Jste zde

Zpátky na začátek

Na společnou notu

Na společnou notu / Na wspólną nutę

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti hudby a výchovy dětí a mládeže
Žadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury, Polsko
Partner: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642
Registrační číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001178
V roce 2018 proběhl česko-polský projekt Na společnou notu, v němž 40 žáků naší školy a 30 zpěváků z polské hudební školy Państwowa Szkoła Muzyczna Jelenia Góra společně na dvou seminářích nacvičili koncertní program, který následně prezentovali veřejnosti v Liberci i v Jelení Hoře. Seminář v hotelu Kavka na Malé Skále proběhl 24. – 28. 1. 2018, seminář v Jelení Hoře 22. – 24. 6. 2018, koncert v Liberci 28. 6. 2018 a koncert v Jelení Hoře 1. 7. 2018.
Děti měly veškeré náklady hrazeny z grantu – ubytování, stravu, dopravu, služby sbormistrů, klavíristy, hlasového poradce, výtvarný materiál a další. Kromě zpívání zbyl samozřejmě čas i na společnou česko-polskou zábavu – výtvarné dílny, pobyt v aquaparcích, hry, prohlídku partnerských škol a měst.
Děti si z projektu odnesly krásné zážitky, nové kamarády, ale i zvýšení kvality obou pěveckých sborů.

V Liberci 5. 8. 2018
Mgr. Jaroslav Vykoukal

Dokumentární fotografie z pojektu