Jste zde

Zpátky na začátek

Informace o platbách

Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s nákazou způsobenou virem COVID-19, bychom chtěli požádat rodiče o zvážení plateb určené na účty školy.  Platby rozděluji do základních čtyř oblastí:

Platby za školní družinu – doporučuji přerušit do obnovení výuky v naší škole. Pokud máte zaplaceno na delší období, prostředky budou vráceny na základě žádosti zákonných zástupců (termín – červen 2020).

Platby za zájmovou činnost (kroužky) – vyrovnání proběhne na základě uskutečněných lekcí (podkladem bude žádost rodičů, termín – červen 2020).

Platby stravování – doporučuji přerušit (na webu školní jídelny je vedený účet každého strávníka, vedoucí školního stravování zasílá vratky 1x ročně v průběhu hlavních prázdnin).

Úhrada lekcí rodilého mluvčího AJ – část finančních prostředků za neuskutečněnou výuku bude vrácena.

                                                                       Přeji pevné zdraví

                                                                                   Mgr. Jaroslav Vykoukal – ředitel školy