Jste zde

Zpátky na začátek

Zájmové útvary a nepovinné předměty 2021/2022

  Název Čas Ročník  
Pondělí Tvořivá dramatika  12:30 - 14:00 3C S. Výborná
Hra na kytaru 1 14:15 - 15:00 4.- 5.roč. J.Kuklová ml.
Hra na flétnu Písklata 2 15:00- 15:45 3.- 4.roč. J.Kuklová ml.
Pěvecký sbor Lojzík 1 14:15 - 15:00 1.a 2.roč. T.Šilarová
Včelařský kroužek 14:00 - 15:30 3.-9.roč. Z.Moravec
Vaření 15:15 - 16:30 1.-5.roč. M.Veselá
Sport nás baví 15:30 - 16:30 1.-5.roč. J.Kuklová
Keramika 15:15 - 16:30 1.-5.roč. Š.Malinová
         
Úterý Pěvecký sbor Sluníčka 14:00 - 15:30 3.- 4.roč. T.Šilarová, K. Harisová
Tvořivá dramatika  12:30 - 14:00 2.B N.Dědinová
Tvořivá dramatika  12:30 - 14:00 2.A a 2.C B.Pavlů Urbánková
Sport nás baví 15:30 - 16:30 1.-5.roč. J.Kuklová
Keramika 15:15 - 16:30 1.-5.roč. Š.Malinová
Div. soub. Veselá Malina 15:15 - 16:45 1.-5.roč. M.Veselá
         
Středa Tvořivá dramatika 12:30 - 13:30 1.A I. Flegrová
Tvořivá dramatika 13:00 - 14:00 1.B J.Šteflová
Tvořivá dramatika 12:30 - 13:30 1.C J.Šírlová
Tvořivá dramatika 13:30 - 15:00 5.C T.Šilarová
Hra na flétnu Písklata 1 14:15- 15:00 1.- 2.roč. J.Kuklová ml.
Hra na kytaru 2 15:30 - 16:15 6.- 9..roč. J.Kuklová ml.
Výtvarný atelier Jablíčko 15:15 - 16:30 1.-5.roč. Š.Malinová
         
Čtvrtek Tvořivá dramatika 12:30 - 14:00 4.C M.Krejčová
Vybíjená 12:40 - 13:30 4.-5. roč. N.Dědinová
Pěvecký sbor Výšinka 14:00 - 15:30 5.-9.roč. K. Harisová
Keramika 15:15 - 16:30 1.-5.roč. Š.Malinová
Šikula - atelier prost.tvorby 15:15 - 16:30 1.-5.roč. J.Chlubnová
Taneční kroužek 15:30 -16:15 1.-5.roč. J.Kuklová
Taneční kroužek 16:15 - 18:00 pokročilí J.Kuklová
Vaření 15:15 - 16:30 1.-5.roč. M.Veselá
         
Pátek Flétnový soubor Altenzzo 15:30 - 17:00 4.-9.roč J.Kuklová ml.
Zdravotní kroužek 14:15 - 15:00 3.-9.roč E.Jóžová
Keramika 15:15 - 16:30 1.-5.roč. Š.Malinová
         
         
Hrátky s řečí Dle domluvy 1.-3.roč. J.Chlubnová
Informace o zájmových útvarech, které organizují jiné subjekty než škola, podává organizátor.