Jste zde

Zpátky na začátek

8.A

Skutečné jméno: 
třídní učitelka 8.A, výchovný poradce ZŠ

lpolakovaatzs-aloisinavysina.cz

Aktuálně ve třídě

17. 3. 2020

Dobrý den, ruštináři začátečníci.

Pokuste se procvičovat všechna písmena azbuky ( 1.-3. lekce), jak v tiskací, tak v psací podobě.

V pracovním sešitu doplňte tato cvičení:

str. 22/2- číslovkám připište správně přízvuk, přiřaďte je podle přízvuku ( př.  _/__ apod.) a napište je krasopisně na příslušné řádky.

str. 23 - 25 - zkontrolujte, že máte všechna písmena doplněná,pokud máte ode mne červeně označené chyby ve psaní, nacvičujte správnost písmen na zvláštní papír. Kdo chyběl ve škole tedy doplní.

16. 3. 2020

Milí žáci 6.B a 7.A,

prosím, sledujte Vaši elektronickou ŽK, kam jsem Vám právě odeslal zprávu s instrukcemi k dálkové výuce zeměpisu.

10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření z důvodu prudkého šíření koronaviru.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stránky