Jste zde

Zpátky na začátek

Informace k organizaci školní výuky od 4. do 10. ledna 2021 pro žáky a rodiče

                                                                                  V Liberci, 30. prosince 2020

 

Milí žáci, vážení rodiče.

 

Zasílám informace k provozu naší ZŠ Liberec, Aloisina výšina v době od 4. do 10. ledna 2021. Celé informace jsou k dispozici na www.msmt.cz .  

 

Výuka žáků:

Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Školní družina:

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky. Provoz začíná v 6:30 hodin a končí v 16 hodin.

 

Školní jídelna:

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Žáci od 3. do 9. ročníku jsou automaticky odhlášeni ze školního stravování a v případě zájmu o odebrání stravy výdejním okénkem se musí přihlásit..

Výdej obědů :

Cizí strávníci                          11:00 – 11:15 hodin

Žáci na distanční výuce         11:15 – 11:45 hodin

Žáci – prezenční výuka          od 11:45 (dle rozvrhu vyučovacích hodin)

Vzhledem ke sníženému počtu strávníků budeme vařit jedno jídlo.

 

 

Děkuji, že nám dodržováním instrukcí umožňujete v co největší míře chránit zdraví našich děti a pracovníků naší školy.  Přeji do následujícího roku 2021 zdraví, štěstí a pohodu v rodinném a profesionálním životě.

 

 

                                                                       Mgr. Jaroslav Vykoukal

                                                                       ředitel školy