Jste zde

Zpátky na začátek

Zapomenutá řemesla - hodinář

V úterý 29.1.2019 jsme se seznámili s hodinářem. Byl to p. V. Kaše, který se stará o ty nejvzácnější hodiny v naší republice. Řekl nám, jak dlouho toto řemeslo dělá, jak a které hodiny opravoval, či restauroval. V krátké prezentaci nás nejprve seznámil s historií měření času a představil nám různé druhy hodin. Během vyprávění nám posílal různé části hodin, které popisoval a vysvětloval jejich funkci. Během besedy nám byly rozdány lístečky s různými názvy řemesel a my jsme měli hádat, kteří řemeslníci pomáhají hodinářům s restaurováním. Mohli jsme si také prohlédnout různé nástroje, se kterými hodinář pracuje. Na závěr jsme se dozvěděli, co všechno by měl hodinář umět. Měl by mít znalosti z mechaniky, chemie, měl by mít logické a technické myšlení, představivost, smysl pro detail, měl by být zručný, trpělivý a měl by mít smysl pro pořádek.

Myslíme si, že beseda byla zábavná a byla zpestřením běžných hodin. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a společně se třídou se těšíme na další podobné besedy.

N. Kolářová ze 7.A

T. Stodůlka, M. Sluka ze 7.B