Jste zde

Zpátky na začátek

Aktivity a kroužky

Zájmové útvary a nepovinné předměty 2019/2020 

Název                                             Čas                     Ročník                          Cena                       Variabilní kód
Pondělí    Tvořivá dramatika         13:30 - 15:00    5C    B.Urbánková       500,-Kč pololetí    13
                 Tvořivá dramatika         13:30 - 15:00    3C    T.Šilarová             500,-Kč pololetí    16
               Hra na flétnu Písklata     13:30 - 14:15    1.roč    J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí    31
        Flétnový soubor Altenzzo     15:30 - 16:40    4.-9.roč    J.Kuklová ml.  400,-Kč na pololetí    31
                  Včelařský kroužek        14:00 - 15:30    3.-9.roč.    Z.Moravec    0,- (grant)    ne
                                       Šití            15:15 - 17:00    5.-9.roč.    J.Kuklová,T.Lukuvková    0,-     
                             Keramika            15:15 - 16:30    1.-5.roč.    Š.Malinová    300,-Kč na pololetí    81
                        
Úterý        Tvořivá dramatika         12:30 - 14:00    2C    M.Krejčová    0,- (grant)    
                  Tvořivá dramatika         13:30 - 15:00    1C    L.Pokorná        0,- (grant)    
                Pěvecký sbor Sluníčka    14:00 - 15:30    3.-4.roč.    K. Harisová    400,- rok (příspěvek)    22
                               Florbal 1            13:30 - 14:15    1.-9. roč.    M.Klucho, L.Láska    800,-Kč na pololetí    74
                               Florbal 2            14:30 - 15:15    1.-9. roč.    M.Klucho, L.Láska    800,-Kč na pololetí    74
                          Sport nás baví        15:15 - 16:30    1.-5.roč.    J.Kuklová    0,-    
                              Keramika            15:15 - 16:30    1.-5.roč.    Š.Malinová       300,-Kč na pololetí    81
             Div. soub. Veselá Malina    15:15 - 16:45    1.-5.roč.    M.Veselá          300,-Kč na pololetí    84
                        
Středa        Tvořivá dramatika         13:00 - 14:30     4C    J.Šírlová                     500,-Kč pololetí    12
               Hra na flétnu Písklata 2   13:30 - 14:15     2.-3.roč.    J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí    31
                        Hra na kytaru 1        15:30 - 16:15     4.roč.    J.Kuklová ml.        400,-Kč na pololetí    40
                        Hra na kytaru 2        16:15 - 17:00     5.-9.roč.    J.Kuklová ml.        400,-Kč na pololetí    40
              Výtvarný atelier Jablíčko    15:15 - 16:30    1.-5.roč.    Š.Malinová       300,-Kč na pololetí    83
                                     Vaření            15:15 - 16:45    1.-5.roč.    M.Veselá        300,-Kč na pololetí    plat.hotově
                        
Čtvrtek      Pěvecký sbor Lojzík        13:15 - 14:00    1.-2.roč    T.Šilarová                  400,-rok (příspěvek)    21
                                  Vybíjená            13:30 -14:15    4. -5.roč    Šírová K., Hudecová I   .400,- na pololetí    72
                                  Florbal 1            13:30 - 14:15    1.-9. roč.    M.Klucho,L.Láska     800,-Kč na pololetí    74
                                  Florbal 2            14:30 - 15:15    1.-9. roč.    M.Klucho,L.Láska     800,-Kč na pololetí    74
                     Pěvecký sbor Výšinka    14:00 - 15:30    5.-9.roč.    K. Harisová                400,- rok (příspěvek)    23
                                  Keramika            15:15 - 16:30    1.-5.roč.    Š.Malinová                 300,-Kč na pololetí    81
                                       Vaření            15:15 - 16:45    1.-5.roč.    M.Veselá                    300,-Kč na pololetí    plat.hotově
            Šikula - atelier prost.tvorby    15:15 - 16:30    1.-5.roč.    J.Chlubnová              400,-Kč na pololetí    82
                           Taneční kroužek        15:15 -16:15    1.-5.roč.    J.Kuklová                    300,-Kč na pololetí    85
                           Taneční kroužek        16:15 - 18:00    pokročilý    J.Kuklová                 300,-Kč na pololetí    85
                        
Pátek               Zdravotní kroužek        13:30 - 14:30    3.-9.roč          E.Jóžová                               0,-    
                        Chemický kroužek        14:00 -15:00    8.-9.roč (7.tř)        P.Podzimek        
                                          Keramika      15:15 - 16:30    1.-5.roč.        Š.Malinová            300,-Kč na pololetí    81
                        
                           Šachový kroužek        Dle domluvy    2.-9.roč.            V.Blažek        400,-Kč na pololetí    64
                                   Hrátky s řečí        Dle domluvy    1.-3.roč.           J.Chlubnová    0,- (ŠD)                      ne

Informace o zájmových útvarech, které organizují jiné subjekty než škola, podává organizátor.                        
Basketbal, Il-line, Německý jazyk, Legokroužek - přihlášky a informace děti obdrží od třídních učitelek.                        
    Číslo účtu: 6314262/0800        Zadejte variabilní kód dle tabulky            
    Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.