Jste zde

Zpátky na začátek

8.B

Nadcházející akce třídy

Aktuálně ve třídě

17. 3. 2020

Dobrý den, ruštináři začátečníci.

Pokuste se procvičovat všechna písmena azbuky ( 1.-3. lekce), jak v tiskací, tak v psací podobě.

V pracovním sešitu doplňte tato cvičení:

str. 22/2- číslovkám připište správně přízvuk, přiřaďte je podle přízvuku ( př.  _/__ apod.) a napište je krasopisně na příslušné řádky.

str. 23 - 25 - zkontrolujte, že máte všechna písmena doplněná,pokud máte ode mne červeně označené chyby ve psaní, nacvičujte správnost písmen na zvláštní papír. Kdo chyběl ve škole tedy doplní.

10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření z důvodu prudkého šíření koronaviru.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. 3. 2020

Vážení rodiče.

Vzhledem k nadcházejícím jarním prázdninám, kdy se spousta z vás chystá vycestovat do zahraničí, považujeme za důležité, abyste se seznámili s opatřeními KHS Libereckého kraje. V níže uvedených dokumentech naleznete základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem.

Děkujeme za jejich respektování a vaši ohleduplnost.

Vladimír Blažek, zástupce ředitele

ZŠ Aloisina výšina, Liberec

Opatření KHS Libereckého kraje

Stránky