Jste zde

Zpátky na začátek

Výukový program „Zvířata v ohrožení“

V průběhu prosince navštívili žáci pátých tříd ZŠ Aloisina výšina Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – Diviznu. Čekal na ně více než tříhodinový výukový program „Zvířata v ohrožení“. Během něho poznali různé biomy, dokázali je charakterizovat včetně příkladů zvířat, která v nich žijí.
Uvědomili si důležitost jejich přirozeného prostředí a současně přemýšleli nad příčinami a důsledky ohrožení. Na závěr si při samotné prohlídce vybraných zvířat uvědomili, jakou důležitou roli hrají právě zoologické zahrady při
ochraně ohrožených druhů.

Program se dětem moc líbil!!

J. Martínková