Jste zde

Zpátky na začátek

Nepedagogičtí pracovníci

Školní jídelna

Ladislava Fialová / vedoucí školní jídelny
email: sjidelnaatzs-aloisinavysina.cz. tel.č. 482 751 131

Jiřina Bílá
Lenka Budinová
Vítězslav Fiala
Libuše Koníčková
Denisa Štěrbová
Eva Třešňáková

Správní zaměstnanci

Petra Smíšková / administrativa školy
email: psmiskovaatzs-aloisinavysina.cz, tel.č. 482 751 233

Jana Bílková
Hana Nevyhoštěná
Světlana Nováková
Vlasta Příplatová
Lenka Šípková
Naděžda Šťastná
Lukáš Wagner / školník