Jste zde

Zpátky na začátek

Školní parlament

V září roku 2020 začal nový školní rok a s ním přišel i nový školní parlament pod vedením pana učitele Davida Syrovátky. Školní parlament tvoří jednotliví zástupci tříd počínaje 5. ročníkem. Společně monitorují a řeší problémy ve škole, plánují kulturní akce a komunikují s vedením školy jakožto zástupci žáků.
Parlament se schází 2krát měsíčně. Studenti se při něm učí zodpovědnosti, kompromisu, týmové práci, konstruktivní kritice a demokratickému rozhodování. Mimo to společně vyjíždí na různé besedy, workshopy a jiné akce.
Jednotliví zástupci si, mimo další pozice, volí svého předsedu, který řídí běh parlamentu a který zároveň reprezentuje školu na regionálním setkání školních parlamentů.