Jste zde

Zpátky na začátek

Plán školy

SUTERÉN / Pavilon - U2/1

 • třídy 5.B, 6.A, 8.A
 • odborná učebna F/Ch, VT, odd.ŠD, cvičná kuchyňka

SUTERÉN / Pavilon - MVD

 • šatny II. stupeň, tělocvičny, školní dílny,
 • oddělení ŠD, keramická dílna, školník

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U2/2

 • třídy 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A
 • jazyková laboratoř

PŘÍZEMÍ / Pavilon - MVD

 • hlavní vchod, pobočka KVK
 • třídy 1.A, 2.B, 3.B, 4.C, 5.A
 • oddělení ŠD, školní jídelna

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U1/1

 • šatny I. stupeň, oddělení ŠD
 • třídy 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 4.B

1. PATRO / Pavilon - CF

 • sekretariát, kanceláře ředitele ZŠ a zástupce ředitele
 • výchovný poradce, školní speciální pedagog
 • odborná učebna Vv, Hv

1. PATRO / Pavilon - U1/2

 • oddělení ŠD
 • třídy 3.A, 3.C, 4.A, 5.C