Jste zde

Zpátky na začátek

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Zveřejňuji předběžné informace k výuce v základních školách. Obdržíme-li informace další, budeme žáky a rodiče aktuálně informovat.

Přeji příjemný vstup do dalšího roku 2022, zdraví, štěstí a spokojenost.

V Liberci 30. 12. 2022                 Mgr. Jaroslav Vykoukal – ředitel školy  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 · s účinností od 3. 1. 2022 o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

§ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) o I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.