• Vybavení

   • Odborné učebny

    • Přírodopis
    • Fyzika/Chemie
    • Hudební výchova
    • Informatika
    • Cizí jazyky
    • Praktické činnosti
    • Výtvarná výchova
  • Podmínky pohybové výchovy

    • Školní tělocvična

    • Jedná se o dvoulodní tělocvičnu (2 x 302 m), vhodné pro obratnost, cvičení na nářadí, míčové hry...

     Podlahy ve sportovištích tvoří vlýsky na dřevěném roštu.

     Nářaďovny - malá a velká přiléhají k tělocvičně.

     Tělocvičné nářadí: odpovídající pro výše uvedená cvičení, drobné náčiní uloženo v přilehlém kabinetě. Pevné zařízení a pohyblivé nářadí pravidelně revidováno odbornou firmou, doklady o revizi řádně založeny.

     Hygienická zařízení: šatny, toalety, umyvadla, sprchy - v dostatečném počtu, v předsálí.

    • Hřiště

     • běžecká dráha,tatrtanová- bezpečná pro užívání

     • fotbalové hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal softbal, freesbee, drobné hry)

     • hřiště na streetbal s umělým povrchem

     • sektor pro skoky a vrhy

     • beach-volejbalové hřiště


     Možnost očisty: v šatnách u tělocvičny umývárny s teplou vodou, vedle šaten WC.

  • Režim stravování

   Zajištění obědů - vlastní jídelna školy

   Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy: 11.30 - 14.00
   Doba výdeje pro cizí strávníky: 11.15 - 11.40

   Pitný režim

   • vlastní nápoje - použití dle potřeby
   • I.st. - šk. jídelna pravidelně rozmístí na každém patře termosy s nápojem
   • vstupní hala - automat na mléčné výrobky
  • Využívání školní budovy pro jiné aktivity

   • Tělocvična - sportovní oddíly školy i pronajímání dalším sportovním organizacím
   • Učebna výpočetní techniky - pravidelně výuka informatiky a kroužky při školním klubu, nepravidelně školní družina, dále krátk. školení zaměstnanců školy.
   • Keramický ateliér - činnost zájmových kroužků, MŠ KORÁLEK
   • Jídelna - školní akademie, občasné schůze místních občanských aktivit (domov. správy, družstva garáž),
   • Školní hřiště - podle provozního řádu odpoledne otevřeno pro žáky i veřejnost
   • Studovna, upravený vstupní vestibul ZŠ - pobočka SVK, besedy pro žáky i rodiče

   Činnost probíhá v pracovních dnech, ne o prázdninách.

   Školní jídelna: využívána žáky, zaměstnanci i cizími strávníky. Kapacita 600 jídel.
   Společné akce pro žáky a rodiče: vánoční besídky, školní akademie, pěvecké koncerty.