Jste zde

Zpátky na začátek

Uzavření hlavního vchodu do ZŠ

Změna vchodu do budovy základní školy

Informace je určena žákům, rodičům a další návštěvám naší základní školy
Ředitelství ZŠ Liberec, Aloisina výšina informuje, že z důvodu pokračování výstavby školy od 20. dubna 2020 uzavírá hlavní přístupové schodiště do budovy. Pro vstup do budovy bude následně využíván vchod pavilonu 1. stupně ze školního hřiště. Trasa přístupu do školy je následující: od stávajícího hlavního vchodu projdete cca 80 m po pěší zóně směrem k MŠ Korálek, odbočíte na nezpevněný chodník vedoucí na školní hřiště a projdete k označenému vchodu pavilonu 1. stupně (viz přiložený obrázek). Pro přivolání služby použijte mobilní telefon, volejte na číslo 482751233 (kancelář školy), případně na aktuální mobilní čísla vyvěšená na dveřích školy. Škola je přístupná pro řešení neodkladných věcí každý pracovní den od 8:30 do 12:00 hodin.


Informace pro rodiče budoucích žáků prvních tříd
V prostoru náhradního vchodu bude dne 23. dubna 2020 od 9:00 do 16:30 umístěn sběrný box pro příjem žádostí k povinné školní docházce nebo žádostí o odklad povinné školní docházky.  Dále prosím sledujte aktuální informace zveřejněné na našich stránkách.
Po ukončení výběru žádostí zašleme na e-mailové adresy rodičů počátkem května 2020 informace ohledně harmonogramu zpracování žádostí a vydání rozhodnutí přijetí / odkladu ředitelem školy.

Přeji všem pevné zdraví a optimistický přístup
Mgr. Jaroslav Vykoukal  –  ředitel školy