• O nás

   • Základní škola Aloisina výšina je úplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání cca 570 žákům.

    Součástí školy je školní družina, poradenské pracoviště a školní jídelna.

    Vzdělávací program:  ŠKOLA PRO ŽIVOT, ŠKOLA PRO VŠECHNY

    Prioritou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na poskytnutí kvalitního všeobecného vzdělání s důrazem na současné trendy a uplatnitelnost v každodenním životě.

    • dobrá znalost cizího jazyka
    • schopnost práce s výpočetní technikou
    • komunikační a prezentační dovednosti
    • dodržovaní společensko-etického kodexu (norem)

    Škola je připravena nabídnout bohatou mimoškolní zájmovou činnost, rozsáhlou škálu akcí navazující na výuku - exkurze, kulturní akce, odborné besedy, kurzy, soutěže...