Jste zde

Zpátky na začátek

5.B

Skutečné jméno: 
třídní učitelka 5.B, konzultační hodiny: středa 9:50 - 10:35

jmartinkovaatzs-aloisinavysina.cz

Aktuálně ve třídě

21. 4. 2022

Zveme Vás na Sportovní příměstský tábor v Liberci. Čeká nás 5 dní plných sportu, pohybu a zábavy, sportovní návštěva a další doplňkový program. Více info a přihlášky na webu www.taborliberec.cz

2. 3. 2022

V pátek u nás ve škole proběhl projektový den. Žáci v jednotlivých třídách prošli různými tématy. 

Zde několik reflexí:

31. 1. 2022

Vážení rodiče a strávníci naší školní jídelny,

oznamuji Vám, že z důvodu omezeného počtu zaměstnanců /nemoc/, budeme tento týden připravovat jen

oběd č.1. Děkuji všem za pochopení.  Fialová Ladislava,  vedoucí stravování

21. 12. 2021

V průběhu prosince navštívili žáci pátých tříd ZŠ Aloisina výšina Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – Diviznu. Čekal na ně více než tříhodinový výukový program „Zvířata v ohrožení“. Během něho poznali různé biomy, dokázali je charakterizovat včetně příkladů zvířat, která v nich žijí.
Uvědomili si důležitost jejich přirozeného prostředí a současně přemýšleli nad příčinami a důsledky ohrožení. Na závěr si při samotné prohlídce vybraných zvířat uvědomili, jakou důležitou roli hrají právě zoologické zahrady při
ochraně ohrožených druhů.

Stránky