Jste zde

Zpátky na začátek

Aktivity a kroužky

Zájmové útvary a nepovinné předměty 2020/2021

                      Název               Čas                 Ročník                                           Cena                       Variabilní kód
Pondělí   

Tvořivá dramatika

13:30 - 15:00

3C

M.Krejčová

500,-Kč na pololetí

13

Šachový kroužek I.

13.30 - 14.15

2.-6.r. / Z

V.Blažek / J.Weiser

400,-Kč na pololetí

64

Šachový kroužek II.

14.15 - 15.00

2.-7.r. / P

V.Blažek / J.Weiser

400,-Kč na pololetí

64

Hra na flétnu Písklata 1

14:15- 15:00

1.roč.

J.Kuklová ml.

400,-Kč na pololetí

31

Flétnový soubor Altenzzo

15:30 - 17:00

4.-9.roč

J.Kuklová ml.

400,-Kč na pololetí

31

Pěvecký sbor Lojzík 1

13:00- 13:45

1.roč.

T.Šilarová

200,-Kč na pololetí

21

Včelařský kroužek

14:00 - 15:30

3.-9.roč.

Z.Moravec

0,- (grant)

ne

Šití

15:15 - 17:00

5.-9.roč.

J.Kuklová,T.Lukuvková

0,- (ŠD)

 

Keramika

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

Š.Malinová

300,-Kč na pololetí

81

Úterý  

Pěvecký sbor Lojzík 2

13:00- 13:45

2.roč.

T.Šilarová

200,-Kč na pololetí

21

Pěvecký sbor Sluníčka

14:00 - 15:30

3.- 4.roč.

K. Harisová

200,-Kč na pololetí

22

Tvořivá dramatika

13:30 - 15:00

1.roč

L.Pokorná,N.Dědinová

0,- (grant)

 

Florbal

13:30 - 14:15

1.-3.roč.

M.Klucho

800,-Kč na pololetí

74

Sport nás baví

15:45 - 17:00

1.-5.roč.

J.Kuklová

0,- (ŠD)

 

Keramika

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

Š.Malinová

300,-Kč na pololetí

81

Div. soub. Veselá Malina

15:15 - 16:45

1.-5.roč.

M.Veselá

300,-Kč na pololetí

84

Středa   

Hra na kytaru 1

15:00 - 15:45

4.- 5.roč.

J.Kuklová ml.

400,-Kč na pololetí

40

Hra na kytaru 2

15:45 - 16:30

6.- 9..roč.

J.Kuklová ml.

400,-Kč na pololetí

40

Tvořivá dramatika

13:30 - 15:00

2.C

S. Opalecká

0,- (grant)

 

Tvořivá dramatika

13:30 - 15:00

4.C

T.Šilarová

500,-Kč na pololetí

16

Tvořivá dramatika

13:30 - 15:00

5.C

J.Šírlová

500,-Kč na pololetí

12

Výtvarný atelier Jablíčko

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

Š.Malinová

300,-Kč na pololetí

83

Čtvrtek  

Hrátky s češtinou

13:15 -14:00

4.C

T.Šilarová

400,-Kč na pololetí

11

Hra na flétnu Písklata 2

13:30 - 14:15

2.-3.roč.

J.Kuklová ml.

400,-Kč na pololetí

31

Vybíjená

12:35 - 13:30

4.-5. roč.

N.Dědinová

400,-Kč na pololetí

72

Florbal 1

13:30 - 14:15

1.-3. roč.

M.Klucho

800,-Kč na pololetí

74

Florbal 2

14:15 - 15:00

4.-6. roč.

M.Klucho

800,-Kč na pololetí

74

Pěvecký sbor Výšinka

14:00 - 15:30

5.-9.roč.

K. Harisová

200,-Kč na pololetí

23

Keramika

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

Š.Malinová

300,-Kč na pololetí

81

Šikula - atelier prost.tvorby

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

J.Chlubnová

400,-Kč na pololetí

82

Taneční kroužek

15:15 -16:15

1.-5.roč.

J.Kuklová

300,-Kč na pololetí

85

Taneční kroužek

16:15 - 18:00

pokročilý

J.Kuklová

300,-Kč na pololetí

85

Pátek  

 

Zdravotní kroužek

13:30 - 14:15

1.-5.roč.

E.Jóžová

0,-

 

Zdravotní kroužek

14:15 - 15:00

6.-9.roč

E.Jóžová

0,-

 

Keramika

15:15 - 16:30

1.-5.roč.

Š.Malinová

300,-Kč na pololetí

81

 

 Nezařazeno

Hrátky s řečí

Dle domluvy

1.-3.roč.

J.Chlubnová

0,- (ŠD)

ne

Informace o zájmových útvarech, které organizují jiné subjekty než škola, podává organizátor.                        
                    
    Číslo účtu: 6314262/0800        Zadejte variabilní kód dle tabulky            
    Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.
Děkujeme.