• PLESL - abstraktní výzva 7.B

     • V rámci doprovodného programu měli žáci 7.B možnost odhalit tajemství abstraktního umění. Vyzkoušeli si oba protipóly tvorby. Nejprve žáci konkretizovali abstraktní obrazy, rozluštili přímo v expozici Oblastní galerie Liberec, co se za abstrakcí skrývá. Poté si sami jako umělci vyzkoušeli, jak se abstraktní umění tvoří a jaké způsoby a techniky mohou použít.

      Michaela Štípková

     • I hospodářská škola může být dobrou volbou

     • Nejen zážitky a nové zkušenosti, ale i vlastnoručně vyrobený sýr, pletenou housku, ptačí budku nebo podzimní dekoraci si přivezli naši žáci z projektového dne pořádaného střední hospodářskou školou ve Frýdlantu. Návštěva školy byla dalším střípkem do mozaiky tvořící průřez středními školami v Libereckém kraji.

      Hned po příjezdu nás pan ředitel uvítal v konferenční místnosti. Paní zástupně nás pak formou prezentace seznámila se školou, s jejími obory, maturitními i nematuritními, se stipendii, díky nimž mohou studenti některých oborů získat peníze.

      Protože má škola širokou škálu oborů, směřovala svůj projektový den na tři zaměření. Jedna skupinka žáků se soustředila na potravinářství, druhá na techniku a třetí na zemědělství. Potravináři se dostali do kuchyně, upletli si své housky a následně je upekli, dozvěděli ze, jak správně stolovat, jak rozeznat, ze které skleničky se co pije, nebo jak vypadá slavnostní tabule.

      Technici využili hned dvou moderních trenažérů. V jednom se učili řídit auto, ve druhém udělat správný svářečský svár. Chlapci zjistili, že ani jedno není úplně jednoduché. Mezi našimi žáky se ale našli tací, kteří by okamžitě mohli konkurovat tamějším studentům. Jejich šikovnost hned pan učitel ocenil.

      Stejně dobře si vedla i skupinka zemědělců. Postupně si všichni vyzkoušeli stlouci ptačí budku, podojit krávu, vyrobit si sýr. Studentky pak ukázaly, jak správně pracovat s přírodninami a jak pomocí vázacího drátku a větviček připravil vazbu k zavěšení. Každý si pak svůj výrobek ozdobil barevnými listy, šípky, šiškami nebo lýkem.

      Projektový den jsme zakončili obědem v místní jídelně. I tam jsme poznali, jak studenti této školy pracují. V jídelně totiž prostřeli stoly a naše žáky obsloužili jako v restauraci. 

       

      Marcela Lubasová, kariérový poradce

     • Vánoční jarmark

     • Vážení rodiče, zveme Vás všechny 26.11.2022 na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční v prostorách naší školy od 10.00 do 15.00.

     • Ke svatému Martinovi patří nejenom sníh

     • Svatomartinské rohlíčky ve 2.C

      V pátek 11. 11. 2022  jsme ve 2.C netrpělivě vyhlíželi první sníh. Martin sice na bílém koni nepřijel, my jsme se ale o jeho postavě a legendě, která tohoto světce doprovází, ledacos dozvěděli. Hlavním bodem našeho projektové dne ovšem bylo pečení svatomartinských rohlíčků, kterým se také říkalo i vandrovníčci. Vandrovníčci proto, že selka pekla plněné rohlíčky svým děvečkám a pacholkům na cestu do jejich domovů. Tvar  pečiva ne náhodou připomíná koňskou podkovu, čímž jsme znovu u svatého Martina. V kuchyňce nám šla práce pěkně od ruky. Ale nezůstalo pouze u pekařských dovedností. Při seznamování se s receptem jsme společně propočítali, kolik vajíček, mouky, špetek soli, lžic cukru a mouky padlo na přípravu těsta. Při dělení  těsta jsme si zopakovali pojmy jako třetina, čtvrtina, polovina, tři čtvrtiny,...Potřebné ingredience jsme řadili podle abecedy. Všechny rohlíčky se podařilo upéct dozlatova. Nechat alespoň nějaký vzorek na ochutnání domů, byla pro mnohé jedlíky veliká výzva. Po svačině jsme ještě dali hlavy dohromady nad skládáním obrázkové osnovy příběhu svatého Martina. Výtvarničení a společné zhodnocení celého dne završilo náš den plný vůně, dobrot a dobroty (ta k svatému Martinovi neodmyslitelně také patřila). A i když se žádná sněhová vločka neukázala, odcházeli jsme myslím všichni spokojení.

     • Ekologická VV soutěž

     • Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

      Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                   Karolína Suchánková 9.C

                                                                   Stela Landová 5.C

                                                                   Kolektiv dětí, které vytvořily jedinečné ztvárnění mraveniště 2.A

      Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme palce do dalších VV a fotografických soutěží.

      R. Hodboď

       

     • Průmyslovka tvořivá

     • Vykovat si svou vlastní podkovičku, zhotovit hlavolam, ozdobičku na stromeček nebo se naučit správně zapojit zásuvku, tak to všechno si mohli naši žáci vyzkoušet na liberecké průmyslové škole strojní a elektrotechnické. Projektový den, kterého se zúčastnili, byl zaměřen především na praktickou ukázku toho, jak se pracuje přímo v dílnách. Studium na odborné škole není jen o tradičních učebnách, ale právě o dílnách, kde se projeví studentova zručnost.

      Naši osmáci a deváťáci se hned na počátku rozdělili do pěti skupin a se svými mistry a učiteli odešli na zvolená pracoviště. Nové dovednosti si odnesli chlapci z kovárny, kdy museli správně rozžhavit proužek kovu, pomocí kladiva a kleští do zohýbat a ozdobit. Správně po sobě uklidit pracovní místo bylo pro některé velkou neznámou.

      V truhlárně se zase skupinka potýkala s použitím lupínkové pilky. Po počátečních nesnázích se ale všem podařilo vykouzlit hned několik pěkných vánočních ozdob.

      Vytvořit jednotlivé části hlavolamu a následně přijít na to, jak části do sebe zaplést, se podařilo sedmi děvčatům. Naučili se pracovat nejen se svěrákem, ohýbat drát za pomoci různých pomůcek, ale i pájkou vytvořit spoje a pak je zabrousit. U dívek se projevila trpělivost a pečlivost, kterou by jim leckterý student mohl závidět.

      Spokojena se svou prací byla i další skupinka, která si vyzkoušela práci s lasery. Žáci se naučili ovládat mechanismus laseru, který jim pak do dřevěných destiček vypálil nápis nebo obrázek. Výsledkem mohla být visačka na dárky, klíčenka či magnetka. Na konci dopoledne už všichni s laserem pracovali suverénně.

      Nesmíme zapomenout ani na velice užitečnou elektrodílnu. Správně zapojit domácí elektrické rozvody si netroufne hned tak někdo. A to se našim chlapcům podařilo.

      Doufám, že projektový den pomůže našim dětem s rozhodováním o jejich budou kariéře.

      Marcela Lubasová, kariérní poradce

     • 7. C začala hledat své Místo na slunci

     • Začít si uvědomovat své pocity a emoce, které jsou naší součástí, umět je pojmenovat, zjistit, že k nám neoddělitelně patří a co s námi dělají, to vše si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci 7. C. Programem s názvem „Já a já“, který pořádá volnočasová organizace Motyčkovic klika, zahájili cyklus „Moje místo na slunci“. Velkým zážitkem bylo závěrečné setkání se zhmotněnými emocemi. Loutky, které emoci dokonale vystihly nejen svým tvarem, ale i barvou, si děti okamžitě zamilovaly. Snad každý si chtěl emoci pochovat a nechat na sebe působit její energii. Dopoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další setkání s příjemnými lektorkami.

      Marcela Lubasová, tř. uč. 7. C

     • "Život v půdě - domov mnoha organizmů" - výtvarná soutěž

     • AGENTURA OCHRANY PÍRODY A KRAJINY R REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTLIBERECKO

      Správa chránné krajinné oblasti Lužické hory, Spolek pátel Lužických hor a Liberecký kraj

      Vás zve na

      XV. roník Lužických ozvn ekofilmu 5. 11. 2022

      ve Spoleenském centru (bývalé kino) Zdislavy z Lemberka p. 328 v Jablonném v Podještdí


      Součástí programu EKOFILMU 2022 bude vyhodocení VV ekosoutěže:

      Ocenění dostanou: Tereza Chaloupková 6.C

                                        Karolína Suchánková 9.C

                                        Stela Landová 5.C

      Ocenění je také připraveno pro Kolektiv dětí, které vytvořily jedinečné ztvárnění mraveniště 2.A

      Poděkování všem účastníkům.

      R. Hodboď

      ​​​​​​​

      Program

      9:00 – 9:10 Zahájení

      9:10 – 9:40 Krajina logistických hal

      dokumentární film z roku 2020 Kateiny Koínkové, která poukazuje na monstrózní centra, která se stala souástí naší krajiny...

      9:40 – 10:00 Hýkaný vetelec - skrytý život kukakypták vystupující v mnoha pohádkách, íkadlech a místního folkloru, je pro pírodovdce velkou neznámou...

      10:00 – 11:00 Pednáška „Vlci v Lužických horách a okolí“

      Zajímavé a poutavé vyprávní spojené s promítáním fotografického a filmového materiálu o vlcích, které nám pedstaví Mgr. Radek Kek Ph.D. spolupracovník ekologického sdružení Hnutí DUHA a Mgr. Jakub ejka z Agentury ochrany pírody a krajiny R, regionální pracovištLiberecko

      11:00 – 12:00 film o vlcích a následná diskuze

      12:00 – 12:45 Oberstvení (káva, aj, koláe...) Možnost zakoupení výrobkz malého regionálního trhu

      Odpolední blok12:45 – 13:10 slavnostní předání cen a vyhodnocení výtvarné soutěže na téma

      „Život v půdě - domov mnoha organizmů“ 13:15 – 13:35 Hluboko: pravá cena těžby v oceánech

      dokumentární film z roku 2021 odkrývá tajemství hlubin oceánu 13:35 13:40 Moské útoišt

      ocenný film z roku 2022 ukáže místa v chránném moském území v blízkosti metropole Melbourne 13:40 14:00 Naturpark Zittauer Gegirge

      dokumentární film pedstaví pírodu, krajinu a architekturu v Pírodním parku Žitavské hory a CHKO Lužické hory 14:05 – 15:00 Pednáška - cestovatelská

      „Píroda, památky a lidé východního Turecka“ pednáška spojená s fotodokumentací a osobními zážitky: RNDr. Vlastislav Vlaiha

      15:10 15:35 Queñoa memoáry horských strom

      ocenný film z roku 2022 pojednává o stromu, který se vyskytuje v extrémních nadmoských výškách, roste na náhorní plošinAltiplano, a to až ve výšce 5200 metrnad moem. ...

      15:35 – 17:00 Óda na píroduocenný film z roku 2021, podíváme se nmeckou krajinou, od hor a vysokohorských pastvin pes pobeží až do hlubin Severního a Baltského moe...

     • LISTOPADOVÉ VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     • V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

      S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

      www.finacnipohadky.cz

      Knihu lze zakoupit na těchto web stránkách.

       

      VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

      Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

       

      1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

      Ocenění nejlepší VV práce získaly: Tereza Chaloupková 6.C

                                                                  Karolína Suchánková 9.C

                                                                  Stela Landová 5.C

       

      2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

       

      3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

       

      LISTOPADOVÉ  VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

      1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrká soutěže 15.6.2023

      www.pragueloart.com

      2/ Celostátní výtvarná soutěž - " KRÁSA A ZDRAVÍ ZE ZAHRADY " uzávěrka soutěže 27.2. 2023

      www.zahradkari.cz

      3/ 1/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

      řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

      www.fotostart.cz

      4/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

      www.fotoaparat.cz

       

      R. Hodboď

     • PROJEKTOVÝ DEN 6.A

     •  První projektový den v tomto školním roce jsme strávili nad regionálními pověstmi z knihy F. Patočky Čerti na Ještědu. Nejprve jsme se ve skupinách seznámili s obsahem vybrané pověsti, poté jsme vyhledávali nám neznámé výrazy a také informace o místech, kde se děj pověsti odehrává. Nakonec jsme všechny získané materiály doplnili obrázky a ilustracemi a vše jsme uspořádali do podoby plakátu. Svou práci jsme pak před třídou prezentovali. Projektový den se vydařil a někteří z nás získali náměty na výlety během podzimních prázdnin.

      Žáci 6.A

      R. Hodboď

     • Terezín - exkurze

     • Ve čtvrtek 13.10.2022 jsme byli se spolužáky z devátých tříd na exkurzi v Památníku
      Terezín. Téma bylo rozhodně zajímavé, souviselo s tím, co se budeme brzy ve škole
      učit. V plánu byla prohlídka Muzea ghetta, Malé pevnosti, bývalých Magdeburských
      kasáren, kolumbária a krematoria. V Malé pevnosti, která za 2. sv. války fungovala
      jako koncentrační tábor, jsme si mohli prohlédnout cely, samotky, kanceláře
      dozorců, marodku, odvšivárnu, holírnu. Překvapilo nás, že se označuje jako Malá
      pevnost, protože se jedná o celkem rozsáhlý komplex. V malém kinosále jsme zhlédli
      film, který byl ukázkou nacistické propagandy. Bývalá Magdeburská kasárna byla
      spíš muzeum, ale zajímavá byla rekonstrukce vězeňské ubikace. Další částí exkurze
      byla prohlídka modlitebny a malého kumbálku - nouzového bydlení. Posledním
      místem, které jsme navštívili, bylo kolumbárium, které sloužilo k ukládání
      zpopelněných ostatků obětí ghetta a věznice, a krematorium na Židovském hřbitově,
      kde bylo zpopelněno 30000 obětí.
      Myslíme si, že pro všechny byla exkurze zajímavá, bylo tam spousta míst nejen na
      prohlédnutí a případné vyfocení, ale také na zamyšlení.
      J. Drahota, F. Vokoun 9.B

     • VV SOUTĚŽ​​​​​​​ k 70. výročí " ZDRÁVKY "

     • Karolína Suchánková z 9.C jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav výročí školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převzala na veletrhu EDUCA, kde byl její výtvor k vidění.

      R. Hodboď

     • Den otevřených dveří na "zdrávce" a VÝHRA v soutěži k tomu

     • Dveře střední zdravotnické školy se pro naše žákyně z 8. a 9. ročníků otevřely v pondělí 3. 10. Bylo to v den, kdy škola slavila 210 let od založení budovy a zároveň 70 let od zahájení vzdělávání zdravotníků. Naše děvčata tak dostala příležitost podívat se do školy, prožít s tamějšími studenty několik vyučovacích hodin a ještě si vyzkoušet několik aktivit na vlastní kůži. Získané zkušenosti mohou využít při svém rozhodování o budoucí kariéře.

      Zároveň nám i sobě udělala velkou radost Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      Marcela Lubasová

    • FINANČNÍ POHÁDKY
     • FINANČNÍ POHÁDKY

     • V letošním roce byla vydána kniha autora Zdeňka Svobody: " FINANČNÍ POHÁDKY ", kterou ilustrovaly naše žákyně S. Schindlerová, A. Tůmová a S. Šťastná. Kniha je určena malým čtenářům.

      S knihou " Finanční pohádky" budou pracovat naši žáci na 1. stupni v rámci vyučování a projektových dnů.

      www.finacnipohadky.cz

      Knihu lze zakoupit na těchto web stránkách.

      R. Hodboď

     • Změna platby za školní družinu

     • Vážení rodiče,

      od 1. 9. 2022 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 300,- Kč měsíčně za jedno dítě  a za každého dalšího sourozence 150,- Kč.

      Ředitel školy Mgr. Jaroslav Vykoukal

    • Jarmark po dlouhých třech letech
     • Jarmark po dlouhých třech letech

     • Konečně jsme se mohli nadechnout a po dlouhých třech letech jsme znovu uskutečnili tradiční Jarmark na ZŠ Aloisina výšina. Již sedmý ročník se díky všem zúčastněným báječně povedl. Potkali se tu kamarádi, rodiny, sousedé, přátelé, všichni si užili příjemnou atmosféru společného setkání. V programu nemohla chybět taneční a hudební vystoupení, ve třídních stáncích nemohly chybět krásné výrobky a dobroty. Díky všem jsme zažili krásné odpoledne na školním hřišti, které ještě podtrhlo slunné počasí. Přišli mezi nás i rodiče dětí, kteří se na naší škole učí češtinu v adaptačních skupinách. I ti se přidali a ukázali nám kousek z ukrajinské kuchyně.

      MOC DĚKUJEME VŠEM, kteří se chopili organizace a výroby všeho krásného a dobrého, děkujeme všem, kteří přišli a nákupem dobrot a drobností podpořili třídy a žáky naší školy. 

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec 15 Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • Mgr. Jaroslav Vykoukal +420 482 751 226
   • 65100280
   • icumn6h
   • 482 751 233 sekretariat@zs-aloisinavysina.cz
   • 5479102/0800 (Česká spořitelna)
   • 775 856 356 sjidelna@zs-aloisinavysina.cz
   • 724 070 249 kunraticka@kvkli.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje