• Exkurze 9. tříd - Praha (Josefov)

    • Autobusem jsme dojeli na Černý Most, odkud jsme jeli metrem k Židovskému muzeu, kde nás čekal program Hanin kufřík. Z prezentace  jsme se dozvěděli zajímavé informace o životě Hany, dívky, která byla se svojí rodinou deportována do koncentračních táborů.

     Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých jsme si přečetli příběhy dětí, které byly v koncentračním táboře, a vypracovávali otázky. Následně jsme vyhledané informace prezentovali ostatním.

     Potom jsme šli s průvodkyní na komentovanou prohlídku Staronové a Pinkasovy synagogy a židovského hřbitova. Při prohlídkách jsme si mohli na sebe vzít tradiční židovské pokrývky hlavy – jarmulky. Paní průvodkyně nám vyprávěla různé legendy, týkající se těchto míst, např. o Golemovi a o židovských zvycích a tradicích. V Pinkasově synagoze nás zaujaly stěny se jmény obětí holocaustu (78 tisíc). Dozvěděli jsme se, že je tam dva pánové vypisovali 5 let. Také tam bylo vystaveno 4,5 tisíce obrázků, které malovaly děti v Terezíně.

     Blízko synagogy se nacházel židovský hřbitov, na kterém upoutaly naši pozornost znaky na jednotlivých hrobech, které značily jméno nebo povolání zemřelého. Také nám bylo řečeno, že tam jsou lidé pohřbeni v deseti vrstvách. Viděli jsme také hrob slavného Rabiho Löwa, u kterého jsme si mohli něco přát.

     Dorazili jsme na Staroměstské náměstí, kde jsme měli rozchod, a potom už jsme jeli domů.

      

     H. Stéblová, D. Knapová 9.C

    • Zápis do prvního ročníku pro ukrajinské žáky na školní rok 2023/2024

    • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

     Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

     («лекс Україна» – освіта)

      

     Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola Liberec, Aloisina výšina

     oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

     повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

     Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

     Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

     • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

      які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
     • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

      які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

     Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

     Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

     Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 6. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin.

     Místo zápisu / Місце запису: Kancelář zástupců v hlavní budově na adrese Aloisina výšina 642/51, Liberec 15.

     Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: bude upřesněn po řádném zápisu

     Organizace zápisu / Порядок запису:

     1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
     2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
     3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
      заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі)

      b) vízový doklad dítěte
      документ дитини, в якому є віз

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
      документ, що дає право представляти дитину.
       
     4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

     Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

     • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
     • Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu, dojde k losování.

      

     V /м. Libereci dne/дата 15. 5. 2023

       

     Mgr. Jaroslav Vykoukal

     Ředitel základní školy / Директор початкової школи

      

     Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky.doc

     zadost-o-odklad.docx

    • Soustředění čtvrťáků v Českém Dubu

    • V krásných slunečních dnech 3. – 5. května se uskutečnilo v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu sportovní soustředění čtvrtých tříd. Bylo pojato jako olympiáda. Žáci v červeno-modro-bílém oblečení složili slavnostní olympijský slib, pomyslně zapálili olympijský oheň a hry mohly začít.

     Turnaje tříd probíhaly ve fotbale a vybíjené. Kromě toho si žáci užili jízdu na motokárách, lukostřelbu, zahráli si stolní tenis, nohejbal a další míčové hry. Všechny třídy se rovněž aktivně zapojily do vědomostního kvízu o antických i novodobých olympijských hrách.

     Zajímavým zpestřením programu byla přednáška „mašérství“, na kterou pak navazovala literární a výtvarná soutěž. V rámci přednášky si děti vyzkoušely táhnout saně jako psí spřežení. Nejvíce je však zaujali psi – plemeno Husky – které je velice přátelské a přítulné.

     Závěr olympiády patřil soutěži „Český Dub má talent“, kde vystoupil skvělý recitátor, tanečník, vypravěč vtipů a dvě kouzelnice s kartami.

     V pátek si všichni kromě diplomů, medailí a cen domů odváželi spoustu krásných zážitků ze společně strávených dní. 

    • Ve škole čar a kouzel

    • V pátek 28. 4. 2023 se žáci druhých tříd proměnili v čarodějnice, čaroděje a čarodějná zvířata. Důvodem byla příprava na tradiční pálení čarodějnic. Žáci pracovali v týmech vedenými neznámými čarodějnicemi. Ty museli dobře popsat. Jen tak ostatní mohli odhalit nové vedoucí týmů. Ke zjištění jména učitelky v čarodějnické škole posloužil rébus, u kterého se muselo nejen dobře číst, ale i přemýšlet. Ke každé čarodějnici patří správný lektvar, v naší čarodějnické škole proto nechybělo ani sbírání ingrediencí do čarovných lektvarů. Při čarodějnickém počítání byli v hlavní roli pavouci a hadi (jak jinak). Čísla při násobilce se přeměnila v různé čarodějnické atributy. I s tím si všichni dokázali poradit. O původu svátku pálení čarodějnic jsme četli, přemýšleli, čarodějku si také každý vyrobil. Na dubnové nedělní pálení čarodějnic jsme odcházeli dobře připraveni.

    • Dopravní soutěž mladých cyklistů

    • 5.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů v těchto disciplínách: Test , jízda podle pravidel po DDH, jízda zručnosti a poskytování první pomoci.

     V mladší kategorii naše družstvo ve složení: Zuzana Prachařová a Sára Bečičková (obě 5. C), Jakub Vojčiniak a Prokop Scholze (oba 5. A) obsadilo pěkné 3. místo.

     Ve starší kategorii Anna Kaňková, Aneta Hrušková, Michael Picek a Jakub Kašše (všichni 6.A) se umístili na 4. místě. 

     I v jednotlivcích jsme byli úspěšní: J. Kašše a P. Scholze ve svých kategoriích skončili oba na velmi pěkném 2. místě.

    • KVĚTNOVÉ VV a FOTO soutěže

    • VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

      

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: 

     Karolína Suchánková 9.C 

     Tereza Chaloupková 7.C

     Stela Landová 5.C

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     Květnové VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ODĚV a TEXTIL, Liberec 2023 " - Módní kresba, Tvoříme nejen z textilu,

     uzávěrka soutěže 31.5.2023

     www.modni-kresba

     www.tvorime -nejen-z-textilu

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - VÝTVARNÁ A GRAFICKÁ SOUTĚŽ PLAKÁT 2023 uzávěrka soutěže 12.5.2023

     https://www.artecon.cz/projekt/vytvarna-a-graficka-soutez-plakat-2023/

     3/ Celostátní výtvarná soutěž - " Mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA… CO SE DĚJE V KRAJINĚ " uzávěrka soutěže 5.5.2023

      http://www.zsfrydecka.eu/31-rocnik 

     4/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrka soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     5/ Celostátní výtvarná soutěž - "  20. ročník soutěže Svět očima dětí - 30 let ČR, PHISING" uzávěrka soutěže 10.5. 2023

     https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2023.aspx.

     6/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     7/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

    • Les - třída i učebnice zároveň

    • V pondělí 3. dubna 2023 se žáci 2.C vypravili do lesa, aby společně hledali známky jara. I když bylo mrazivo,  sluníčko nechybělo, příroda se už opravdu jarně tvářila. A o to nám šlo. Za mocného štěbetání ptáčků jsme se pustili do hledání známek jara. Tak se stalo, že během chvilky bylo naše lesní místo "osázeno" zelenými vlaječkami - tak jsme značili známky jara, žlutými vlaječkami jsme upozornili na místo, které je pěkné, lahodí oku i duši, červenými vlaječkami jsme naopak označili to, co by chtělo nějak změnit, popř. vylepšit. Pozorování, zkoumání, všímání si a diskuze, nic z toho nechybělo. Shodli jsme se na tom, že v lese nám vadí nejvíc to, co není z přírody (plastová celdule na stromě, odpadky válející se v lese,...). Ač neplánovaně, bouřlivá diskuze se strhla okolo pařezů. Jedna skupina označila pařez porostlý mechem žlutou vlaječkou, tedy jako objekt pozoruhodný, jiná skupina pařez naopak označila z důvodu nebezpečně vyčnívajících kusů dřeva a kůry červenou vlajkou. Díky pádným argumentům i pozorování jsme usoudili, že pařez je důležitým domovem pro mnoho živáčků a v lese má nezastupitelné místo. 

     V týmech jsme zkoumali rostliny - pozorně jsme si posvítili na sasanku - důležitého lesního posla jara.  Stonožky, mnohonožky, žížaly a slimáky jsme si mohli díky týmu "živočichů" (našli je právě v jednom z pařezů), pozorně prohlédnout. Skupina měřičů - "lidí" zjistila, že nejtepleji bylo v půdě, ve vodě a na souši  bylo o poznání chladněji.

     Les je místem, kde se dá zažít mnoho dobrodružného, můžeme si zde pohrát, odpočinout si, něčemu se přiučit. K tomu všemu jsme náš kousek lesa využili. Také jsme si zde povídali o Velikonocích - i ty k jaru neodmyslitelně patří. A o vše jarní nám tentokrát šlo. 

    • DUBNOVÉ VV a FOTO soutěže

    • VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

      

     Žáci naší školy získávají řadu úspěchů ve výtvarných  a fotografických soutěžích, kterých se účastní.

      

     1/ Součástí programu EKOFILMU 2022 v Jablonném v Podještědí bylo i vyhodocení VV ekosoutěže "Život v půdě - domov mnoha organizmů"

     Ocenění nejlepší VV práce získaly: 

     Tereza Chaloupková 6.C                                            Karolína Suchánková 9.C                                         Stela Landová 5.C

     2/  Karolína Suchánková z 9. C, která jednoznačně zvítězila v kreativní výtvarné soutěži vyhlášené „zdrávkou“ u příležitosti oslav školy. 1. místo získala za svůj model na téma: Jak děti vidí zdravotnictví. Hlavní cenu si Kája převezme na veletrhu EDUCA, kde bude její výtvor k vidění.

      

     3/ V Krajské vědecké knihovně Liberec převzala Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

      

     Dubnové VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

     1/ Celostátní výtvarná soutěž - " ODĚV a TEXTIL, Liberec 2023 " - Módní kresba, Tvoříme nejen z textilu,

     uzávěrka soutěže 31.5.2023

     www.modni-kresba

     www.tvorime -nejen-z-textilu

     2/ Celostátní výtvarná soutěž - VÝTVARNÁ A GRAFICKÁ SOUTĚŽ PLAKÁT 2023 uzávěrka soutěže 12.5.2023

     https://www.artecon.cz/projekt/vytvarna-a-graficka-soutez-plakat-2023/

     3/ Celostátní výtvarná soutěž - " Mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA… CO SE DĚJE V KRAJINĚ " uzávěrka soutěže 5.5.2023

      http://www.zsfrydecka.eu/31-rocnik 

     4/ Celostátní výtvarná soutěž - " ČARODĚJKY KBELKY - ABSTRAKCE NA VOLNÉ TÉMA " uzávěrka soutěže 15.6.2023

     www.pragueloart.com

     5/ Celostátní výtvarná soutěž - "  20. ročník soutěže Svět očima dětí - 30 let ČR, PHISING" uzávěrka soutěže 10.5. 2023

     https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2023.aspx.

     6/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

     řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

     www.fotostart.cz

     7/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

     www.fotoaparat.cz

      

     R. Hodboď

    • Předškoláček

    • Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 4.4., 11.4.,18.4., 25.4., 2.5., 9.5. od 15.30 do 16.15. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

     Registrace

    • Finanční pohádky - kniha Libereckého kraje

    • rádi bychom podpořili hlasováním knihu Finanční pohádky, kterou ilustrovala naše děvčata ze školy. Kniha Finanční pohádky byla nominována na knihu roku Libereckého kraje v kategorii dětská literatura.

     Nominaci knihy pomohlo určitě i to, že si knížku oblíbila Krajská vědecká knihovna a my jsme ji využili v projektovém dni na téma Finanční gramotnost, kde jsme měli i autorské čtení. 

     Odkaz pro hlasování:
     https://forms.gle/RiXZABmUSdXRKixD8

    • Naši recitátoři míří do krajského kola

    • V pátek 3. března 2023 proběhlo v Domu dětí a mládeže Větrník okresní kolo v recitaci. Máme velikou radost, že právě recitátorům z naší školy se podařilo získat  nejen srdce publika, ale i ocenění poroty. V kategorii 2. a 3. tříd Ondra Vašíček z 2. C a Daniel Světlík ze 3.C vybojovali se svými texty první místo a postupují do krajského kola! V kategorii 4. a 5. tříd obdržel Miroslav Tetour ze 4.B ve veliké konkurenci uznání poroty.

     Moc gratulujeme a Odnrovi s Danem držíme palce v "kraji". 

    • Březnové akce pro předškoláky

    • Na měsíc březen připravila naše škola pro předškoláky hned několik akcí.

     V sobotu 11. 3. proběhne od 9. 30 do 12.00 akce Škola hravě spojená s Dnem otevřených dveří. Škola se otevře rodičům i jejich dětem. Rodiče si budou moci prohlédnout školu, seznámí se s jejím ŠVP, navnímají atmosféru školy. Na případné otázky dostanou odpovědi přímo od vedení školy. Předškoláci prožijí tvořivé dopoledne v dílnách. Na tuto akci není třeba se předem registrovat.

     Další akce Škola nanečisto je určena pro předškoláčky, kteří si chtějí zkusit usednout do lavic a zažít školní práci. Probíhá ve třech termínech - 15.3., 22.3., 29.3., od 16.00 do 17. 30, bez přítomnosti rodičů. Podmínkou není účast na všech lekcích, lekce na sebe ale volně navazují. Na tuto akci je dobré se předem registrovat. 

     Akce Předškoláček je vedena speciálním pedagogem, primárně je určena předškoláčkům, kteří mají ze školy obavy, rodiče si nejsou jisti školní zralostí či připraveností dítěte na školu, popř. stojí o konzultaci se speciálním pedagogem. Lekce proběhnou 4.4., 11.4.,18.4., 25.4., 2.5., 9.5. od 15.30 do 16.15. Na tuto akci je nutné se předem registrovat.

      

      

    • RUR v 8.B

    • Třetí projektový den jsme prožili s roboty, které jsme v rámci projektového dne vytvořili. Nejprve jsme zhlédli prezentaci o robotech, dále jsme ve skupinách vyráběli za pomoci nejrůznějších, často velmi netradičních materiálů naše roboty, poté jsme vytvořili popisy a odprezentovali roboty po skupinách. Tvorba nás bavila, prohlédnout si je můžete v hale školy.

     Žáci 8.B

     R. Hodboď