Jste zde

Zpátky na začátek

Organizace výuky

Vyučování a přestávky

Škola se otevírá v 7.35

1. vyuč. hod. 7:55 - 8:40, přestávka 8:40 - 8:55
2. vyuč. hod. 8:55 - 9:40, přestávka 9:40 - 9:50
3. vyuč. hod. 9:50 - 10:35, hlavní přestávka 10:35 - 10:55
4. vyuč. hod. 10:55 - 11:40, přestávka 11:40 - 11:50
5. vyuč. hod. 11:50 - 12:35, přestávka 12:35 - 12:45
6. vyuč. hod. 12:45 - 13:30
 
Odpolední výuka
7. vyuč. hod. 13:40 - 14:25
8. vyuč. hod. 14:35 - 15:20
9. vyuč. hod. 15:30 - 16:15

Dny volna a svátky ve školním roce 2020/2021

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny
od středy 23. prosince 2020 - do neděle 3. ledna 2021,
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny
pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny
pondělí 1. února - neděle 7. února 2021

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1. dubna 2021,
pátek 2. dubna je tzv. ostatním svátkem

Hlavní prázdniny
od čtvrtka 1. července 2021 - do úterý 31. srpna 2021

Školní rok 2021/2022
vyučování začne ve středu 1.září 2021

Omluvy žáků

Povinnosti rodičů při plnění povinné školní docházky - Zákon 29/1984 Sb., školský zákon, § 36
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit školou povinné dítě do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas. Přihlásí-li žáka k docházce do školní družiny nebo školního klubu, je povinen dbát, aby i tam docházel žák pravidelně a včas.

Omlouvání absence
Vyhláška č.291/1991 Sb., o základní škole, § 3 - Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou uvolní žáka třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví řád školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka.