku na stromeček nebo se naučit správně zapojit zásuvku, tak to všechno si mohli naši žáci vyzkoušet na liberecké průmyslové škole strojní a elektrotechnické. Projektový den, kterého se zúčastnili, byl zaměřen především na praktickou ukázku toho, jak se pracuje přímo v dílnách. Studium na odborné škole není jen o tradičních učebnách, ale právě o dílnách, kde se projeví studentova zručnost.

     Naši osmáci a deváťáci se hned na počátku rozdělili do pěti skupin a se svými mistry a učiteli odešli na zvolená pracoviště. Nové dovednosti si odnesli chlapci z kovárny, kdy museli správně rozžhavit proužek kovu, pomocí kladiva a kleští do zohýbat a ozdobit. Správně po sobě uklidit pracovní místo bylo pro některé velkou neznámou.

     V truhlárně se zase skupinka potýkala s použitím lupínkové pilky. Po počátečních nesnázích se ale všem podařilo vykouzlit hned několik pěkných vánočních ozdob.

     Vytvořit jednotlivé části hlavolamu a následně přijít na to, jak části do sebe zaplést, se podařilo sedmi děvčatům. Naučili se pracovat nejen se svěrákem, ohýbat drát za pomoci různých pomůcek, ale i pájkou vytvořit spoje a pak je zabrousit. U dívek se projevila trpělivost a pečlivost, kterou by jim leckterý student mohl závidět.

     Spokojena se svou prací byla i další skupinka, která si vyzkoušela práci s lasery. Žáci se naučili ovládat mechanismus laseru, který jim pak do dřevěných destiček vypálil nápis nebo obrázek. Výsledkem mohla být visačka na dárky, klíčenka či magnetka. Na konci dopoledne už všichni s laserem pracovali suverénně.

     Nesmíme zapomenout ani na velice užitečnou elektrodílnu. Správně zapojit domácí elektrické rozvody si netroufne hned tak někdo. A to se našim chlapcům podařilo.

     Doufám, že projektový den pomůže našim dětem s rozhodováním o jejich budou kariéře.

     Marcela Lubasová, kariérní poradce

    • 7. C začala hledat své Místo na slunci

    • Začít si uvědomovat své pocity a emoce, které jsou naší součástí, umět je pojmenovat, zjistit, že k nám neoddělitelně patří a co s námi dělají, to vše si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci 7. C. Programem s názvem „Já a já“, který pořádá volnočasová organizace Motyčkovic klika, zahájili cyklus „Moje místo na slunci“. Velkým zážitkem bylo závěrečné setkání se zhmotněnými emocemi. Loutky, které emoci dokonale vystihly nejen svým tvarem, ale i barvou, si děti okamžitě zamilovaly. Snad každý si chtěl emoci pochovat a nechat na sebe působit její energii. Dopoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další setkání s příjemnými lektorkami.

     Marcela Lubasová, tř. uč. 7. C