• Historie školy

   • Počátky základní školy spadají do 80. let minulého století, kdy se začalo stavět ve čtvrti Liberec – Starý Harcov nové sídliště nazývané Kunratická. Toto sídliště se v roce 1982 dostavělo a přibližně 5000 lidí se mohlo nastěhovat. Vzhledem k tomu, že zde nebyla žádná škola, museli místní žáci chodit do jiných, vzdálenějších škol v sousedních městských čtvrtích. Proto se započalo s výstavbou nové základní školy, která byla umístěna ve středu sídliště. V srpnu 1987 byla stavba dokončena, a tak mohla být 1. září zahájena výuka se 420 žáky. Počet žáků stále narůstal a v roce 1992 se ve škole učilo 625 žáků. V současné době navštěvuje školu asi 570 žáků.


    Ve vedení základní školy se postupně vystřídali tito ředitelé:


    Anna Sadílková (1987 – 1990)
    Zdeňka Pikalová (1990 – 1994)
    Jaroslav Vykoukal (1994 – dodnes)

     

    Od otevření základní školy je v provozu také školní družina, ve které se děti věnují nejrůznějším činnostem. Postupně zde vznikaly  různé zájmové aktivity, žákům je vždy nabídnuta řada volitelných předmětů, zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Protože základním principem vzdělávání na základní škole je tvořivost, nabízí od roku 2011 studium ve specializované třídě s rozšířenou výukou tvořivých a estetických činností.
    Od roku 1995 sídlí v budově ZŠ pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec, se kterou vyučující spolupracují na rozvoji čtenářství. V roce 2012 byla zahájena spolupráce s Pedagogickou fakultou TUL, vzdělávající budoucí učitele. Společně se podílí nejen na přípravě budoucích učitelů, ale také na realizaci nejrůznějších projektů. V souvislosti s úpravou sítě škol a školských zařízení se základní škola v roce 2003 sloučila se ZŠ Králův Háj. V roce 1999 podařilo navázat kontakty v zahraničí, především v Německu (Ebersbach) a Polsku (Porajów). Žáci se každý rok společně účastní vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí.
    Během své historie prošla základní škola celou řadou úprav.  V roce 2012 začala rekonstrukce budov, všechny součásti školy získaly nová okna, zateplení a novou fasádu. V roce 2014 začaly práce na realizaci rekonstrukce školního hřiště. Cílem bylo vybudovat volně přístupné hřiště, využívané školou, školní družinou i širokou veřejností. V roce 2020 začala rekonstrukce vstupu do školy a instalace 2 výtahů, čímž jsme se stali bezbariérovým pracovištěm. Stejný záměr byl sledován i při vytváření školní zahrady - ke změnám dojde v roce 2022.

    Ve škole je kromě běžných tříd také zázemí pro výuku výpočetní techniky a estetických předmětů. Velká pozornost je věnována i výzdobě interiérů školy, na které se podílejí sami žáci.