Jste zde

Zpátky na začátek

Zapomenutá řemesla - dřevorubec

Myslíte si, že dřevorubec musí být muž a že jeho práce spočívá pouze v tom, že kácí stromy? Tak to si mysleli žáci 8. ročníků, než k nim přišla na besedu p. ing. H. Vlkanová a prozradila jim, že povolání lesního mechanizátora (jak se dnes dřevorubci říká) mohou vykonávat i dívky, a seznámila je se vším, co tento obor obnáší. Dozvěděli se, co dřevorubec všechno dělá, co ke své práci potřebuje, že může pracovat se stroji i se zvířaty. Zdůraznila, že se jedná o těžkou práci, a proto je důležitá fyzická síla, ale je také nutné dobře počítat a vyznat se ve speciálních mapách a v neposlední řadě je také důležitá určitá disciplína. A protože existuje také dřevorubecký sport, přivedla si s sebou studenta, který je v tomto sportu skvělým reprezentantem a který žákům ukázal, jak se dá během několika sekund vyměnit řetěz v motorové pile. To si mohli na konci programu dobrovolníci vyzkoušet. Zjistili, že to není žádná sranda, ale za svoji odvahu byli odměněni potleskem.