Jste zde

Zpátky na začátek

Osmičky v českých dějinách

Bude rok 2018 také něčím výjimečný? Taková otázka možná napadla některé žáky 9. a 8. ročníků po přednášce, kterou 19.10.2018 uspořádala naše základní škola ve spolupráci s KVK Liberec. Tématu osudových osmiček se nejprve ujal pan V. Kříček, který hovořil o významných osmičkových letech 20. století. Roky 1968, 1948 a 1938 znamenaly pro náš stát vždy nějakou tragedii. Své vystoupení zakončil rokem 1918, který je hodnocen jako pozitivní milník, protože vznikla Československá republika. Cenné bylo hlavně to, že o všech událostech hovořil i z pohledu  dění v Liberci a své povídání doplnil dobovými fotografiemi.
V druhé části přednášky se ujal slova p. J. Bartoš Sturz, který připomněl osmičkové roky v 17. a 19. století. Některá fakta z let 1618, 1648 a 1848 byla oživením učiva, které žáci už zapomněli, některá fakta byla nová. Protože na všechny významné osmičky nevyšel čas, dohodli jsme se, že v příštím roce nějaké společné setkání zase uskutečníme.