Jste zde

Zpátky na začátek

Družina

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKONÍ DRUŽINĚ

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Kontakty - školní družina:
Email: sdruzinaatzs-aloisinavysina.cz

Bc. Tereza Lukuvková                                 - 1.oddělení, 1.B a ½ 2.B
Jana Kuklová                                               - 2.oddělení, 1.A a ½ 3.A
Šárka Malinová (vedoucí vychovatelka)    - 3.oddělení, 2.C a ½ 3.C
Monika Veselá                                             - 4.odděleni, 2.A a ½ 3.C
Jaroslava Chlubnová                                   - 5.oddělení, 3.B a ½ 3.A
Monika Ježková                                           - 6.oddělení, 1.C a ½ 2.B
Bc. Renata Vacelová                                    - 7.oddělení, 4.-5.roč.

O školní družině
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17.00 hodin. Součástí jsou zájmové útvary organizované ŠD, které se konají od pondělka do pátku v době od 15:15 do 16.30 hod. Do zájmových útvarů mohou být přihlášeni žáci všech ročníků prvního stupně ZŠ.
Odchody dětí jsou možné do 14.00 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný program (vycházka, cílená práce).
Další informace o organizaci provozu školní družiny (Vnitřní řád ŠD) a kritéria přijímání žáků naleznete v odkazu:  O  škole / dokumenty.

Plán zájmového vzdělávání a činnosti pro šk. rok 2019/2020
Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Bude realizován ve všech oddělní ŠD.
Úkoly budou plněny průběžně po celý rok, jsou určené pro věkovou kategorii dětí  6-10 let.
Celoročně svým programem navazuje ŠD na ŠVP při ZŠ. Celý plán činnosti ŠD je ke stažení v dokumentech školy.

Platba školní družiny
Úhradu platby školní družiny provádějte nejpozději do 20.dne předchozího měsíce (na měsíc říjen uhraďte nejdéle 20.září) na účet 6496502/0800 ve výši 200,-Kč, za dva sourozence 300,-Kč.
Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a třídu dítěte.

Zpracovala Šárka Malinová
vedoucí vychovatelka dne 1.9.2019