Jste zde

Zpátky na začátek

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO NAŠÍ ZŠ LIBEREC, ALOISINA VÝŠINA – 1. ZÁŘÍ 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

ve středu 1. září zahájíme nový školní rok 2021/2022. Věřím, že bude úspěšnější než ten minulý, a doufám, že se nám vyhnou problémy a potíže, kterým jsme museli čelit.

Vstupujeme do nového školního roku netradičně. Hned první den nástupu do školy je nutné provést screeningové testování žáků školy, které bude ukončeno a vyhodnoceno k 10. září 2021. Prakticky to znamená, že u dětí ve 2. až 9. třídách proběhne testování AG testy 1., 6. a 9. září.

Pro žáky nastupujících 1. tříd budou Ag testy připraveny 2., 6. a 9. září 2021. Na den 1. září srdečně zveme do školy rodinné příslušníky prvňáčků, aby si slavnostní den nástupu svých dětí do naší školy mohli plně užít.

Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením vydaným MZ ČR žádám o dodržování povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech budovy školy. Předem děkuji za dodržování obecně platných nařízení, která musíme respektovat, pokud chceme ochránit děti, zaměstnance školy a rodinné příslušníky před onemocněním.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od nákazy), případně doložením negativního výsledku testu provedeném v odběrovém místě.

Žák, který se přes nařízení MZ ČR nezúčastní testování, bude dodržovat tato opatření:

  1. po dobu pobytu ve škole bude nosit ochranu dýchacích cest,
  2. nesmí zpívat,
  3. nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy.

 

Provoz školní družiny

Ranní školní družina nebude 1. září v provozu z důvodu screeningového testování žáků v kmenových třídách. Provoz školní družiny tedy 1. 9. 2021 začíná po první vyučovací hodině a družina bude v provozu do 17 hodin. Od 2. 9. 2021 bude provoz dle běžného režimu.

 

Osobně si přeji, aby se následujících 10 měsíců školní docházky odvíjelo standardním způsobem a přeji žákyním a žákům klidné zahájení školního roku.

 

Přeji všem pevné zdraví

 

Mgr. Jaroslav Vykoukal

ředitel školy