Jste zde

Zpátky na začátek

Březen 2020

31. 3. 2020

Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s nákazou způsobenou virem COVID-19, bychom chtěli požádat rodiče o zvážení plateb určené na účty školy.  Platby rozděluji do základních čtyř oblastí:

Platby za školní družinu – doporučuji přerušit do obnovení výuky v naší škole. Pokud máte zaplaceno na delší období, prostředky budou vráceny na základě žádosti zákonných zástupců (termín – červen 2020).

Platby za zájmovou činnost (kroužky) – vyrovnání proběhne na základě uskutečněných lekcí (podkladem bude žádost rodičů, termín – červen 2020).

29. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně.

27. 3. 2020

Vážení rodiče,

v příloze si můžete stáhnout výkaz k OČR (slouží jako „lístek“ na peníze) z důvodů uzavření škol, který si budete vypisovat sami – jako žadatelé, takže naše škola nebude nic vyplňovat ani potvrzovat. Je nutný, pokud vaše očr přechází z měsíce do měsíce.

Problematika očr u dětí nad 10 let je stále v řešení, podrobně se dozvíte na stránkách MPSV v tomto odkaze: ošetřovné
Vladimír Blažek, zást.ředitele

Zde stáhnete: Výkaz k OČR

24. 3. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci se na nás obracíte s dotazy k plánovanému podzimnímu výjezdu do Anglie. CK v nejbližších dnech zašle informace, zatím se pro nás nic nemění. Pokud by došlo k zákazu výjezdu  nařízením vlády, vrací se celá částka. V případě zrušení z naší strany by přicházelo v úvahu storno podle podmínek smlouvy s CK, kterou máte k dispozici u přihlášky na netu.  Prosíme tímto o zvážení situace a trpělivost. Děkujeme, Lenka Kyselová

20. 3. 2020

Vážení rodiče.

Žádosti o ošetřovné pro děti do 13 let bude škola vydávat až po schválení návrhu ve Sněmovně, které má proběhnout v úterý 24.3.2020. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně. Více najdete v informacích MPSV na tomto odkaze: ošetřovné

17. 3. 2020

Zpřísněná opatření o pohybu osob

Žádáme rodiče, aby respektovali nařízení Vlády ČR o omezení pohybu osob. Není možné vydávat učebnice a výukové materiály !!! Škola bude uzavřená, nutné návštěvy budou vpuštěny do školy jedině po předešlé dohodě a s rouškou.
Vydávání potvrzení o OČR budeme na základě žádosti zasílat i nadále elektronicky. V případě, že to nebude možné, žadatel se spojí se školou buď emailem nebo telefonicky od 8.00 do 10.00 hodin a domluví termín vystavení.

Děkujeme za pochopení.

17. 3. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 16. 3. 2020 začne na naší škole nový režim výuky. Souvisí se současnou situací a je nový pro nás všechny. Proto vás chceme požádat o následující:
1. Neříkejte dětem, že mají prázdniny. NEMAJÍ. Pouze se učí v jiném režimu.
2.Nastavte doma pravidla a řád - pravidelné vstávání, čas na školní práci, čas na pohyb, čas na jídlo, čas na odpočinek.
3. Vaše děti nejsou nemocné. Potřebují pohyb a čistý vzduch. Okolí sídliště je na procházky celkem příhodné.

16. 3. 2020

Vážení rodiče, v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví se ruší okresní kolo Pythagoriády v termínu 23.3.2020 a krajské kolo MO Z9 v termínu 17.3.2020.

Jiřina Nováková

Stránky