Jste zde

Zpátky na začátek

Aktivity a kroužky

Zájmové útvary a nepovinné předměty 2018/2019  

                 
                   Název                                 Čas                  Ročník        Vyučující  /  Cena
Pondělí      Tvořivá dramatika              12:30 - 14:00    1.C            M.Hanzalová    400,- rok (příspěvek)
                   Tvořivá dramatika              13:30 - 15:00    4.C            B.Urbánková    400,- rok (příspěvek)
                   Tvořivá dramatika              14:00 - 15:30    7.roč.        T.Šilarová    400,- rok (příspěvek)
                   Hra na flétnu Písklata 1    14:15 - 15:00    1.roč.         J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
                   Hra na flétnu Písklata 2     15:00 - 15:45    2.-3.roč.    J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
                   Flétnový soub A.ltenzzo    15:45-16:30     4.-9.roč      J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
                   Včelařský kroužek              14:00 - 15:30    3.-9.roč.    Z.Moravec    0,- (grant)
                   Keramika                             15:15 - 16:30    1.-5.roč.    Š.Malinová    300,-Kč na pololetí
                    
Úterý    Pěvecký sbor Lojzík              12:45 - 13:30      1.-2.roč.     T.Šilarová    400,- rok (příspěvek)
               Pěvecký sbor Sluníčka         14:00 - 15:30      3.-4.roč.     K. Harisová    400,- rok (příspěvek)
               Španělština pro zač.             15:30 - 16:35      6.-9.roč      J.Lipanská    600,-Kč na pololetí
               Florbal 1                                14:00 - 14:45      1.-4.roč.     M.Hušek    400,-Kč na pololetí
               Florbal 2                                14:45 - 15:30      5.-9.roč.     R.Podzimek    400,-Kč na pololetí
               Fotbal                                     15:30 -16:15       1.-5.roč.     R.Podzimek    400,-Kč na pololetí 
              Vybíjená                                  12:40 - 13:25       3.-5.roč.    I.Hudecová    400,-Kč na pololetí
              Keramika                                 15:15 - 16:30       1.-5.roč.    Š.Malinová    300,-Kč na pololetí
              Div. soub. Veselá Malina       15:15 - 16:45      1.-5.roč.     M.Veselá    300,-Kč na pololetí
                    
Středa  Tvořivá dramatika                  13:30 - 15:00         3.C            J.Šírlová    400,-Kč rok (příspěvek)
              Hra na kytaru 1                     14:15 - 15:00         4.roč.       J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
              Hra na kytaru 2                     15:00 - 15:45         5.roč.       J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
              Hra na kytaru 3                     15:45 - 16:30         6.-9.roč.   J.Kuklová ml.    400,-Kč na pololetí
              Tvořivá dramatika                 13:30 -15:00         5.C              M.Fibrichová    500,-Kč na pololetí
              Výtvarný atelier Jablíčko      15:15 - 16:30        1.-5.roč.     Š.Malinová    300,-Kč na pololetí
              Vaření                                     15:15 - 16:45        1.-3.roč.     M.Veselá    200,-Kč na pololetí
              Šachový kroužek                   14:00 - 15.30        2.-9.roč.     V.Blažek     600,-Kč na pololetí
                    
Čtvrtek Tvořivá dramatika                 12:30 - 14:00        2.C    T.Šilarová    500,-Kč na pololetí
                 Florbal 1                             14:00 - 14:45         1.-4.roč.    M.Hušek    400,-Kč na pololetí
                 Florbal 2                             14:45 - 15:30         5.-9.roč.    R.Podzimek    400,-Kč na pololetí
                 Fotbal                                  15:30 -16:15         6.-9.roč.    R.Podzimek    400,-Kč na pololetí
                 Pěvecký sbor Výšinka        14:00 - 15:30         5.-9.roč.    K. Harisová    400,- rok (příspěvek)
                 Keramika                            15:15 - 16:30         1.-5.roč.    Š.Malinová    300,-Kč na pololetí
                 Šikula - atelier prost.tv.     15:15 - 16:30         1.-5.roč.    J.Chlubnová    300,-Kč na pololetí
                 Taneční kroužek                 15:00 - 17:00          1.-9.roč.    J.Kuklová    300,-Kč na pololetí
                    
Pátek     Tvořivá dramatika               14:00 - 15:30          6.ročník    J.Šírlová    500,-Kč pololetí
               Keramika                             15:15 - 16:30          1.-5.roč.    Š.Malinová    300,-Kč na pololetí
          
              Hrátky s řečí    Dle domluvy    1.-3.roč.    J.Chlubnová    0,- (ŠD)

                  
V případě malého zájmu a nenaplnění kroužku minimálním počtem účastníků nebude otevřen.Pokud je u ceny kroužku napsáno příspěvek, školné je hrazeno školou či grantem, děti platí příspěvek na práci v kroužku - materiál, výjezdy na soutěže, klavíristu atd. 

Způsob a termín platby, číslo účtu a variabiní symbol bude součástí přihlášky.  Přihlášky jsou u lektorů jednotlivých kroužků, třídních učitelů a některé ke stažení v odkazech - O škole / dokumenty.