Jste zde

Zpátky na začátek

Březen 2020

17. 3. 2020

 

PODKLADY PRO DOMÁCÍ VÝUKU – VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 6.A, 6.C

 

Šašek – jakýkoli formát papíru, křída, pastelka

17. 3. 2020

PODKLADY PRO DOMÁCÍ VÝUKU – DĚJEPIS – 16. – 20.3.

 

Do sešitu zpracovat výpisky, ke každé kapitole vymyslet a napsat 2 otázky k opakování, další zadané otázky a úkoly zpracovat písemně za výpisky z kapitoly, zhlédnout doporučené video.

 

17. 3. 2020

Dobrý den, pokročilí ruštináři!

1.V pracovním sešitu vyplňte tato cvičení:

 str. 21-22/5(1-5) - procvičujte zde skloňování podstatných jmen. V této souvislosti si zopakujte vzory (měkké, tvrdé) pro rod mužský i ženský podle učebnice ( str. 37 a 40).

2. V učebnici procvičujte tato cvičení:

str. 59/3.3 a), b) 

str 59/3.4

Jde o časování slovesa jéchať ( pajéchať) - zelený rámeček str. 58.

Procvičte i tvary minulého času.

Na shledanou!

M.Michalová

 

17. 3. 2020

Dobrý den, ruštináři začátečníci.

Pokuste se procvičovat všechna písmena azbuky ( 1.-3. lekce), jak v tiskací, tak v psací podobě.

V pracovním sešitu doplňte tato cvičení:

str. 22/2- číslovkám připište správně přízvuk, přiřaďte je podle přízvuku ( př.  _/__ apod.) a napište je krasopisně na příslušné řádky.

str. 23 - 25 - zkontrolujte, že máte všechna písmena doplněná,pokud máte ode mne červeně označené chyby ve psaní, nacvičujte správnost písmen na zvláštní papír. Kdo chyběl ve škole tedy doplní.

17. 3. 2020

PODKLADY PRO DOMÁCÍ VÝUKU – ČESKÝ JAZYK – 16. – 20. 3.

 

17. 3. 2020

PODKLADY PRO DOMÁCÍ VÝUKU V TÝDNU 16. – 20. 3.

 

Český jazyk:

17. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že budeme pracovat nejen s učebnicemi, ale i s různými on-line servery, zde vám na ně pošlu odkazy.

1) Školákov

Někteří z vás ho jistě znají. Jsou zde různá cvičení z matematiky a českého jazyka. Cvičení jsou se zpětnou vazbou.

2) Scio

17. 3. 2020

Dobrý den,

přidávám slíbený odkaz na učebnice.

Odkaz na on-line učebnice. Po otevření stránky klikněte na spustit on-line učebnice. Otevře se vám program, kde děti zaregistrujete a v katalogu vyberete následující tituly. Při kliknutí na titul vždy zaškrtněte vyzkoušet ne zakoupit.

                    1) Český jazyk 3

                    2) Já a můj svět 3

Stránky