• "Život v půdě - domov mnoha organizmů" - výtvarná soutěž

    • AGENTURA OCHRANY PÍRODY A KRAJINY R REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTLIBERECKO

     Správa chránné krajinné oblasti Lužické hory, Spolek pátel Lužických hor a Liberecký kraj

     Vás zve na

     XV. roník Lužických ozvn ekofilmu 5. 11. 2022

     ve Spoleenském centru (bývalé kino) Zdislavy z Lemberka p. 328 v Jablonném v Podještdí


     Součástí programu EKOFILMU 2022 bude vyhodocení VV ekosoutěže:

     Ocenění dostanou: Tereza Chaloupková 6.C

                                       Karolína Suchánková 9.C

                                       Stela Landová 5.C

     Ocenění je také připraveno pro Kolektiv dětí, které vytvořily jedinečné ztvárnění mraveniště 2.A

     Poděkování všem účastníkům.

     R. Hodboď

     ​​​​​​​

     Program

     9:00 – 9:10 Zahájení

     9:10 – 9:40 Krajina logistických hal

     dokumentární film z roku 2020 Kateiny Koínkové, která poukazuje na monstrózní centra, která se stala souástí naší krajiny...

     9:40 – 10:00 Hýkaný vetelec - skrytý život kukakypták vystupující v mnoha pohádkách, íkadlech a místního folkloru, je pro pírodovdce velkou neznámou...

     10:00 – 11:00 Pednáška „Vlci v Lužických horách a okolí“

     Zajímavé a poutavé vyprávní spojené s promítáním fotografického a filmového materiálu o vlcích, které nám pedstaví Mgr. Radek Kek Ph.D. spolupracovník ekologického sdružení Hnutí DUHA a Mgr. Jakub ejka z Agentury ochrany pírody a krajiny R, regionální pracovištLiberecko

     11:00 – 12:00 film o vlcích a následná diskuze

     12:00 – 12:45 Oberstvení (káva, aj, koláe...) Možnost zakoupení výrobkz malého regionálního trhu

     Odpolední blok12:45 – 13:10 slavnostní předání cen a vyhodnocení výtvarné soutěže na téma

     „Život v půdě - domov mnoha organizmů“ 13:15 – 13:35 Hluboko: pravá cena těžby v oceánech

     dokumentární film z roku 2021 odkrývá tajemství hlubin oceánu 13:35 13:40 Moské útoišt

     ocenný film z roku 2022 ukáže místa v chránném moském území v blízkosti metropole Melbourne 13:40 14:00 Naturpark Zittauer Gegirge

     dokumentární film pedstaví pírodu, krajinu a architekturu v Pírodním parku Žitavské hory a CHKO Lužické hory 14:05 – 15:00 Pednáška - cestovatelská

     „Píroda, památky a lidé východního Turecka“ pednáška spojená s fotodokumentací a osobními zážitky: RNDr. Vlastislav Vlaiha

     15:10 15:35 Queñoa memoáry horských strom

     ocenný film z roku 2022 pojednává o stromu, který se vyskytuje v extrémních nadmoských výškách, roste na náhorní plošinAltiplano, a to až ve výšce 5200 metrnad moem. ...

     15:35 – 17:00 Óda na píroduocenný film z roku 2021, podíváme se nmeckou krajinou, od hor a vysokohorských pastvin pes pobeží až do hlubin Severního a Baltského moe...

    • LISTOPADOVÉ VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

    • V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

     S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

     www.finacnipohadky.cz

     Knihu lze zakoupit na těchto web stránkách.

      

     VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                 Karolína Suchánková 9.C

                                                                 Stela Landová 5.C

      

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     LISTOPADOVÉ  VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrká soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - " KRÁSA A ZDRAVÍ ZE ZAHRADY " uzávěrka soutěže 27.2. 2023

     www.zahradkari.cz

     3/ 1/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     4/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

      

     R. Hodboď

    • PROJEKTOVÝ DEN 6.A

    •  První projektový den v tomto školním roce jsme strávili nad regionálními pověstmi z knihy F. Patočky Čerti na Ještědu. Nejprve jsme se ve skupinách seznámili s obsahem vybrané pověsti, poté jsme vyhledávali nám neznámé výrazy a také informace o místech, kde se děj pověsti odehrává. Nakonec jsme všechny získané materiály doplnili obrázky a ilustracemi a vše jsme uspořádali do podoby plakátu. Svou práci jsme pak před třídou prezentovali. Projektový den se vydařil a někteří z nás získali náměty na výlety během podzimních prázdnin.

     Žáci 6.A

     R. Hodboď

    • Terezín - exkurze

    • Ve čtvrtek 13.10.2022 jsme byli se spolužáky z devátých tříd na exkurzi v Památníku
     Terezín. Téma bylo rozhodně zajímavé, souviselo s tím, co se budeme brzy ve škole
     učit. V plánu byla prohlídka Muzea ghetta, Malé pevnosti, bývalých Magdeburských
     kasáren, kolumbária a krematoria. V Malé pevnosti, která za 2. sv. války fungovala
     jako koncentrační tábor, jsme si mohli prohlédnout cely, samotky, kanceláře
     dozorců, marodku, odvšivárnu, holírnu. Překvapilo nás, že se označuje jako Malá
     pevnost, protože se jedná o celkem rozsáhlý komplex. V malém kinosále jsme zhlédli
     film, který byl ukázkou nacistické propagandy. Bývalá Magdeburská kasárna byla
     spíš muzeum, ale zajímavá byla rekonstrukce vězeňské ubikace. Další částí exkurze
     byla prohlídka modlitebny a malého kumbálku - nouzového bydlení. Posledním
     místem, které jsme navštívili, bylo kolumbárium, které sloužilo k ukládání
     zpopelněných ostatků obětí ghetta a věznice, a krematorium na Židovském hřbitově,
     kde bylo zpopelněno 30000 obětí.
     Myslíme si, že pro všechny byla exkurze zajímavá, bylo tam spousta míst nejen na
     prohlédnutí a případné vyfocení, ale také na zamyšlení.
     J. Drahota, F. Vokoun 9.B

    • VV SOUTĚŽ​​​​​​​ k 70. výročí " ZDRÁVKY "

    • Karolína Suchánková z 9.C jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav výročí školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převzala na veletrhu EDUCA, kde byl její výtvor k vidění.

     R. Hodboď

    • Den otevřených dveří na "zdrávce" a VÝHRA v soutěži k tomu

    • Dveře střední zdravotnické školy se pro naše žákyně z 8. a 9. ročníků otevřely v pondělí 3. 10. Bylo to v den, kdy škola slavila 210 let od založení budovy a zároveň 70 let od zahájení vzdělávání zdravotníků. Naše děvčata tak dostala příležitost podívat se do školy, prožít s tamějšími studenty několik vyučovacích hodin a ještě si vyzkoušet několik aktivit na vlastní kůži. Získané zkušenosti mohou využít při svém rozhodování o budoucí kariéře.

     Zároveň nám i sobě udělala velkou radost Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

     Marcela Lubasová

   • FINANČNÍ POHÁDKY
    • FINANČNÍ POHÁDKY

    • V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

     S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

     www.finacnipohadky.cz

     Knihu lze zakoupit na těchto web stránkách.

     R. Hodboď

    • Změna platby za školní družinu

    • Vážení rodiče,

     od 1. 9. 2022 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 300,- Kč měsíčně za jedno dítě  a za každého dalšího sourozence 150,- Kč.

     Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vykoukal

   • Jarmark po dlouhých třech letech
    • Jarmark po dlouhých třech letech

    • Konečně jsme se mohli nadechnout a po dlouhých třech letech jsme znovu uskutečnili tradiční Jarmark na ZŠ Aloisina výšina. Již sedmý ročník se díky všem zúčastněným báječně povedl. Potkali se tu kamarádi, rodiny, sousedé, přátelé, všichni si užili příjemnou atmosféru společného setkání. V programu nemohla chybět taneční a hudební vystoupení, ve třídních stáncích nemohly chybět krásné výrobky a dobroty. Díky všem jsme zažili krásné odpoledne na školním hřišti, které ještě podtrhlo slunné počasí. Přišli mezi nás i rodiče dětí, kteří se na naší škole učí češtinu v adaptačních skupinách. I ti se přidali a ukázali nám kousek z ukrajinské kuchyně.

     MOC DĚKUJEME VŠEM, kteří se chopili organizace a výroby všeho krásného a dobrého, děkujeme všem, kteří přišli a nákupem dobrot a drobností podpořili třídy a žáky naší školy.