Jste zde

Zpátky na začátek

Vybavení

Odborné učebny

 • Přírodopis
 • Fyzika/chemie
 • Hudební výchova
 • Informatika
 • Cizí jazyky
 • Praktické činnosti
 • Výtvarná výchova

Podmínky pohybové výchovy

Školní tělocvična

Jedná se o dvoulodní tělocvičnu (2 x 302 m), vhodné pro obratnost, cvičení na nářadí, míčové hry...

Podlahy ve sportovištích tvoří vlýsky na dřevěném roštu.

Nářaďovny - malá a velká přiléhají k tělocvičně.

Tělocvičné nářadí: odpovídající pro výše uvedená cvičení, drobné náčiní uloženo v přilehlém kabinetě. Pevné zařízení a pohyblivé nářadí pravidelně revidováno odbornou firmou, doklady o revizi řádně založeny.

Hygienická zařízení: šatny, toalety, umyvadla, sprchy - v dostatečném počtu, v předsálí

Hřiště

 • běžecká dráha,tatrtanová- bezpečná pro užívání
 • fotbalové hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal softbal, freesbee, drobné hry)
 • hřiště na streetbal s umělým povrchem
 • sektor pro skoky a vrhy
 • beach-volejbalové hřiště

Možnost očisty: v šatnách u tělocvičny umývárny s teplou vodou, vedle šaten WC

Režim stravování

Zajištění obědů - vlastní jídelna školy

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy: 11.30 - 14.00
Doba výdeje pro cizí strávníky: 11.15 - 11.40

Pitný režim

 • vlastní nápoje - použití dle potřeby
 • I.st. - šk.jídelna pravidelně rozmístí na každém patře termosy s nápojem
 • vstupní hala - automat na mléčné výrobky

Využívání školní budovy pro jiné aktivity

 • Tělocvična - sportovní oddíly školy i pronajímání dalším sportovním organizacím
 • Učebna výpočetní techniky - pravidelně výuka informatiky a kroužky při školním klubu, nepravidelně školní družina, dále krátk.školení zaměstnanců školy.
 • Keramický ateliér - činnost zájmových kroužků, MŠ KORÁLEK
 • Jídelna - školní akademie, občasné schůze místních občanských aktivit (domov.správy, družstva garáž),
 • Školní hřiště - podle provozního řádu odpoledne otevřeno pro žáky i veřejnost
 • Studovna, upravený vstupní vestibul ZŠ - pobočka SVK, besedy pro žáky i rodiče

Činnost probíhá v pracovních dnech, ne o prázdninách.

Školní jídelna: využívána žáky, zaměstnanci i cizími strávníky. Kapacita 600 jídel.
Společné akce pro žáky a rodiče: vánoční besídky, školní akademie, pěvecké koncerty.