Jste zde

Zpátky na začátek

Oznámení o výsledku voleb nové Školské rady při ZŠ Liberec, Aloisina výšina

21. června 2021 proběhly volby nových členů Školské rady při ZŠ Liberec, Aloisina výšina. Rada bude pracovat v tomto složení. Za oprávněné osoby (rodiče) byla zvoleni paní Eva Štolbová a pan Kamil Jan Svoboda. Za pedagogické pracovníky paní Monika Krejčová a slečna Kristýna Harisová. Zbývající dva členové budou jmenováni zřizovatelem.

Děkuji kandidátům za aktivní přístup k volbám, rodičům a pedagogům, kteří se dostavili k volební urně.

 

Školské radě při ZŠ Liberec, Aloisina výšina přeji hodně úspěchu v nadcházejícím tříletém období.

 

V Liberci 22. června 2021                                                             Mgr. Jaroslav Vykoukal

                                                                                                              Ředitel školy