• Školní hřiště

    • Od 19. 6. 2024 bude školní hřiště pro veřejnost uzavřeno z důvodu rekonstrukce školy.

      

     Děkujeme za pochopení

    • Školní jarmark

    • LETNÍ ŠKOLNÍ JARMARK 2024

     Jako již tradičně naše škola pořádala jednou za dva roky letní jarmark. Jarmark  proběhl 5.6.2024 od 14:00 do 17:00 v prostorách školního hřiště. Návštěvníci si mohli zakoupit různé rukodělné výrobky, občerstvit se teplým nebo studeným nápojem, ochutnat slané a sladké dobroty nebo si zastřílet na střelnici.

     V doprovodném programu vystoupily taneční soubory Bubliny pod vedením Jany Kuklové a Kláry Fáčkové a romská taneční skupina Romano Suno. Jarmark si všichni moc užili.

     Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní jarmark.

    • Dětský den

    • Dětský den nám provázelo krásné slunné počasí. A páťáci se postarali o zábavu pro mladší spolužáky.

     Do fotoalba byla přidána nová galerie Dětský den.

    • 8. ŠKOLNÍ JARMARK

    • Srdečně Vás všechny zveme na tradiční školní jarmark, který se uskuteční 5.6.2024 od 14:00 na velkém školním hřišti.

    • FIMFÁRUM - společný projekt 1.C a 6.C

    • V návaznosti na čtvrteční promítání Werichova Fimfára v kinu Varšava, jsme společně prožili páteční dvě hodiny. Opět v duchu Fimfára. V diskuzi jsme rozebrali některé situace v pohádkách a vytvořili vlastní příběh na nesmyslné slovo ŽUJEH. Nejpodstatnější hodnotou pro všechny bylo propojení prvňáků se šesťáky, kteří pracovali, vymýšleli a vytvářeli společně. Zasmáli se, poznali se a pro prvňáky naprosto důležitá věc - mají svého kamaráda šesťáka. Prý, kdy se zase budeme učit společně.

    • Návštěva botanické zahrady

    • V úterý 30.4. třída 5.C v rámci projektového dne navštívila naši libereckou botanickou zahradu. Ještě před samotnou návštěvou se žáci seznámili s fakty a informacemi ohledně její historie.

     Dozvěděli se například, že zahrada byla založena v roce 1876 z iniciativy Spolku přátel přírody a od roku 1895 je nestarší botanickou zahradou v České republice. V období 1996 – 2000 byl vystaven komplex 9 skleníků, které zavedou návštěvníky do rozmanitých prostředí tropů a subtropů celého světa. V roce 2014 pak přibyl další specializovaný pavilon věnovaný lotosům a tropickým leknínům. Od roku 2022 se stal jejím zřizovatelem Liberecký kraj.

     Samotná prohlídka nás uchvátila. Každý si v zahradě totiž našel své favority z říše rostlin nebo z oblasti sladkovodní a mořské akvaristiky. Interiéry i exteriéry botanické zahrady nás tak všechny donutily, obrazně řečeno, zastavit čas a vnímat toto harmonické prostředí všemi smysly.

     Projektový den jsme si zpestřili návštěvou vyhlášené cukrárny a plni dojmů jsme se vrátili zpět do školy.    (J. Martínková)

    • KYBERKRIMINALITA a CHOVÁNÍ DÍTĚTE NA SÍTI

    •  Vážení,

     srdečně Vás zveme na další, v tomto školním roce poslední, ze série přednášek.

     Tentokrát na téma, které vzešlo z Vašich požadavků:

     KYBERKRIMINALITA a CHOVÁNÍ DÍTĚTE NA SÍTI

     Přednášejícím bude p. Melša, bývalý kriminalista a nyní pedagog na střední škole.

     Budeme se na Vás těšit 15. 5. v 17:00 ve školní jídelně ZŠ Aloisina výšina.

    • VELIKONOČNÍ PEČENÍ JIDÁŠŮ

    • V úterý 26. 3. 2024 si žáci ze 3.C v rámci projektového dne věnovanému Velikonocům celý den o tomto svátku povídali, prozkoumávali symboliku, porovnávali křesťanské i pohanské pojetí a především se učili péct tradiční velikonoční pečivo - jidáše. Velikonoce lze chápat jako oslavu období, ve kterém se znovuprobouzí příroda, v křesťanském pojetí pak jako znovuzrození, zmrtvíchvstání Ježíše Krista. Není tedy náhoda, že jsme se pustili do přípravy pečiva, které se nám probouzelo, ožívalo pod rukama. Zdařilá práce každého z nás ukázala, že o Velikonocích toho víme opravdu hodně a práce v kuchyni nám jde krásně od ruky.

    • HODY, HODY, DOPROVODY

    • Ve středu 20. 3. 2024 slavili žáci 3.B a 3.C první jarní den v Severočeském muzeu v Liberci programem Hody, hody, do provody. Pod vedením lektorky jsme si povídali o původu, zvycích a tradičních praktikách spojenými s Velikonocemi a Pašijovým týdnem. Výklad nás zavedl i do historie Velikonoc. Jedním z vrcholů programu bylo vytvoření vlastních velikonočních zajíčků, které si žáci odnesli domů jako památku na jejich zážitek v muzeu. Kromě toho se také naučili tradiční dovednost - plést pomlázku, což byla pro mnohé z nich zábavná výzva.

    • Den otevřených dveří a škola hravě

    • V sobotu 16. 3. 2024 se Základní škola Aloisina výšina v Liberci otevřela rodičům prvňáčků, budoucím školákům, jejich rodičům i široké veřejnosti. Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do každodenního života školy, prohlédnout si učebny, poznat pedagogický tým, dozvědět se více o vzdělávací koncepci, seznámit se se zájmovými aktivitami a v neposlední řadě posedět v kavárně VeseláMalina, která se každoročně, právě u příležitosti tohoto dne, otvírá.

     Úvodní vystoupení žáků 1. ročníků nastínilo téma volně inspirované verši Radka Malého Moře slané vody. Mořským světem se předškoláci, na které celá akce cílila především, během dopoledne v hudební, výtvarné a dramatické dílně zabývali. Jejich starší kamarádi trávili čas v dílně deskových her a v pohybové dílně, aby při závěrečném vystoupení, kdy v hlavní roli byli tentokrát předškoláci, pomohli zpívat společnou písničku.
     Obě vystoupení ukázala, jak moc šikovné žáky v naší škole máme. A jak šikovné děti se do naší školy chystají. Pevně věříme, že se podařilo naplnit motto celého dne a děti poznaly, že školní práce může být i zábava a do své školy chodí nebo budou chodit rády.

     Děkujeme za příjemně strávený čas v milé společnosti.

     Fotky z akce

    • ÚSPĚCHY NAŠICH RECITÁTORŮ

    • Poezie a přednes je jednou z oblastí, které se na naší škole aktivně věnujeme. Je tedy pro nás velikou odměnou, že se našim žákům podařilo dosáhnout vynikajících úspěchů ve veliké konkurenci žáků ostatních libereckých škol.

     V okresním kole recitační soutěže, které pořádal 8. 3. 2024 Dům dětí a mládeže Větrník, získali Anna Zoe Nováková a Ondřej Vašíček (ze třídy 3.C) v kategorii žáků 2. a 3. tříd 1. místo a zajistili si tak postup do krajského kola, Vítek Trešl (ze třídy 4.A) byl v kategorii žáků 4. a 5. tříd porotou oceněn "Uznáním poroty za komunikaci s divákem", Filip Máslo (ze třídy 6.C) vybojoval ve své kategorii 1. místo a i on postupuje do "kraje". 

     Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech a hlavně neutuchající radost při objevování krásy slova a síle vyprávění.

      

      

    • Předškoláček

    • Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. od 15.45 do 16.30. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

     Registrace

    • Ředitelské volno - 27. 3. 2024

    • Ve středu 27. 3. 2024 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno. Výuka bude zrušena v plném rozsahu. Družina bude v provozu dle zájmu. Přihlašování do družiny bude spuštěno 18. 3. 2024

    • Exkurze Drážďany - Hygienické muzeum

    • Ve čtvrtek 22. února jsme se s naší třídou 8.C vypravili na exkurzi do Drážďan. Náš výlet začal na vlakovém nádraží v Liberci, odkud jsme vyrazili na dvouhodinovou cestu vlakem do Drážďan. Cestou jsme se stihli pokochat okolím, a když jsme dorazili do Drážďan, tak jsme začali obdivovat krásu města. Jako první jsme se šli podívat do Muzea hygieny, kde jsme se podívali na exponáty na téma lidské tělo a zdraví, člověk jako dobrodružství a také našich pět smyslů. Zde jsme se dozvěděli spoustu nových informací z historie i ze současnosti, týkajících se lidského těla. Celé to bylo interaktivní, a tak jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy i na vlastním těle. Jakmile jsme vyšli z muzea, tak jsme se vydali do starého centra města. Cestou zpět k nádraží jsme se ještě zašli podívat do různých obchodů, někteří si nakoupily suvenýry a dárečky pro rodiče. Poté nás čekala už jen společná cesta vlakem zpět do Liberce. 

     Všichni jsme nadšeni a moc se nám výlet s paní učitelkou Burešovou a Vohradskou líbil. 

    • BAREVNÉ SEVEROČESKÉ MUZEUM

    • Po projektovém dopoledni jsme si udělali na odpoledních hodinách Vohryzku barevnou pohodu. Tentokrát jsme měli prohlídku obrazů výtvarníka Františka Štorma v Severočeském muzeu zpestřenou výkladem kurátora výstavy pana Lukuvky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o osobě  autora i jeho výtvarných dílech. Potěšila nás i výstava Symbiosis - práce studentů ateliéru skla a šperku místní TUL.

     Žáci ateliéru Vohryzek

     R. Hodboď

    • Kde se tvoří i boří sebevědomí dětí - přednáška

    • Vážení rodiče,

     zveme Vás na vzdělávací přednášku na téma: Kde se tvoří i boří sebevědomí dětí. 

     Našim hostem bude Zdeněk Okleštěk, lektor vědomé komunikace s dětmi, s nímž probereme témata:

     • Víte, že jedním z pouhých dvou zdrojů sebevědomí dětí jste právě vy?
     • Kde, kdy a čím my dospělí ovlivňujeme, jak se budou děti cítit v dospělosti? 
     • Jak si budou věřit, přemýšlet o sobě, o svém místě ve společnosti a jak budou vnímat svět kolem sebe?  
     • Je dobré vědět, proč to tak je a uvědomovat si, jak můžete svým přístupem, jednáním a způsobem komunikace v každé konkrétní situaci sebevědomí dětí tvořit, případně bořit. Máte ve svých rukách opravdu hodně a nevědomost neomlouvá.  

     Akce je věnována všem rodičům, pedagogům i těm, kteří mají zájem.

     Těšíme se s vámi na viděnou 4. 3. 2024 od 18:00 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, 2. patro (velký sál).

      

     TERMÍN: 4. 3. 2024  
     ČAS: 18:00 - 19:30

     MÍSTO: Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál (2. patro)

     REGISTRUJTE SE ZDE: https://forms.gle/NQxuhs5r44V2VZaZA

     • ČI POMOCÍ QR KÓDU NA POZVÁNCE

      

     AKCE JE ZDARMA

      

     Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Prosím o její distribuci.

      

     Sledujte nás na Facebooku @MAPLiberecko

      

     Chcete být s námi v kontaktu?  🤝💬
     Vyplňte krátký dotazník. Poté budete dostávat pozvánky na naše akce s předstihem.

     Odkaz pro přihlášení k odběru ZDE ✉️🌟

     Událost je realizována v rámci projektu MAP Liberecko IV Místní akční skupinou Podještědí, s podporou Magistrátu města Liberce a Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

      

     Kde_se_tvori_i_bori_sebevedomi_deti_-_(Zdenek_Oklestek)_3._4._2024.pdf