Jste zde

Zpátky na začátek

Jídelna

Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

Objednávky jídel můžete provádět zde OBJEDNÁVKY
Přihlášky a odhlášky jídel vždy jeden den dopředu.

Platby stravného

Zálohu na stravné můžete platit ze svého účtu převodem
na účet školy: 7663392/0800 var.symbol = stávající pořadové číslo žáka, do poznámek prosím napište jméno žáka.
Zálohy: 1.-4.tř. 616,- Kč (28,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
             5.-8.tř. 660,- Kč (30,-Kč na žáka, 22 pracovních dní)
                 9.tř. 726,- Kč (33,-Kč na žáka nad 15 let, 22 pracovních dní)

Další informace o způsobu stravování, výběru jídla, platbách, odhlašování stravy atd. najdete v O škole / dokumenty -  řád školní jídelny.