Jste zde

Zpátky na začátek

9.A

Skutečné jméno: 
třídní učitelka 9.A, zástupce ředitele ZŠ, konzultační hodiny: úterý 8:55 - 9:40

lpolakovaatzs-aloisinavysina.cz

Aktuálně ve třídě

26. 6. 2022

NEZAPOMEŇTE PŘES PRÁZDNINY FOTIT - zajímavosti, krajiny, makra a vše krásné, co vás cestou prázdnin potká.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

25. 6. 2022

Žáci 8. ročníku na závěr školního roku využili návštěvu Tecnického muzea Liberec k upevňování učiva o technice. Učivo si doplnili zajímavými ukázkami strojů, přístrojů a vozidel z tech. historie celého světa. Z odborného výkladu se dozvěděli spoustu neznámých skutečností z vývoje techniky i průmyslového rozvoje Liberecka. Prohlídka se nám velmi líbila, a proto bychom na ni rádi v příští školním roce navázali.

2. 6. 2022

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína Suchánková z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

Festival dětského čtenářství - výstavy

1. 6. 2022

Hodiny VV strávili netradičně žáci 9. ročníků v prostorách kolem ulice Na Bídě. Cílem návštěvy bylo seznámit se s výtvarnou formou, která je pro mnohé velmi lákavá - s graffiti. Žáci měli možnost porovnat, jak vypadají prostory, kde si sprejeři svá díla navzájem překrývají, s prostory zaplněnými pouze tagy, ale i s prostorem, kde obraz vznikl po dohodě s majitelem objektu a lze jej opravdu nazvat výtvarným dílem.

Stránky