Jste zde

Zpátky na začátek

Adopce na dálku

Do programu Adopce na dálku se naše třída zapojila na začátku prosince 2017. Celá akce vzešla z iniciativy paní učitelky Věry Kadlecové a její třídy 7.B.
Jde o projekt Arcidiecézní charity Praha, který finančně podporuje chudé děti z méně rozvinutých zemí (více na http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku). Umožňuje jim chodit do školy a získat tak vzdělání, které je v jejich životních podmínkách mnohem hůře dosažitelné.

Informace o chlapci:

Chlapec Kavuma Fahad je narozen dne 18.2.2001, má pět sourozenců a oba rodiče. Aktuálně studuje v 1. ročníku střední školy a rád by se jednou stal lékařem. Fahad žije se svými rodiči v třípokojovém domě. Jejich dům je zhotoven z nepálených cihel, starých železných plátů a částečně vybetonovaný. V domě žije osm lidí: otec, matka a šest dětí, které chodí do školy. Rodiče jsou farmáři a pěstují kolem svého domu plodiny na obživu, pronajímají si tak půdy k pěstování plodin na prodej. Je pro ně obtížné vydělat dostatek peněz na všechny potřeby rodiny a zajistit dětem školu. O víkendech a prázdninách pracují všichni na zahradě včetně dětí, ale i tak je jejich příjem nedostatečný. Pro vodu si chodí k prameni v kanystrech, ke svícení používají petrolej a svíčky.

S Fahadem si děti dopisují v angličtině. Teď po prázdninách se mu opět chystáme napsat, kde a jak jsme trávili prázdniny a co náš čeká v novém školním roce.
V odkaze DÁRCI jsou všichni, kteří nám na tuto částku přispěli. Pokud byste se rozhodli pravidelně nebo jednorázově přispívat na Fahodovo vzdělání, můžete své příspěvky posílat na bankovní účet k tomu určený: 1155583065/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Děkujeme.

Na podporu Fahada se nám již podařilo získat příspěvky ve výši 12 677,-Kč

K 31.1.2018 na vzdělání Fahada přispěli

Vraštilovi 3 000 Kč
Eva Jiskrová (babička našeho žáka) 1 000 Kč
Pan Kahoun 600 Kč
Paní učitelka 500 Kč
Ježkovi 250 Kč
Naty T. 70 Kč
Vojta M. 50 Kč
Tom 50 Kč
Vojta V. 50 Kč
Lucka 50 Kč
Kája 50 Kč
Pan ředitel 50 Kč
Z našich tržeb na vánočním jarmarku 3787 Kč
50% výdělku ze sběru papíru 670 Kč
Spolek rodičů při ZŠ 1500 Kč
Ostatní 1000 Kč
Celkem 12 677 Kč

DĚKUJEME.

Věříme, že se nám seznam bude postupně rozšiřovat.
V.Kadlecová a žáci 7.B ZŠ Aloisina výšina, Liberec