Jste zde

Zpátky na začátek

Jídelna

Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

Objednávky jídel můžete provádět zde OBJEDNÁVKY

Platby stravného

Zálohu na stravné můžete platit ze svého účtu převodem
na účet školy: 7663392/0800 var.symbol = stávající pořadové číslo žáka, do poznámek prosím napište jméno žáka.
Zálohy: 1.-4.tř. 616,- Kč (28,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
             5.-8.tř. 660,- Kč (30,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                 9.tř. 726,- Kč (33,-Kč na žáka nad 15 let, 22 pracovních dní)

Další informace o způsobu stravování, výběru jídla, platbách, odhlašování stravy atd. najdete v O škole / dokumenty -  řád školní jídelny.