Jste zde

Zpátky na začátek

8.B

Skutečné jméno: 
třídní učitelka 8.B, vyučující M, Ch, F

ejozovaatzs-aloisinavysina.cz

Aktuálně ve třídě

2. 1. 2022

VÝSLEDKY soutěží:

1/ V celostátní fotografické soutěži " HOKUSFOKUS " - byli naši žáci MILOSLAV KOŠEK a FILIP VYSUŠIL úspěšní v kategorii INSPIRACE MÍSTA.

Získali 3. a 5. MÍSTO z téměř 600 fotografií od 120 účastníků.

Výstava nejlépe ohodnocených snímků je přístupná v budově Klenotnice v Nové Pace. 

KATEGORIE - fotografie

2/ V celostátní výtvarné soutěži " /NE/ BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE " se žákyně  ANTONIE ŠEBKOVÁ umístila na 2. místě. / z 68 škol 251 žáků /

29. 12. 2021

Myslíte si, že dřevorubec musí být muž a že jeho práce spočívá pouze v tom, že kácí stromy? Tak to si mysleli žáci 8. ročníků, než k nim přišla na besedu p. ing. H. Vlkanová a prozradila jim, že povolání lesního mechanizátora (jak se dnes dřevorubci říká) mohou vykonávat i dívky, a seznámila je se vším, co tento obor obnáší. Dozvěděli se, co dřevorubec všechno dělá, co ke své práci potřebuje, že může pracovat se stroji i se zvířaty.

21. 12. 2021

 

V pondělí 20. 12. 2021 proběhl druhý projektový den v tomto školním roce. Třída 7. B poznávala Liberecko prostřednictvím regionálních pověstí. Žáci pracovali s texty pověstí z knížky F. Patočky Čerti na Ještědu. Věnovali se nejen literárním textům pověstí, ale také vyhledávali informace o místech, v nichž se pověsti odehrávají, jak tato místa vypadají dnes, co zajímavého je zde možné vidět. Ze získaných informací vytvořili zajímavé plakáty. Výsledky práce pak společně prezentovali. Možná, že někteří tu získali inspiraci pro výlety v době vánočních prázdnin. 

5. 12. 2021

V pátek 26.11. jsme měli možnost poznat další z řemesel v projektu Zapomenutá řemesla. Tentokrát k nám na besedu přišla zahradnice a květinářka ing. Jana Šolcová Maglenová, která nám objasnila, co všechno toto řemeslo obnáší, jaká je historie zahradnictví. Seznámila nás s typy škol, které připravují budoucí zahradníky, sadaře, vinaře a další odborníky. Dozvěděli jsme se také, jaké předpoklady a znalosti by budoucí zahradníci měli mít - nejdůležitější z nich je láska k rostlinám. Překvapila nás informace, že i rostliny mají své doktory – fytopatology.

Stránky