Jste zde

Zpátky na začátek

6.C

výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, metodik prevence, třídní učitelka 6.C, vyučující Čj, Vv, konzultační hodiny: pondělí 11:00-12:00

mlubasovaatzs-aloisinavysina.cz

Aktuálně ve třídě

26. 6. 2022

NEZAPOMEŇTE PŘES PRÁZDNINY FOTIT - zajímavosti, krajiny, makra a vše krásné, co vás cestou prázdnin potká.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ :

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína SUCHÁNKOVÁ z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

25. 6. 2022

Žáci 8. ročníku na závěr školního roku využili návštěvu Tecnického muzea Liberec k upevňování učiva o technice. Učivo si doplnili zajímavými ukázkami strojů, přístrojů a vozidel z tech. historie celého světa. Z odborného výkladu se dozvěděli spoustu neznámých skutečností z vývoje techniky i průmyslového rozvoje Liberecka. Prohlídka se nám velmi líbila, a proto bychom na ni rádi v příští školním roce navázali.

2. 6. 2022

I v tomto školním roce získávají žáci naší školy řadu úspěchů ve výtvarných soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtek 2. 6. převzala v Krajské vědecké knihovně Liberec Karolína Suchánková z 8. C ocenění v rámci výtvarné soutěže Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Odborná porota ocenila její ilustraci Souboj Learta a Hamleta.

Festival dětského čtenářství - výstavy

2. 6. 2022

Originální ilustraci ke knize si zkusili vytvořit žáci 6. C na kreativní výtvarné dílně uspořádané při příležitosti již tradičního Festivalu čtenářství. Děti dostaly k dispozici staré knihy, nechaly se inspirovat textem, vybraly si krátkou část, která je dovedla k vytvoření doprovodného obrázku. Svými povedenými ilustracemi ve středu ráno zahájily výtvarné dílny, které připravila Oblastní galerie Lázně.
Probíhají po celou dobu festivalu od středy 1. 6. do pátku 3. 6. 2022.


Marcela Lubasová, tř. uč. 6.C

Stránky

Galerie třídy